Vzkriesený Kristus - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 12, 44-50

„Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.“ Vidieť v Jánovom evanjeliu znamená aj veriť. Každý ľudský obraz Boha je nepresný. Obraz Boha najviac skresľuje hriech. Prejavuje sa ukrývaním pred Bohom. Boh sa stáva nepriateľom, hrozbou. Je to rana, ktorú človekovi spôsobuje hriech.

Iný falošný obraz Boha sú ľudské zranenia. Zvlášť deti sú bezbranné voči rodičom, vychovávateľom, učiteľom. Nedostávajú lásku, ktorú prirodzene očakávajú. Pocit nedostatku vlastnej hodnoty alebo pocit viny, ktorý nosia v sebe, potom nevedomky prenášajú na Boha. Obraz vlastného otca je často projektovaný na Boha, ktorý sa v Biblii predstavuje ako Otec.

Preto je tak potrebný v živote osobný kontakt s Božím slovom. Dennodenne poznávať, čo nám o Bohu prináša Ježiš. „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.“

Fr. Šimon OP