2% z dane

Aj tento rok je možnosť darovať nám 2% zo svojich daní, a tak prispieť k lepšiemu fungovaniu našej farnosti a pastorácie.

Tlačivá na poukázanie 2% si môžete stiahnuť tu:

Viac informácií o 2% z dane.

Údaje pre farnosť Zvolen-Západ: 

  • Obchodné meno (názov): Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolen – Západ Tepličky
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Novozámocká 4220/73, 96001 Zvolen
  • Právna forma: Účelové zariadenia cirkví a náboženskej spoločnosti
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35983817

Údaje pre Centrum univerzitnej pastorácie: 

  • Obchodné meno (názov): Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: ŠD Ľ. Š. – Študentská 27, 96001 Zvolen
  • Právna forma: Účelové zariadenia cirkví a náboženskej spoločnosti
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35984031


Ďakujeme všetkým darcom!