Sviatosť Eucharistie, prvé sv. prijímanie

Sviatosť Eucharistie tiež nazývaná Sviatosť oltárna završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

eucharistia

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka.
V 3. ročníku môžu žiaci pristúpiť k prvému sv. prijímaniu po adekvátnej príprave.

Podmienky pre pristúpenie k prvému sv. prijímaniu detí:

1. Účasť na bohoslužbách.

2. Primerané vedomosti.

3. Prihláška na prvé sväté prijímanie, ktorú vyplní rodič alebo zákonný zástupca.

K príprave na 1. sv. prijímanie v roku 2022 a materiály na stiahnutie:

01 | 1SP ’22Úvodný list rodičom – stiahnúť
02 | 1SP ’22Oči viery – práca rodičov s deťmi stiahnúť
03 | 1SP ‘22Vianoce – práca rodičov s deťmi stiahnúť
04 | 1SP ‘22Boh nás volá k obráteniu – práca rodičov s deťmi stiahnúť

 

Vyplňte, prosím, online formulár prihlášky nižšie alebo si stiahnite pdf prihlášky, ktorú vyplníte písomne a doručíte na faru.

 

Prihláška na prvé sväté prijímanie

Záväzok rodičov

Súhlas so spracovaním údajov