Mt 11, 16-19

Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: „Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.“ Ježiš poznáva, že jeho pokolenie sa správa ako deti alebo ako vrtošiví tínedžeri, ktorí nevedia, čo chcú, a uzatvárajú sa pred všetkými ponukami.

Ježiš hľadá spôsob, ako sa dotknúť sŕdc poslucháčov a nakloniť ich k zmene života. Prirovnanie aj vysvetľuje: „Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: »Je posadnutý zlým duchom.« Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: »Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!«“ Ján Krstiteľ zdôrazňoval Božiu spravodlivosť. „Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ (Mt 3, 10) Následne sa Ježiš odvoláva na seba a svoj štýl prístupu, ktorý zdôrazňuje milosrdenstvo.

Napriek tomu konštatuje stav absolútnej ľahostajnosti poslucháčov. Nezaujíma ich ani spravodlivosť, ani milosrdenstvo. Prejavujú bezhraničný nihilizmus, ktorý rodí necitlivosť a zatvrdlivosť srdca i rozumu. Jednoducho ich nezaujíma nič. A týmto postojom potvrdzujú svoje rozhodnutie, neangažovať sa v pláne Boha.

Fr. Šimon OP