Jn 14, 27-31a

Ježiš je celou svojou existenciou upriamený na Otca. Každý jeden verš evanjelia ukazuje, že Ježišovo konanie vypovedá o kráse vzťahu medzi Synom a Otcom. Ale nikde inde v Písme nenachádzame rovnaké slová ako v dnešnom evanjeliu, že Ježiš miluje Otca. O svojom plnení Otcovej vôle nám toho povedal viac. Toto ich intímne zjednotenie je za Ježišovým výrokom spred niekoľkých kapitol, že Otec a on sú jedno. Ale dnes hovorí, že Otec je väčší ako on. Ako to chápať? Syn je Otcovi rovný v božstve, ale Otec je pôvodca vyslania Syna a Syn sa slobodne podriaďuje jeho plánu so svetom už vo svojom večnom synovstve. A o to viac, keď vstúpi na túto zem, aby aj vo svojej ľudskej prirodzenosti za nás povedal Otcovi svoje áno.

Pane, daj nám milovať ťa a konať, ako si nám prikázal.

Fr. Damián, OP