Jn 21, 20-25

Peter sa pýta Ježiša: „Čo bude s týmto?“ Ježiš mu nato: „Čo teba do toho?“ Kvôli čomu chceš poznať Božie tajomstvá? Ale ak chceš, usiluj sa o to, aby si sa mi úplne pripodobnil. Všetky odpovede sú ukryté v Otcovom srdci. Tam má prístup ten, kto priloží svoje ucho k Môjmu srdcu a rozpozná jeho tajomstvá.

„Poď za mnou!“ Všetci pokrstení sme pozvaní ísť za Ježišom. To je úloha, ktorou nás poveril. Chrániť tajomstvo druhého človeka, aj tajomstvo jeho vzťahu ku Ježišovi. Pozýva nás kráčať aj po ceste kríža, aby sme boli ukazovateľom pre tých, ktorým nás postavil za sprievodcu. Ježiš nám ukázal, že ak chceme byť prví, musíme zaujať posledné miesto. Dobre budeme viesť spoločenstvo vtedy, ak budeme k dispozícii bratom a sestrám, až po obetovanie života za nich. Kráčať na čele stáda a chrániť ostatných pred vlkmi je najlepší spôsob, ako predsedať spoločenstvu. Byť ochotný dať sa roztrhať kvôli zaisteniu bezpečia ovciam.

Ježišovým učeníkom je aj Cirkev a jej dejiny. Ona neustále píše Božie meno, ktoré bude poznané až vtedy, keď bude dopísané úplne na konci vekov. Učeníkom je každý pokrstený, ktorý je živým listom dodaným do svätej knihy. Život každého človeka je zjavením nejakej časti tajomného Božieho zjavenia a má nezastupiteľné miesto v pláne Boha.

Fr. Šimon OP