Mk 1, 40-45

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť“. Sám hľadal Ježiša a pokľakol pre ním. Akoby Ježiš práve na to čakal, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ V pohľade na malomocného, na jeho postoj a vieru, bol Ježiš hlboko dojatý a začal konať spôsobom, ktorý voláme milosrdenstvo. „Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.“

Ako hľadeli na malomocného veriaci Židia? Mŕtvonarodený plod, chodiaca kostra, vyvrheľ spoločnosti. Jednoznačne hriešny, a preto Bohom potrestaný. Na človeka v takom stave ukazovali všetci, obchádzali ho zďaleka, bol nútený držať sa ďaleko od ľudí a zdržiavať sa iba na miestach odľahlých. Uzdravenie takého človeka bolo doslova zmŕtvychvstaním.

„Daj si pozor a nikomu nič nehovor.“ Uzdravený má najskôr vykonať úkon, ktorý bude mať hodnotu svedectva. „Ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu.“ V ohlasovaní evanjelia nejde o informovanie, ale o osobnú skúsenosť s Ježišom. Čo z toho, že satan vie všetko o Bohu? Vedomosti nemajú v sebe nič spásonosného.

Fr. Šimon OP