Pozývame vás na uctenie relikvií niektorých našich svätých.

Možnosti uctenia: Každý pondelok po večernej sv. omši o 18.00 a po následných vešperách sa v krátkosti predstaví život a charizma svätca a po nich sa prítomným udelí požehnanie relikviou. Veriaci si môžu relikviu uctiť pred a po sv. omšiach v priebehu celého týždňa. V prípade vážnej potreby veriacich je možné dohodnúť sa aj na individuálnej úcte v priebehu dňa kontaktom s P. Rafaelom OP.

Význam relikvií v živote Cirkvi vám vysvetlí aj video „Načo sú nám relikvie?“ 😉

Nižšie ponúkame krátke životopisy jednotlivých svätcov a tiež videá z uplynulých predstavení ich relikvií v našom kostole.

Svätý Herman Jozef, kňaz – 5. 12. 2022

Svätý Herman Jozef, kňaz – 5. 12. 2022

Mystik Relikvia ex ossibus (z kostí) Narodenie: okolo roku 1150, Kolín nad Rýnom, dnešné Nemecko; Smrť: 4. apríl 1241 (cca 91 ročný), Steinfeld, dnešné Nemecko; Schválenie kultu: 11. august 1958, Pius XII.; Sviatok: 24. máj Životopis: Pochádzal z chudobnej, ale veľmi...

Kameň z jaskyne zjavenia sv. Michala, archanjela – 21. 11. 2022

Kameň z jaskyne zjavenia sv. Michala, archanjela – 21. 11. 2022

Sv. Michal, archanjel – ochranca putujúceho Božieho ľudu Anjelská relikvia ex petra de loco apparitionis (zo skaly miesta zjavenia) Sviatok: 29. september Meno sv. Michala sa niekoľkokrát spomína v Biblii. Preklad tohto mena je vlastne bojový pokrik dobrých anjelov v...

Blahoslavená Bronislava, panna – 14. 11. 2022

Blahoslavená Bronislava, panna – 14. 11. 2022

Obránkyňa dobrého mena, dobrej povesti Relikvia ex ossibus (z kostí) Narodenie: 1203/1204, Kamień (Sliezsko), dnešné Poľsko; Smrť: 29. august 1259 (54/55 ročná), Krakov, Poľsko; Schválenie kultu: 23. august 1839, Gregor XVI.; Sviatok: 30. august Životopis: Pochádzala...

Blahoslavený Hroznata, mučeník – 7. 11. 2022

Blahoslavený Hroznata, mučeník – 7. 11. 2022

Mučeník za spravodlivosť a za obranu práv Cirkvi Relikvia ex ossibus (z kostí) Narodenie: okolo roku 1160, pravdepodobne v Ovenci pri Prahe, dnešné Česko; Smrť: 14. júl 1217 (cca 57 ročný), asi západné Čechy alebo pohraničné Nemecko; Schválenie kultu: 16. september...

Svätý Norbert, biskup – 31. 10. 2022

Svätý Norbert, biskup – 31. 10. 2022

Zakladateľ rehole premonštrátov, doctor eucharisticus Relikvia ex ossibus (z kostí) Narodenie: okolo roku 1080, Xanten, dnešné Nemecko; Smrť: 6. jún 1134 (cca 54 ročný), Magdeburg, dnešné Nemecko; Schválenie kultu: 28. júl 1582, Gregor XIII.; Sviatok: 6. jún...

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová, panna – 24. 10. 2022

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová, panna – 24. 10. 2022

Jedna z najväčších mystičiek Cirkvi Relikvia ex ossibus (z kostí) Narodenie: 8. september 1774, Flamschen pri Coesfelde, Westfálsko, dnešné Nemecko; Smrť: 9. február 1824 (50 ročná), Dűlmen, Westfálsko, dnešné Nemecko; Beatifikácia: 3. október 2004, Ján Pavol II.;...