17.11.2020 organizuje Spoločenstvo sv. Zdislavy modlitbové predpoludnie spojené s prednáškou exorcistu košickej diecézy vdp. PhDr. Mgr. Imricha Degra PhD. na tému: Ako počuť Boží hlas.

Srdečne Ste pozvaní.

Viac informácií:

Miroslava Hubertová
Kontaktný email: mirahubertova@gmail.com