nebeské kráľovstvoMt 20,17-28

Veľa vtipných situácii v živote vzniká, keď si človek, v dobrom slova zmysle, pomýli iného človeka a pristúpi k nemu s presvedčením, že ide o toho, ktorého má on vo svojej mysli. Prípadne keď niekto povie slovo, ktoré má viac významov, a každý ho pochopí v inom duchu. Dnes Ježiš vystupuje do Jeruzalema a mnohí očakávajú, že v ňom ustanoví svoje kráľovstvo, podobné tým pozemským kráľovstvám. Veď sám vo svojich podobenstvách často používal obraz kráľovstva a nastolenia Božej vlády. V tomto duchu prichádza za Ježišom matka Zebedejových synov a prosí o výhradné miesta pre svoje deti. A Ježiš dáva veci na správne miesto. Hovorí o zámene významov slova kráľovstvo a moc. No keď to jeho nasledovníci pochopia, objavia nezmerný význam tohto Božieho pozvania pre svoj život.

Pane, odhaľuj nám pravý význam svojich tajomstiev.

Fr. Irenej, OP