Duch Boží nad vodami - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 4,38-44

Zlí duchovia poznajú Krista a dokážu vyznať: „Ty si Boží Syn.“ To, čo ale podľa tradície zlí duchovia nedokážu, je milovať a pre lásku trpieť. Rovnako ako pre mnohých ľudí je tajomstvo lásky, v ktorej obetuje Otec svojho Syna pre spásu hriešnych a slabých ľudí, skôr pohoršením ako prameňom obnovy. Iba v Bohu poznanie a láska nachádzajú jednotu a spolu privádzajú k plnosti života, na ktorej nám ľuďom dávajú účasť. Vo svete ľudí sa často tieto dve dimenzie kladú do protikladu a vo vzájomnom zápase sa vyčerpávajú a život umenšujú. 

Bože, daj mi jednotu srdca, aby som v pravde a láske rástol v plnosti života. 

Fr. Irenej, OP