Uši na počúvanieMk 4, 1-20

Nemali byť podobenstvá pedagogickými príbehmi, aby čo najviac ľudí porozumelo Ježišovmu odkazu? A Marek nám dnes hovorí presný opak: podobenstvá sú úmyselne tajomné, aby “tí vonku” neporozumeli, aby počúvali, no nechápali. Prečo tá tvrdosť voči „tým vonku“? Jedno vysvetlenie poukazuje na to, že Marek píše prenasledovaným kresťanom v Ríme, aby nedávali zbytočné podnety na zatýkanie veriacich. Byť opatrným znamenalo chrániť si život. Druhé vysvetlenie je, že Ježiš citáciou odkazuje na Izaiáša, ktorý varuje ľud, že si pripravuje vlastné nešťastie. Asýrčania sú pred bránami Jeruzalema a v meste sa Jeruzalemčania predháňajú, kto viac zneužije situáciu na to, aby sa obohatil na úkor chudobných. Izaiáš ich varoval, no oni ho nepočúvali. Byť súčasťou kráľovstva neznamená len pochopiť nejakú múdrosť, ale dokázať ju prijať ako pravidlo svojho života, ako formu služby druhým. A toho „tí vonku“ nie sú schopní.

Pane, daj nám pokoru, aby sme počúvali a porozumeli prorokom, ktorých nám do života posielaš.

Fr. Damián, OP