Témy – EDEN, dom pre pútnikov

Reginald

Môžem sa venovať hľadajúcim prostredníctvom osobných rozhovorov, prípadne im môžem ponúknuť prednášky či úvahy na témy:    * Je spiritualita len pre tých, čo chodia do kostola?    * Vzťah vedy a viery; racionality, emocionality a intuície. Kritické myslenie a spiritualita.    * Diskusie o spiritualite na základe podnetných filmov.    * Ego, prítomnosť, myšlienky a vzťahy. Veriacim môžem ponúknuť 2-3 dňovú duchovnú obnovu na témy:    * Čas a večnosť.    * Prítomnosť, práca s myšlienkami, posudzovanie, vďačnosť.    * Kritické myslenie a spiritualita.    * Spiritualita a filmy – diskusie o spiritualite na základe podnetných filmov.

 

Lukáš

Život sv. Antonína

Na prvý pohľad toto dielko, ktoré napísal sv. Atanáz, vzbudzuje úsmev i hrôzu. Len sa tak hemží rôznymi démonmi, ktorí chcú u sv. Antonína vyvolať zmätok (gr. thoribos) a odkloniť ho od cesty k Bohu. Ale pri hlbšom pohľade nám môže pomôcť nahliadnúť aj do nášho vnútra a porozumieť svojmu duchovnému napredovaniu, stagnácii či regresu.

Program je rozvrhnutý na celý týždeň a pozostáva z praktickej i teoretickej časti. Dvakrát za deň sa budeme venovať meditácií (cca pol hodiny), počas ktorej sa budeme snažiť pozorovať svoje vnútro a učiť sa ako čeliť rôznym situáciam na svojej duchovnej ceste. Do obeda bude okrem meditácie aj prednáška a večer diskusia na danú tému. Po obede bude čas na osobné voľno, alebo pre záujemcov bude k dispozícií doplnkové čítanie k danej téme.