Kto stratil hlavu?  (Mk 6, 14-29)

Kto stratil hlavu? (Mk 6, 14-29)

Boh číta môj život, je jedným z významov slova Lectio divina. Benedikt XVI. propagoval túto najstaršiu metódu čítania Božieho slovami: „Ak sa Boží ľud verne vráti k tejto praxi, prežije duchovnú jar.“ Lectio divina rodí túžbu autentický poznať obsah, čo text svätého...