sviečky obetaLk 10, 1-9

Kniha Genezis hovorí o 72 národoch sveta. Počas sviatkov stánkov Židia obetovali jedného býčka za obrátenie každého jedného z nich. Keď je 72 učeníkov vyslaných do sveta, obrazne to znamená k 72 národom, ku každému človeku. Pri rozposlaní učeníkov je dobré si uvedomiť tento univerzálny aspekt, že sme poslaní ku všetkým ľuďom. Ale je dobré pamätať aj na ten druhý aspekt rozposlania. A tým je obeta. Byť poslaný znamená byť obetovaný. Niesť dobrú novinu týmto svetom čosi stojí. Preto je tak málo robotníkov vzhľadom na veľkosť žatvy. Ale táto obeta je príjemná tomu, kto ochutnal čosi z Božej lásky. Tak ako obeta rodiča, ktorý nemeria čas ani sily, ktoré obetuje pre svoje milované dieťa.

Pane, daj nám silu svedčiť všetkým o tvojej láske, aj keď nás to čosi stojí.

Fr. Damián, OP