Boží hnevJn 3, 31-36

„Kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.“ Ako máme tomu rozumieť? Môže byť v Bohu niečo také – hnev? Iste nie v takom zmysle, že by sa Boh na takýto postoj človeka hneval a prial mu, alebo spôsobil, niečo zlé. To v žiadnom prípade.

Boží hnev znamená, že Boh sa nikdy nezmieri so záhubou, nešťastím, smrťou človeka. Ak Boh vidí, že niekto odmieta jeho Slovo, nedokáže sa s tým zmieriť. Nešťastie každého človeka sa Boha bytostne dotýka. Boží hnev je neúnavný zápas Boha o človeka. On chce, aby sme ho objavili, rozpoznali a slobodne z lásky vybrali. Lebo k láske sa nedá nútiť.

Môžeme si to predstaviť aj obrazom človeka, ktorý sa topí alebo je uväznený v horiacom dome. Ak topiaci neuverí svojmu záchrancovi a nebude postupovať podľa jeho pokynov, tak sa utopí. Ak niekto vo vnútri horiaceho domu neuverí záchranárom, zhorí.

Fr. Šimon OP