Lk 8,4-15

V modernej dobe sa rozšíril medzi ľuďmi obraz Boha ako hodinára. Toho, ktorý na začiatku stvoril svet, natiahol strojček „hodín“ vesmíru a vzdialil sa. Tento obraz mnohých priviedol k presvedčeniu, že Boh sa viac o svet a človeka v ňom nestará, preto nie je potrebné, aby sa ľudia starali o takého Boha.

V kontraste s týmto obrazom počujeme o obraze rozsievača. Tento poľnohospodár štedro zasieva zrno svojho slova. A hoci sa zdá, že je potom neprítomný a zrno rastie/nerastie svojím životom, tak na úrode záleží. Pretože úroda slov a skutkov života sa na záver vracia k Bohu. Obraz rozsievača sa tak nekončí v nezáujme a bezcieľnosti, ale v zmysle života, ktorý je oslavou Pána života.

Sejte podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky, preorte si úhor, je čas hľadať Pána, kým príde a naučí vás spravodlivosti. (Oz 10,12)

Fr. Irenej, OP