Aktuálne: sväté omše v počte 6 osôb vrátane kňaza

 

Od 16. 10. 2020 slúžime v našom kostole sv. omše v počte 5 osôb a kňaz:

Pondelok-piatok: 6:00, 18:00 hod.
Sobota: 8:00, 18:00 hod.

Nedeľa: 7:30, 18:00 hod.

 
Ak máte záujem byť na sv. omši, zavolajte na t. č. 0903 982 348 najneskôr hodinu pred danou sv. omšou

a pre nedeľné sv. omše do soboty večera. Kostol v týchto dňoch otvárame 10 minút pred začiatkom svätej omše.

Úmysly svätých omší v nedeľu o 9:00 a 10:30 hod. budú samozrejme v daný deň odslúžené.

 

Možnosť tichej modlitby v kostole - denne 14:30 - 17:30 hod. a v nedeľu aj 9:30 - 11:30.
V tomto čase je možná sv. spoveď a sv. prijímanie na požiadanie.

Sväté omše v televízii a na internete

Od 1. októbra 2020 až do odvolania prináša TV LUX pre svojich divákov sväté omše v mimoriadnych časoch.
Od pondelka do soboty ich bude vysielať o 7:00 a 18:30, v nedeľu o 10:00 a 18:30.

Svätú omšu je možné sledovať – formou TV vysielania, na stránke www.tvlux.sk/nazivo a na facebooku TV LUX.

Kostol sv. Dominika

Rímskokatolícka farnosť Zvolen-Západ

Sväté omše – momentálne zrušené:
Nedeľa 7:30 (starší), 9:00, 10:30, 12:30, 15:00, 18:00
Pondelok 6:00, 12:30 (starší), 18:00
Utorok 6:00, 12:30 (starší), 18:00
Streda 6:00, 12:30 (starší), 18:00
Štvrtok 6:00, 12:30 (starší), 18:00
Piatok 6:00, 12:30 (starší), 19:00
Sobota 8:00, 12:30 (starší), 18:00

Sviatosti

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. 

Spoločenstvá

Spoločenstvá v našej farnosti sa venujú rôznym oblastiam kresťanského života – modlitba ruženca, modlitby matiek, spievanie na sv. omšiach a pod.

Pastorácia

V rámci našej farnosti vzniklo niekoľko projektov, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať náš kresťanský život – práca s deťmi, mládežou, či s dospelými.

Farské oznamy, rozpis sv. omší a spovedania

Loader Loading...
EAD Logo Načítavanie trvá príliš dlho?

Reload Znovu načítať
| Open Otvoriť v novej karte

Stiahnuť [183.19 KB]

Pozývame vás…

Nácviky detského speváckeho zboru

Nácviky detského speváckeho zboru sú kvôli bezpečnostným opatreniam spojeným s koronakrízou pozastavené do odvolania. Pozývame všetky deti od 5 rokov na nácviky detského speváckeho zboru každú nedeľu o 9:30 hod. v pastoračnej miestnosti. Spievame potom na nedeľnej sv. omši o 10:30...

Nácviky mládežníckeho speváckeho zboru

Nácviky mládežníckeho speváckeho zboru sú kvôli bezpečnostným opatreniam spojeným s koronakrízou pozastavené do odvolania. Mladí vás srdečne pozývajú do mládežníckeho zboru pripojiť sa spevom či nástrojom. Stretávajú sa každý piatok o 17:15 hod. v pastoračnej miestnosti. Všetkým odkazujú: „Tešíme...

Novinky

Zo života farnosti

Duchovná obnova pre mladých

Duchovná obnova pre mladých

Leto je čas, ktorý majú asi všetci radi, mal by nám slúžiť hlavne na oddych, posilnenie, ale i na zábavu. A práve preto sme sa rozhodli, že aj tento rok v našej farnosti urobíme duchovnú obnovu. Medzi mladými panuje všeobecná mienka, že duchovná obnova je skôr pre...

Letný detský tábor 2020 – Ábelland

Letný detský tábor 2020 – Ábelland

V dňoch 3. až 9.8.2020 sa uskutočnil detský letný tábor v Ábelovej. Ako sme sa mali? Prečítajte si viac o programe tábora. 3.8.2020 Pondelok – Benediktíni, pustovníci Po príchode, ubytovaní, vybalení vecí a obede sme sa všetci navzájom zoznámili a rozdelili sme sa do...

Organizačné pokyny COVID-19

Organizačné pokyny COVID-19

Jún 2020 - Na základe rozhodnutia krízového štábu a vlády sa uvoľňujú niektoré opatrenia aj vo vzťahu k verejnému sláveniu bohoslužieb. Na začiatok tohto oznamu sa chceme poďakovať všetkým, ktorí počas tohto mimoriadneho času prichádzali do chrámu a zachovávali všetky...