Zamyslenie na dnes

Vezmite, jedzte a pite (Mk 14, 12-16)

Vezmite, jedzte a pite (Mk 14, 12-16)

Mk 14, 12-16 Ježiš napriek svojej bezhriešnosti prijal dôsledky našich hriechov. Teda my sme sa zadlžili a on splatil náš dlh. Urobil to kvôli tomu, aby sme my, hriešni ľudia, mali podiel v jeho nebeskej sláve. Aby sme sa stali, kvôli jeho zásluhám, bezhriešnymi...

Nepoznáte Písmo ani Božiu moc (Mk 12, 18-27)

Nepoznáte Písmo ani Božiu moc (Mk 12, 18-27)

Mk 12, 18-27 Dnešné evanjelium nám predstavuje saducejov, kňazskú triedu, ktorú tvorili vzdelaní aristokrati. Poznali Sväté písmo, možno ho vedeli naspamäť. To ale neznamená, že boli veriaci. Považovali Sväté písmo za súbor hádaniek, ktoré môžu ľubovoľným spôsobom...

Pasca (Mk 12, 13-17)

Pasca (Mk 12, 13-17)

Mk 12, 13-17 Veľkňazi, učitelia Zákona a starší zistili, že nedokážu Ježiša poraziť v diskusii. Uvedomili si, že sa stali terčom Ježišovho podobenstva o zlých vinohradníkoch. Preto hľadali pomoc v snahe zdiskreditovať Ježiša. Podarilo sa im získať podporu ďalších...

Vznešenejšie naplnenie (Mk 12, 1-12)

Vznešenejšie naplnenie (Mk 12, 1-12)

Mk 12, 1-12 Veľkňazi, učitelia Zákona a starší, ktorí chceli od Ježiša vysvetlenie pôvodu jeho konania, ale nechceli odpovedať Ježišovi pôvod Jánovho krstu. Napriek tomu Ježiš s nimi zostáva v otvorenom rozhovore. A obrazom o vinici a zlých správcoch vyhlasuje pôvod...

Boh v troch osobách (Mt 28, 16-20)

Boh v troch osobách (Mt 28, 16-20)

Mt 28, 16-20 „V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“ Jedného Boha poznávame ako trojicu osôb. Je to potrebné vedieť? Áno, lebo táto pravda je dôvodom, že Boh je láska. K tomu, aby bol Boh všemohúci, všadeprítomný, nekonečný a podobne, nie je potrebné, aby bol trojicou...

Aký mám úmysel? (Mk 11, 27-33)

Aký mám úmysel? (Mk 11, 27-33)

Mk 11, 27-33 Veľkňazi, zákonníci a starší položili Ježišovi otázku: „Akou mocou toto robíš? Ježiš im odpovedá protiotázkou: „Jánov krst bol z neba, či od ľudí?“ Dnešné evanjelium opisuje ľudí, ktorí sa javia ako tí, ktorí hľadajú múdrosť, no nebola to pravda. Preto im...

Dom pre všetkých (Mk 11, 11-25)

Dom pre všetkých (Mk 11, 11-25)

Mk 11, 11-25 Dnešné evanjelium opisuje Ježiša, ktorý vyháňa predavačov a kupujúcich z chrámu. Hovorí im, že z chrámu urobili lotrovský pelech, čiže skrýšu zbojníkov. Tieto slová sú v aj v knihe Jeremiáša zo siedmeho storočia pred Kristom. „Hľa, vy sa spoliehate na...

Kňaz a obeta (Mk 14, 22-25)

Kňaz a obeta (Mk 14, 22-25)

Mk 14, 22-25 Dnes slávime sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Ježiš je kňazom pre nás, nie pre seba. Lebo prináša večnému Otcovi priania a prejavy úcty celého ľudského pokolenia. „Vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával.“ V tomto geste...

Pochopili, ale nesprávne (Mk 10, 32-45)

Pochopili, ale nesprávne (Mk 10, 32-45)

Mk 10, 32-45 Dnes čítame o žiadosti Zebedejových synov: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš túto ich prosbu neodmieta, ale hovorí im: „Neviete, čo žiadate.“ Kresťanstvo si žiada pochopenie. Lebo je odkrývaním zmyslu...

Najlepšie rozhodnutie (Mk 10, 28-31)

Najlepšie rozhodnutie (Mk 10, 28-31)

Mk 10, 28-31 Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli za tebou.“ Ale čo také apoštoli zanechali? Svätý Pavol to vyjadril slovami: „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1 Kor...

Matka Cirkvi (Jn 19, 25-34)

Matka Cirkvi (Jn 19, 25-34)

Jn 19, 25-34 „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.“ Štyria vojaci, ktorí sú symbolom inštitúcie, vlády, vojenskej sily, a štyri ženy, symbolom nehy a lásky. Prvé dve ženy sú Ježišove pokrvné príbuzné, Ježišova...

Ucho na srdci (Jn 21, 20-25)

Ucho na srdci (Jn 21, 20-25)

Jn 21, 20-25 Peter sa pýta Ježiša: „Čo bude s týmto?“ Ježiš mu nato: „Čo teba do toho?“ Kvôli čomu chceš poznať Božie tajomstvá? Ale ak chceš, usiluj sa o to, aby si sa mi úplne pripodobnil. Všetky odpovede sú ukryté v Otcovom srdci. Tam má prístup ten, kto priloží...