Kostol sv. Dominika

Rímskokatolícka farnosť Zvolen-Západ

Sväté omše – nedeľa:
7:30, 9:00, 20
:00
Pondelok – piatok: 6:00, 18:00
Utorok 5. 7.: 8:00, 18:00
Sobota: 8:00, 18:00
Farské oznamy
Priamy prenos a archív vysielania

Aktuálne

Pozývame vás

Denný farský tábor 2022 – Slávna päťka

Denný farský tábor 2022 – Slávna päťka

Aktualizácia 29. 6. 2022: Voľné miesta ešte máme, poprosíme vás odovzdať prihlášky spolu s platbou v sakristii kostola na Západe najneskôr do 10. júla 2022. Ďakujeme! Pozývame všetky deti od 6 do 11 rokov na denný farský tábor "Slávna päťka" Zaži kopec dobrodružstva a...

Príprava birmovancov v rodinách

Príprava birmovancov v rodinách

Viac informácií o sviatosti birmovania, katechézy, ako aj prihlášku pre birmovancov, nájdete tu. V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov birmovancov, ako to vnímali a čo im takáto služba...

Kána pre manželov (aj s deťmi) 10.-16. 7.

Kána pre manželov (aj s deťmi) 10.-16. 7.

Pozývame vás na stretnutie Kána pre manželov: čas pre vaše manželstvo čas pre vás dvoch čas pre vaše deti Nitra, 10. - 16. 7. 2022 Stretnutie Kána je týždeň pre manželské páry, organizované Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Pre manželov je...

Národné stretnutie mládeže 28.-31.7.

Národné stretnutie mládeže 28.-31.7.

Pozývame birmovancov aj všetkých mladých našej farnosti na Národné stretnutie mládeže v Trenčíne, v termíne 28. 7. - 31. 7. 2022. Prečo by si mal ísť na Národné stretnutie mládeže T22? Výšiny - príprava na T22 Prihlasovanie "Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa"...

Zbierka pre Ukrajinu

Zbierka pre Ukrajinu

Spoločenstvo sv. Zdislavy vyhlasuje zbierku pre Ukrajinu. Vaše dary môžete nosiť do vestibulu kostola na sídlisku Zvolen-Západ denne medzi 17.00 a 19.00 alebo si dohodnite iný termín: 0907 871 123 (p. Hubertová) alebo 0903 982 348 (páter Šimon). Pre všetkých:...

Farské oznamy, rozpis sv. omší

Loader Loading...
EAD Logo Načítanie trvá príliš dlho?

Reload Znovu načítať
| Open Otvoriť v novom okne

Stiahnuť [179.43 KB]

Zamyslenie na dnes

Cyril a Metod (Mt 28, 16-20)

Cyril a Metod (Mt 28, 16-20)

Mt 28, 16-20 „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Verní a poslušní Ježišovým slovám boli solúnski bratia, ktorí ohlasovali v deviatom storočí vieru našim predkom. Svätý...

Svet vlkov a baránkov (Lk 10, 1-9)

Svet vlkov a baránkov (Lk 10, 1-9)

Lk 10, 1-9 „Posielam vás ako baránkov medzi vlkov“. Prečo Ježiš vystavuje svojich priateľov takému veľkému nebezpečenstvu? Robí to preto, aby boli vo svete podobní jemu. Úloha kresťana je byť vo svete kvasom, ktorý sa stratí vo vymiesenej múke, aby umožnil rásť cestu....

Mária u Alžbety (Lk 1, 39-56)

Mária u Alžbety (Lk 1, 39-56)

Lk 1, 39-56 „Ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom kraji.“ Mária sa ponáhľa za znamením, ktorým je prisľúbený Boží posol, ktorý sa má narodiť z neplodnej, a ešte k tomu zostarnutej, Alžbety. Plodnosť neplodnej jej pomáha považovať nemožné za možné....

Novinky

Zo života farnosti

Koncoročná zmrzlina, poklad a hry

Koncoročná zmrzlina, poklad a hry

V pondelok 20. 6. si zašli deti našej farnosti spolu so svojimi rodičmi a animátormi na zmrzlinu.Po nej nasledovalo úporné hľadanie pokladu podľa skrytých indícií (rodičia si zatiaľ oddýchli :).Lúštenie rébusu.Občerstvenie v Klube u Jakuba.Krátke hry pri Hrone (hlavne...

Miništrantský výlet

Miništrantský výlet

Na Svätú sobotu po obede sa miništranti našej farnosti rozhodli vykročiť do okolia Zvolena a navštíviť niekoľko kostolov v okolí (Kováčová, Sampor a Sliač). Pozreli si ozdobené hroby s Kristom, pomodlili sa za našu farnosť a na záver sa potešili výhľadom zo...

Eucharistická procesia

Eucharistická procesia

Na veľkonočnú nedeľu sa uskutočnila eucharistická procesia okolo nášho kostola. 

Spoločenstvá v našej farnosti

Spoločenstvá vo farnosti Zvolen-Západ

Sviatosti

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. 

Spoločenstvá

Spoločenstvá v našej farnosti sa venujú rôznym oblastiam kresťanského života – modlitba ruženca, modlitby matiek, spievanie na sv. omšiach a pod.

Pastorácia

V rámci našej farnosti vzniklo niekoľko projektov, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať náš kresťanský život – práca s deťmi, mládežou, či s dospelými.

Dotazník - zapojenie sa do farnosti

 

Dňa 12. 4. 2022 sa stretli veriaci, ktorí sa chcú aktívnejšie spolupodieľať na chode a aktivitách našej farnosti, a spolu sme prešli návrhy na nové aktivity alebo vylepšenia toho, čo sa už robí. Ponúkame vám prehľad aktivít, ktoré sa robia, a tiež návrhy od ľudí - kliknite sem. Ak by ste sa chceli aj vy zapojiť, vyplňte, prosím, formulár nižšie.

Vaša pomoc farnosti

Spovedanie

Spovedanie ráno pred sv. omšou na požiadanie alebo večer od 17:30 hod. alebo sa môžete vopred objednať online v inom termíne.

V interiéri povinný respirátor FFP2.

Priamy prenos z nášho kostola

Vysielanie naživo môžete sledovať tu.
Archív zo sv. omší - kliknite sem.
 

Pondelok – piatok
6:00 sv. omša
7:00 ranné chvály s posvätným čítaním
13:00 modlitba cez deň
(v piatok nasleduje ruženec)
17:20 posvätný ruženec
(modlí sa Ružencové bratstvo)
18:00 sv. omša (konventná), vešpery

Sobota

7:00 ranné chvály s posvätným čítaním
8:00 sv. omša (konventná)
13:00 modlitba cez deň
18:00 sv. omša, vešpery
 
Nedeľa
7:30 sv. omša
9:00 sv. omša (konventná)
10:30 sv. omša (pre rodiny s deťmi)
13:00 modlitba cez deň s posvätným čítaním
18:00 sv. omša
19:00 adorácia
20:00 vešpery