Lk 3, 15-16.21-22

„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“ (Jn 1,12). Som Božie dieťa, čo to znamená? Nie každý je rodič, ale dieťaťom je každý človek. Nikto z ľudí nerozhodol o tom, že sa chce narodiť. O tom rozhodli iní. To najcennejšie, čo máme, je vždy darom. Roky života odhalia postoj človeka k darom.

Ani kresťanom sa nikto nemôže stať z vlastnej vôle. Krst je novým narodením, ktorému predchádza viera. Vo viere kráčame v ústrety Kristovi, ale iba on z nás môže urobiť kresťanov. Ľudí, ktorí túžia poznávať a s vďačnosťou odpovedať Darcovi večného života.

Život, krst je ako zrnká zlata v blate. Treba sa zohnúť, očistiť všetky nánosy a rozpoznať ich veľkú cenu. Nedeľa Ježišovho Krstu je príležitosťou učiť sa vďačnosti za tajomstvo darov, že sme ľudia, kresťania. Narodení z rodičov a znovuzrodení z Božej lásky v krste.

Fr. Šimon OP