Zamyslenie na dnes

Dominikán fr. Šimon OP vám každý deň prináša svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Zbojník alebo prorok? (Lk 19, 45-48)

Zbojník alebo prorok? (Lk 19, 45-48)

Lk 19, 45-48 „A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ Je možné prichádzať do chrámu, modliť sa, prinášať obety v snahe podplatiť Boha, mať dobrý pocit a cítiť sa bezpečne. Ako zlodeji a zbojníci, ktorí majú svoje skrýše bezpečia. „A denne učil v chráme.“ Chrám má...

Plač Ježiša (Lk 19, 41-44)

Plač Ježiša (Lk 19, 41-44)

Lk 19, 41-44 Ježiš plače, pretože napriek veľkému úsiliu sa mu nepodaril zámer, aký mal od počiatku, zhromaždiť Boží ľud do jedného celku. Jeho plač je evidentným znakom, že jeho láska k Jeruzalemu, voči celému Izraelu je naďalej živá, nekonečne veľká. Neprišiel...

Uložená v šatke (Lk 19, 11-28)

Uložená v šatke (Lk 19, 11-28)

Lk 19, 11-28 „Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek.“ Tento, jeden z desiatich, kladie najväčší odpor Božiemu kráľovstvu. Nič nepremárnil, prináša naspäť to, čo dostal. Dokonca ani nie je v zástupe buričov. Napriek...

Jericho (Lk 18, 35-43)

Jericho (Lk 18, 35-43)

Lk 18, 35-43 „Keď sa približoval k Jerichu, sedel pri ceste akýsi slepec a žobral.“ Jericho je najnižšie položené miesto na zemi. Dvestošesťdesiat metrov pod úrovňou mora. Je aj obrazom vzdialenia sa človeka od Boha, života v hriechu. Ježiš sa nevyhýbal ani Jerichu....

Nepoučiteľní (Lk 21, 5-11)

Nepoučiteľní (Lk 21, 5-11)

Lk 21, 5-11 „A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa!“ Ježiš dnes hovorí o tom, že nastane koniec sveta. Ale aby sme nepodliehali panike a dôverovali jeho slovám. Dvaja poľovníci si najali lietadlo, aby ich dopravilo do vyšších častí lesa. Po dvoch...

Nič nezbadali (Lk 17, 26-37)

Nič nezbadali (Lk 17, 26-37)

Lk 17, 26-37 Noe a Lót; čo ich spája? Boli svedkami, že Boh žije uprostred ľudí, ktorí na Boha úplne zabudli. Noe aj Lót boli blázni v očiach ľudí svojej doby. Predstavme si človeka žijúceho na púšti, ktorý celý život stavia loď. Židovská tradícia hovorí, že Noe...

Po smrti (Lk 20, 27-40)

Po smrti (Lk 20, 27-40)

Lk 20, 27-40 Ťažko chorý pacient chytil lekárovu dlaň: „Pán doktor, tak veľmi sa bojím smrti. Povedzte mi, čo nás čaká po smrti. Aké to bude na druhej strane?“ Neviem, odpovedal lekár. „Vy to neviete?“ Zašeptal umierajúci. Miesto odpovede lekár otvoril dvere. Vtom...

Bohatý (Lk 19, 1-10)

Bohatý (Lk 19, 1-10)

Lk 19, 1-10 „Zatúžil vidieť Ježiša.“ Význam mena Ježiš je spása. Človek, ktorý má meno spása. Zachej zatúžil po spáse, chce riešiť svoju smrť. Preto hľadá Spasiteľa. Napriek tomu, že je bohatý, cíti sa stratený. Chce sa zmeniť, pretože si uvedomil, že bohatstvo mu...

Moja modlitba? (Lk 18, 9-14)

Moja modlitba? (Lk 18, 9-14)

Lk 18, 9-14 „Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali.“ Imitácia svätosti je pasca, lebo človek môže prehliadnuť potrebu vlastného obrátenia. Navonok vypadá ideálne, v skutočnosti je ideálne oklamaný. Každý človek je Bohom povolaný k životu, je...

Prečo tak trpeli? (Lk 13, 1-9)

Prečo tak trpeli? (Lk 13, 1-9)

Lk 13, 1-9 Ježiš nám dnes hovorí: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“ Evanjelium neukazuje na toho, kto je zodpovedný za nešťastie,...

Vlkom alebo baránkom? (Lk 10, 1-9)

Vlkom alebo baránkom? (Lk 10, 1-9)

„Posielam vás ako baránkov medzi vlkov“. Veď to je istota smrti. Prečo to Ježiš žiada od svojich priateľov? Chce, aby sme v tomto svete boli podobní jemu. Pripomína nám, že našou úlohou je byť vo svete ako kvas, ktorý sa stratí vo vymiesenej múke kvôli tomu, aby...

Otvoriť nebo (Lk 18, 1-8)

Otvoriť nebo (Lk 18, 1-8)

Lk 18, 1-8 „Podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať.“ Modlitba, to nie sú olympijské hry. Cieľom nie je modliť sa viac ako iní, ale modliť sa v duchu pokoja a uvedomovaní si prítomnosti milujúceho Boha. Nesústredení ľudia majú v modlitbe potrebu...