Kostol sv. Dominika

Rímskokatolícka farnosť Zvolen-Západ

Sväté omše – momentálne zrušené:
Nedeľa 7:30, 9:00, 10:30, 18:00
Pondelok 6:00, 18:00
Utorok 6:00, 18:00
Streda 6:00, 18:00
Štvrtok 6:00, 18:00
Piatok 6:00, 19:00
Sobota 8:00, 18:00

Aktuálne: kostol otvorený na krátku súkromnú modlitbu

Od 1. januára 2021 až do odvolania sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Počas tohto obdobia je náš kostol otvorený každý deň od 14:30 do 17:30 hod. a v nedeľu aj od 10:30 do 12:00 hod., a to len na krátku súkromnú modlitbu.

V kostoloch sa nesmú ale konať nijaké hromadné podujatia - to sa týka verejného spovedania aj rozdávania sv. prijímania.

V prípade potreby rozhovoru alebo spovede volajte na tel. č. 0903 982 348 (Fr. Šimon OP) v čase 14:30-17:30.

2% z dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% zo svojich daní, a tak prispieť k lepšiemu fungovaniu našej rehole a pastorácie.

Viac informácií

Priamy prenos z nášho kostola

Vysielanie naživo z nášho kostola môžete sledovať tu.

Archív zo sv. omší - kliknite sem.
 

Pondelok – sobota
7:00 ranné chvály
7:25 sv. omša
12:30 modlitba cez deň s posvätným čítaním
(v piatok nasleduje ruženec)
18:00 vešpery

Nedeľa a slávnosti
8:30 ranné chvály
9:00 sv. omša
12:30 modlitba cez deň s posvätným čítaním
19:00 adorácia
20:00 vešpery

Nech nás Pán Boh žehná v týchto náročných chvíľach,

Vaši bratia dominikáni

Aktualizácie z farnosti

Sledujte nás na facebooku, kde budeme zdieľať zmeny programu slávenia liturgie, rôzne novinky, zamyslenia a pod.

 

Farské oznamy, rozpis sv. omší a spovedania

Všetky sv. omše sú momentálne vysielané online.

Loader Loading...
EAD Logo Načítavanie trvá príliš dlho?

Reload Znovu načítať
| Open Otvoriť v novej karte

Stiahnuť [180.89 KB]

Domáca cirkev – slávenie liturgie v rodine

Liturgia domácej cirkvi

Liturgia domácej cirkvi

V čase, keď sú brány chrámov zatvorené, zostáva prežívanie sviatočných dní umožnené iba v kruhu najbližšej rodiny. Sledovanie TV prenosov je avšak pre rodiny zvlášť s deťmi náročné, pretože tie potrebujú interakciu. Zároveň otcovia rodín zostávajú často nepripravení...

Katechézky pre najmenších

Katechézky pre najmenších

Ponúkame vám nedeľné katechézky pre najmenších zo stránky Zastolom.sk. Priblížme nedeľné evanjelium aj našim najmenším. Predchádzajúce nedele a slávnosti: 14. 2. 2021 - 6....

Nedeľný bulletin pre deti

Nedeľný bulletin pre deti

Keď sa nemôžeme zúčastňovať na slávení detských sv. omší spolu vo farnosti, skúsme tento čas stráviť s deťmi doma v spoločnom hľadaní. Ponúkame vám nedeľný bulletin pre deti zo stránky Zastolom.sk. [embeddoc...

Zamyslenie k dnešnému evanjeliu

Najväčšia blízkosť (Mt 7, 7-12)

Najväčšia blízkosť (Mt 7, 7-12)

Mojžiš bol jediný, kto sa mohol priblížiť a rozprávať s Bohom na vrchu Sinaj. „Kňazi a ľud nech sa neopovažujú vystupovať k Pánovi, aby ich nezahubil!“ (Ex 19, 24) Evanjelista Matúš predstavuje Ježiša ako nového Mojžiša, ktorý v Reči na vrchu, (Mt 5-7 Kapitola) je...

Znak Jonáša (Lk 11, 29-32)

Znak Jonáša (Lk 11, 29-32)

Okrem ľudí, ktorí uverili Ježišovi a šli za ním, boli aj skupiny, ktoré spochybňovali Ježišovu vierohodnosť, spojenie s diablom, iní sa zo závisti domáhajú ďalších znakov. Takýmto Ježiš odpovedá: „Zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie...

Dieťa (Mt 6, 7-15)

Dieťa (Mt 6, 7-15)

“Vy sa budete modliť takto: Otče.” Otec môže povedať iba dieťa. Ježiš nás povzbudzuje k tom, aby sme sa bez strachu, v najväčšej dôvere dieťaťa obracali k Bohu ako dobrému Otcovi. Sú dve skupiny ľudí, prvá je tá, ktorá sa modlí, a druhá to nerobí. A je iba jeden...

Novinky

Zo života farnosti

Čo sa v roku 2020 podarilo

Čo sa v roku 2020 podarilo

Milí naši priatelia a dobrodinci, „Budúcnosť je v Božích rukách a v lepších ani nemôže byť.“ Keď sme tento výrok spolu s bannerom bl. dominikánskeho laika Pier-Giorgia Frassatiho koncom roka 2019 zavesili na náš kostol, nikto z nás netušil, že o niekoľko mesiacov...

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! Končí sa rok 2020, ktorý nebol pre nikoho ľahký. Počúvame to z každej strany. O to ťažšie nám padnú do úst slová vďaky za takto prežitý rok. Ďakujme za to, že sme to prežili, a mnohí z nás jedine s ružencom v ruke, a teda pod...

Mikuláš na Západe

Mikuláš na Západe

Sviatok svätého Mikuláša sme si pripomenuli aj vo farnosti Zvolen – Západ. Ani tu nechýbali dobré detičky, ktorých mohol ich patrón obdariť. Druhá adventná nedeľa sa tento rok niesla v duchu obdarúvania sa. Pripadla totiž na 6.decembra, čo všetci dobre poznáme ako...

Sviatosti

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. 

Spoločenstvá

Spoločenstvá v našej farnosti sa venujú rôznym oblastiam kresťanského života – modlitba ruženca, modlitby matiek, spievanie na sv. omšiach a pod.

Pastorácia

V rámci našej farnosti vzniklo niekoľko projektov, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať náš kresťanský život – práca s deťmi, mládežou, či s dospelými.

Pôst v našom kostole