Kostol Sv. Dominika

Rímskokatolícka farnosť Zvolen-Západ

Sväté omše:
Nedeľa 7:30, 9:00, 10:30, 18:00
Pondelok 6:00, 18:00
Utorok 6:00, 18:00
Streda 6:00, 18:00
Štvrtok 6:00, 18:00
Piatok 6:00, 19:00
Sobota 8:00, 18:00

Sviatosti

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. 

Spoločenstvá

Spoločenstvá v našej farnosti sa venujú rôznym oblastiam kresťanského života – modlitba ruženca, modlitby matiek, spievanie na sv. omšiach a pod.

Pastorácia

V rámci našej farnosti vzniklo niekoľko projektov, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať náš kresťanský život – práca s deťmi, mládežou, či s dospelými.

Farské oznamy, rozpis sv. omší a spovedania

 

Loader Loading...
EAD Logo Načítavanie trvá príliš dlho?

Reload Znovu načítať
| Open Otvoriť v novej karte

Stiahnuť [184.74 KB]

Pozývame vás…

Púť na horu Butkov 27. 9. 2020

27.9.2020 organizuje Spoločenstvo sv. Zdislavy spolu s ružencovým bratstvo Zvolen-mesto púť na horu Butkov. Cena 13 €. Podrobnejšie informácie – predajňa Lúč vo Zvolene.

Nácviky detského speváckeho zboru

Pozývame všetky deti od 5 rokov na nácviky detského speváckeho zboru každú nedeľu o 9:30 hod. v pastoračnej miestnosti. Spievame potom na nedeľnej sv. omši o 10:30 hod.

Novinky

Zo života farnosti

Duchovná obnova pre mladých

Duchovná obnova pre mladých

Leto je čas, ktorý majú asi všetci radi, mal by nám slúžiť hlavne na oddych, posilnenie, ale i na zábavu. A práve preto sme sa rozhodli, že aj tento rok v našej farnosti urobíme duchovnú obnovu. Medzi mladými panuje všeobecná mienka, že duchovná obnova je skôr pre...

Letný detský tábor 2020 – Ábelland

Letný detský tábor 2020 – Ábelland

V dňoch 3. až 9.8.2020 sa uskutočnil detský letný tábor v Ábelovej. Ako sme sa mali? Prečítajte si viac o programe tábora. 3.8.2020 Pondelok – Benediktíni, pustovníci Po príchode, ubytovaní, vybalení vecí a obede sme sa všetci navzájom zoznámili a rozdelili sme sa do...

Organizačné pokyny COVID-19

Organizačné pokyny COVID-19

Jún 2020 - Na základe rozhodnutia krízového štábu a vlády sa uvoľňujú niektoré opatrenia aj vo vzťahu k verejnému sláveniu bohoslužieb. Na začiatok tohto oznamu sa chceme poďakovať všetkým, ktorí počas tohto mimoriadneho času prichádzali do chrámu a zachovávali všetky...