Kristus povoláva Petra a Ondreja za apoštolov - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 4,18-22

Povolanie Šimona a Ondreja je ako príbeh nového stvorenia. Pri opise stvorenia v Knihe Genezis sa Duch vznášal nad vodami. Dnes sa prví apoštoli vznášajú v loďke nad vodami Galilejského mora. Vtedy Božie slovo pozvalo všetko k bytiu, dnes Ježišovo slovo pozýva k nasledovaniu. Vtedy prví bratia ukončili svoj vzťah hádkou a bratovraždou, dnes každý z apoštolov položil svoj život za svojich bratov a sestry. Koľká podobnosť a zároveň nepodobnosť. Staňme sa spoločníkmi apoštolov, aby sme boli uchránení dedičstva prvých bratov.

Pane, povolaj si nás ako prvých apoštolov, aby sme vedeli dávať život za bratov a sestry v Kristovi.

Fr. Irenej, OP