Kristus vedie dušu k svetlu - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 18, 35-43

„Keď sa približoval k Jerichu, sedel pri ceste akýsi slepec a žobral.“ Jericho je najnižšie položené miesto na zemi. Dvestošesťdesiat metrov pod úrovňou mora. Je aj obrazom vzdialenia sa človeka od Boha, života v hriechu.

Ježiš sa nevyhýbal ani Jerichu. Slepého žobráka uzdravil pri bráne Jericha. Každý človek je do istej miery slepý. Nie vždy dokáže spozorovať Božiu prítomnosť v osobnom živote. Alebo to, že manžel, manželka prežíva nejaký problém. Človek musí mať dobrý zrak, aby zistil, že je slepý.

Potrebujeme Ježiša, jeho spasiteľnú moc, aby nám otvoril oči srdca. Ako slepý z Jericha, aj my dnes volajme: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.“

Fr. Šimon OP