Emauzskí učeníciLk 24, 13-35

„A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.“ Dvaja učeníci odchádzajú z Jeruzalema v deň zmŕtvychvstania. Počuli o tom, že hrob je prázdny, že Ježiš vstal z mŕtvych, ale poslušní svojmu rozumu odchádzajú sklamaní a zronení do dediny zvanej Emauzy. Ale ísť do Emauz, to znamená aj ísť nikam, kráčať znechutene životom bez konkrétneho cieľa.

„Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko!“ Ježiš všetkým pochybujúcim ponúka východisko, ktorým je Božie slovo. „Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ Začal im, podobne ako kľúč otvára dvere, vo všetkých Písmach otvárať a vysvetľovať všetko, čo sa na Neho vzťahovalo.

Emauzskí učeníci naňho naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Ježiš zostal v ich dome, aby sa ešte viac dozvedeli o tejto téme. „Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema.“

Fr. Šimon OP