Kontakty

 

Rímskokatolícka cirkev
farnosť ZVOLEN-Západ Tepličky
Novozámocká 73
960 01 Zvolen

Správca Farnosti
Fr. Rafael Marek Tresa OP

Telefón
+421 903 982 348

e-mail
zvolen-zapad@fara.sk

IČO: 35 983 817
DIČ: 0035983817

Právna forma: 721 Cirkevná organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti (OKEČ): 91310 činnosti cirkevných organizácii

Číslo účtu VUB banka:
IBAN: SK2302000000003839782654

Stránkové dni na farskom úrade

Pondelok 16:00 – 17:30
Streda: 16:00 – 17:30
Piatok: 17:00 – 18:30

Alebo na požiadanie po večernej svätej omši, ako aj po telefonickom dohovore na čísle  0903 982 348.

 

Objednanie sv. spovede alebo rozhovoru s kňazom

Na sv. spoveď sa môžete objednať aj telefonicky na čísle 0903 982 348 (p. Rafael, OP) a dohodnúť si individuálny termín.

Televízia LUX nahrala v roku 2018 reportáž o našej farnosti:

Kostol Sv. Dominika Zvolen-Západ
Dominikánsky kláštor Zvolen