Mt 5, 38-42

„Ak ťa niekto udrie po pravom líci.“ Po pravom líci udierame druhého vonkajšou stranou dlane, nie vnútornou. Teda ide o väčšiu potupu ako obyčajné zaucho. Podľa rabínskeho zákona, ten, kto urazil druhého úderom po pravom líci, musí byť dvojnásobne potrestaný ako ten, kto udrel po ľavom líci.

Kto sa necháva viesť Ježišovými pravidlami, takého človeka urobí Jeho slovo mocným až do takého stupňa, že nebude odporovať zlému. Stane sa, ako Ježiš, hrádzou proti zlu.

Na najťažšie životné situácie nebude odpovedať inštinktom, ani hrubou silou, ale tak, ako Ježiš. „Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).“ (Iz 53, 7)

Toto všetko je prísľub. Matúš aj nám chce povedať, že to, čo by sme nikdy nedokázali ľudskými silami, bude možné vďaka Ježišovmu slovu.

Fr. Šimon, OP