Zamyslenie na dnes

Dominikán fr. Šimon OP vám každý deň prináša svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Nebeské kráľovstvo (Mt 10, 7-15)

Nebeské kráľovstvo (Mt 10, 7-15)

Mt 10, 7-15 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Príchodom Ježiša Krista je nebeské kráľovstvo prítomné vo svete, ako progresívna prítomnosť Božieho svetla. Svetla, ktoré, pomocou ohlasovania apoštolmi, chce zažiariť vo všetkých končinách zeme....

Naplnenie zákona (Mt 5, 17-19)

Naplnenie zákona (Mt 5, 17-19)

Mt 5, 17-19 „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ Ježiš neprináša nové pravidlá, ale svojím životom ukazuje, ako sa žije podľa Božieho zákona. Napríklad, zákon o doprave nám prikazuje jazdiť vpravo....

Soľ a svetlo (Mt 5, 13-16)

Soľ a svetlo (Mt 5, 13-16)

Mt 5, 13-16 „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Ježiš dnes v metafore svetla a soli hovorí o ohlasovaní evanjelia. O tom, ako sa majú realizovať kresťania vo svete. Obe metafory hovoria...

Matka Cirkvi (Jn 19, 25-34)

Matka Cirkvi (Jn 19, 25-34)

Jn 19, 25-34 „Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Deje sa adopcia, vďaka ktorej sa rodí nová rodina, nové stvorenie ľudstva, ktoré sa už neopiera o pokrvné väzby. Ježiš je nový Adam a Mária nová Eva. Všetci...

Obhajca (Jn 20, 19-23)

Obhajca (Jn 20, 19-23)

Jn 20, 19-23 „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Boh chce, aby v nekonečnej vzdialenosti medzi ním a nami bola rovnosť. Rovnosťou medzi človekom a Bohom je úplná ľudská sloboda prijať alebo odmietnuť...

Čo bude s týmto? (Jn 21, 20-25)

Čo bude s týmto? (Jn 21, 20-25)

Jn 21, 20-25 Peter sa pýta Ježiša: „Čo bude s týmto?“ Ježiš mu na to: „Čo teba do toho?“ Kvôli čomu chceš poznať Božie tajomstvá? Ale ak chceš, usiluj sa o to, aby si sa Mi úplne pripodobnil. Všetky odpovede sú ukryté v Otcovom srdci. Tam má prístup ten, kto priloží...

Ježišove otázky (Jn 21, 15-19)

Ježišove otázky (Jn 21, 15-19)

Jn 21, 15-19 Ježiš sa opýtal Petra tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ V prvej aj druhej otázke Ježiš používa slovo "agapeo", lásku najväčšiu, darujúcu, bezpodmienečnú. Peter vždy odpovedal slovom "fileo", ktorá je vyjadrením lásky priateľskej. Po trojitom...

Aby boli jedno (Jn 17, 20-26)

Aby boli jedno (Jn 17, 20-26)

Jn 17, 20-26 „Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ Ježiš prosí svojho Otca, aby sme aj my boli jedno, ako je...

Svet (Jn 17, 11b-19)

Svet (Jn 17, 11b-19)

Jn 17, 11b-19 „Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ Svet v dnešnom evanjeliu označuje ľudí vzdialených od Boha, ktorí nepoznajú cestu do večného života. O svojich učeníkoch Ježiš hovorí, že oni už nie sú zo sveta, hoci naďalej žijú vo svete. Nie sú zo sveta,...

Večný život (Jn 17, 1-11a)

Večný život (Jn 17, 1-11a)

Jn 17, 1-11a „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Gréckemu filozofovi, proti ktorému písal Origenes (185-253), pripadalo kresťanstvo smiešne. Tesára z Nazareta, ktorého Rimania popravili, uctievajú...

Istota viery (Jn 16, 29-33)

Istota viery (Jn 16, 29-33)

Jn 16, 29-33 Jeho učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha“. Na takéto sebavedomie Ježiš reaguje: „Teraz veríte?“ Povedal to s...

Príď, Duchu Svätý (Jn 17, 20-26)

Príď, Duchu Svätý (Jn 17, 20-26)

Jn 17, 20-26 Aristoteles (384-322 pred Kristom) rozlišuje tri stupne priateľstva. Prvé je priateľstvo zo zábavy. Je roztomilé, ak je zábava nevinná, ale len dovtedy, kým to zabávajúcich teší. Keď ich zábava omrzí, rozpadne sa. Druhé je priateľstvo z úžitku. Obe strany...