nebeský chrtMt 18, 12-14

V deväťdesiatych rokoch bola aj do slovenčiny preložená kniha Francisa Thopsona – Nebeský chrt. V tejto knihe spisovateľ sugestívnym spôsobom hovorí o tom, čo dnešné evanjelium. Boh sa podobá pastierovi, ktorý hľadá stratené ovce, alebo chrtovi, ktorý hľadá zver. Celou ideou je, že keď sa vydáva človek na cestu hľadania a objavovania Boha, tak sa často nechá strhnúť vlastnými predstavami, ako by mal Boh vyzerať a čo by mal robiť. A často je sklamaný, keď sa tak nedeje. No keď necháme Boha, aby nás našiel, prekvapí nás Božia dobrota a láska, s akou Boh hľadá stratených. Príďme teda do chrámu alebo vezmime do ruky ruženec a dajme sa Bohu k dispozícii. On nenechá takúto prosbu bez odpovede.

Pane, obnov v nás radosť zo stretnutia s tebou.

Fr. Irenej, OP