Dnes slávime sviatok Katedry svätého Petra alebo pápežský úrad. Katedra súvisí s učením. Najdôležitejšou úlohou Cirkvi a obsahom jej učenia je odpovedať na otázku, kým je Ježiš. To bola hlavná kvalifikácia Petra: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
 
Ježiš mu povedal: „Nezjavilo ti to telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ Peter sa dozvedel, kým skutočne je, vtedy, keď v Ježišovi rozpoznal Mesiáša, Božieho Syna. Kto nepoznáva Ježiša, bude mať problém s vlastnou totožnosťou. A to môže spôsobiť v živote veľa útrap. Boh chce každému človeku zjaviť svojho Syna.
 
Krásu Cirkvi pekne vyjadril svätý Ambróz, biskup (340-397): „Cirkev nežiari svojím vlastným svetlom, ale Kristovým. Svoju nádheru čerpá zo Slnka spravodlivosti.“
 
Fr. Šimon OP