spolupracovníciMt 9,35-10,1.5a6-8

Ježiš v dnešnom evanjeliu učí, hlása Božie kráľovstvo, uzdravuje. Toto dáva ako liek na ranenú ľudskú prirodzenosť, aby sa ľudia stali novým stvorením. Nie tak, že sa narodia znovu ako deti, podobne ako sa pýtal Nikodém Ježiša pri ich večernom stretnutí. Aby v nás bol Boží Duch, ktorý všetko obnovuje. Ježiš toto dielo obnovy nechce robiť sám. Pozýva nás k spolupráci. My sme pozvaní prichádzať k Ježišovi a učiť sa, prijímať moc Božieho kráľovstva a liečiť rany i choroby tela a duše. Aby sme to, čo načerpáme pri Bohu, mohli spoločne prežívať so svojimi blížnymi. Odtiaľ vychádza to známe dominikánske pozvanie ku kontemplácii, aby sme plody stretnutia s Kristom potom mohli odovzdávať iným.

Pane, uč nás kontemplácii, aby sme aj my rástli vo svätosti a aj iných k tomu pozývali.

Fr. Irenej, OP