Svetlo z hora - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 1,35-42

Táto Ježišova otázka sa veľmi podobá na volanie Boha v raji po prvom hriechu, keď sa Boh pýta: „Adam, kde si?“ Aj v dnešnom úryvku je Ježiš, ktorý sa pýta ako prvý: „Čo hľadáte?“ Odpoveď prvých učeníkov je nádherne jednoduchá a hlboká: „Rabbi, kde bývaš?“ Základnou túžbou človeka je hľadanie domova. Miesta prijatia, pokoja, dôvery a blízkosti. Miesta, ktoré tu nie je iba na chvíľu nášho ľudského života, ale natrvalo. Naše ľudské vnímanie trvalosti je však spojené s našou duchovnou rovinou, ktorú vieme prežívať iba v osobnom stretnutí s ľuďmi a s Bohom. Preto je v odpovedi apoštolov táto dvojznačnosť. Na jednej strane hľadanie domova ako miesta. Na druhej strane hľadanie domova ako osobného stretnutia s Učiteľom – prameňom múdrosti, poznania a lásky. Na túto túžbu apoštolov odpovedá Ježiš pozvaním: „Poďte a uvidíte!“

Pane, daj nám nachádzať domov v tebe a budovať ho s blízkymi i vzdialenými.

Fr. Irenej, OP