Kontakty

 

Rímskokatolícka cirkev
farnosť ZVOLEN-Západ Tepličky
Novozámocká 73
960 01 Zvolen

Správca Farnosti
Fr. Mgr. Šimon Ján TYROL, OP

Telefón
+421 903 982 348

e-mail
zvolen-zapad@fara.sk

IČO: 35 983 817
DIČ: 0035983817

Právna forma: 721 Cirkevná organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti (OKEČ): 91310 činnosti cirkevných organizácii

Číslo účtu VUB banka:
IBAN: SK2302000000003839782654

Objednanie sv. spovede, sv. prijímania alebo rozhovoru s kňazom

Loading...

Prosíme o dodržiavanie opatrení podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Vyplnením formulára na tejto stránke dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Poskytnutím emailového a telefonického kontaktu súhlasíte s ich spracovaním pre účely organizovania a vyslúženia vami žiadanej sviatosti.

Kostol Sv. Dominika Zvolen-Západ
Dominikánsky kláštor Zvolen