Kostol sv. Dominika

Rímskokatolícka farnosť Zvolen-Západ

Sväté omše – nedeľa a slávnosť:
7:30, 9:00, 10:30, 18
:00
Pondelok – piatok: 6:00, 18:00
Štvrtok 26. 5.: 6:00, 16:00, 18:00
Sobota: 8:00, 18:00
Farské oznamy
Priamy prenos a archív vysielania

Aktuálne

Pozývame vás

Rodinné sv. omše s agapé

Rodinné sv. omše s agapé

Aktualizácia: 29. 5. 2022 agapé po sv. omši nebude, lebo vtedy je vo farnosti prvé sv. prijímanie. Pozývame vás na rodinné sv. omše každú nedeľu o 10.30 hod. v našom kostole. Kázne sú určené pre deti, ale zároveň aj rodičia si v nich nájdu to "svoje". Sv. omšu...

Oldies majáles pre mladých 27. 5. 2022

Oldies majáles pre mladých 27. 5. 2022

Pozývame vás na Oldies majáles pre mladých - 27. 5. 2022 o 18.30 hod. v Reštaurácii u sv. Jakuba vo Zvolene (ul. Janka Jesenského). Cena 16 € (po 25. 5. cena 18 €). Tematicky sa obleč Prines malú cenu do tomboly (do 2 €) Zavolaj aj kamošov Predaj lístkov: Matej...

Kána pre manželov (aj s deťmi) 10.-16. 7.

Kána pre manželov (aj s deťmi) 10.-16. 7.

Pozývame vás na stretnutie Kána pre manželov: čas pre vaše manželstvo čas pre vás dvoch čas pre vaše deti Nitra, 10. - 16. 7. 2022 Stretnutie Kána je týždeň pre manželské páry, organizované Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Pre manželov je...

Národné stretnutie mládeže 28. – 31. 7.

Národné stretnutie mládeže 28. – 31. 7.

Pozývame birmovancov aj všetkých mladých našej farnosti na Národné stretnutie mládeže v Trenčíne, v termíne 28. 7. - 31. 7. 2022. Prečo by si mal ísť na Národné stretnutie mládeže T22? Výšiny - príprava na T22 Prihlasovanie "Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa"...

Príprava na svetové stretnutie rodín

Príprava na svetové stretnutie rodín

Program prípravy na stretnutie rodín vo farnosti Zvolen-Západ 8. 5. - 26. 6. 2022 7 katechéz pri rodinných sv. omšiach v nedeľu o 10:30 hod. a stretnutia rodín (agapé) na farskom dvore po rodinných sv. omšiach  8. 5. – 1. téma:  Povolanie a rodina 15. 5. - 2. téma: ...

Príprava birmovancov v rodinách

Príprava birmovancov v rodinách

V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov birmovancov, ako to vnímali a čo im takáto služba farnosti dala. “Čo nám dala príprava birmovancov? Prítomnosť Ježiša u nás v obývačke na gauči. Hosť...

Farské oznamy, rozpis sv. omší

Loader Loading...
EAD Logo Načítanie trvá príliš dlho?

Reload Znovu načítať
| Open Otvoriť v novom okne

Stiahnuť [182.61 KB]

Veľká noc v našom kostole

Zamyslenie na dnes

Dobojované (Jn 16, 5-11)

Dobojované (Jn 16, 5-11)

Jn 16, 5-11 „Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ Prítomnosť Tešiteľa posilní učeníkov a urobí ich schopnými vyhrať boj so svetom. Spoznajú vlastnú zodpovednosť za hriech...

Tešiteľ (Jn 15, 26 – 16, 4)

Tešiteľ (Jn 15, 26 – 16, 4)

Jn 15, 26 – 16, 4 „Každý, kto vás zabije, sa bude nazdávať, že tým slúži Bohu.“ V predchádzajúcich veršoch sme počúvali o nenávisti sveta voči Ježišovi a jeho učeníkom. Veľká dráma bude sprevádzať Ježišových priateľov, ich konanie dobra bude odmenené zlom. Ježiš...

Cirkev a jej podoby (Jn 14, 23-29)

Cirkev a jej podoby (Jn 14, 23-29)

Jn 14, 23-29 Božie slovo nám dnes predstavuje tri podoby Cirkvi. Veľmi ľudskú podobu predstavuje prvý koncil v Jeruzaleme v roku 49, ktorý riešil podmienky prijímania pohanov do Cirkvi. Vraj pohania, ktorí uverili Ježišovi, rozbíjajú pokoj a rovnováhu spoločenstva....

Novinky

Zo života farnosti

Miništrantský výlet

Miništrantský výlet

Na Svätú sobotu po obede sa miništranti našej farnosti rozhodli vykročiť do okolia Zvolena a navštíviť niekoľko kostolov v okolí (Kováčová, Sampor a Sliač). Pozreli si ozdobené hroby s Kristom, pomodlili sa za našu farnosť a na záver sa potešili výhľadom zo...

Eucharistická procesia

Eucharistická procesia

Na veľkonočnú nedeľu sa uskutočnila eucharistická procesia okolo nášho kostola. 

Miništranti s Ježišom na Pustý hrad

Miništranti s Ježišom na Pustý hrad

V piatok utrpenia Pána sa osem odhodlaných miništrantov a páter Šimon rozhodli skrátiť si čas svojho spánku a vyraziť skoro ráno spolu s Ježišom na Pustý hrad. V jednote sme náročný výstup potme zvládli a mohli sa kochať nádherou vychádzajúceho slnka nad našim mestom....

Spoločenstvá v našej farnosti

Spoločenstvá vo farnosti Zvolen-Západ

Sviatosti

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. 

Spoločenstvá

Spoločenstvá v našej farnosti sa venujú rôznym oblastiam kresťanského života – modlitba ruženca, modlitby matiek, spievanie na sv. omšiach a pod.

Pastorácia

V rámci našej farnosti vzniklo niekoľko projektov, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať náš kresťanský život – práca s deťmi, mládežou, či s dospelými.

Dotazník - zapojenie sa do farnosti

 

Dňa 12. 4. 2022 sa stretli veriaci, ktorí sa chcú aktívnejšie spolupodieľať na chode a aktivitách našej farnosti, a spolu sme prešli návrhy na nové aktivity alebo vylepšenia toho, čo sa už robí. Ponúkame vám prehľad aktivít, ktoré sa robia, a tiež návrhy od ľudí - kliknite sem. Ak by ste sa chceli aj vy zapojiť, vyplňte, prosím, formulár nižšie.

Vaša pomoc farnosti

Spovedanie

Spovedanie ráno pred sv. omšou na požiadanie alebo večer od 17:30 hod. alebo sa môžete vopred objednať online v inom termíne.

V interiéri povinný respirátor FFP2.

Priamy prenos z nášho kostola

Vysielanie naživo môžete sledovať tu.
Archív zo sv. omší - kliknite sem.
 

Pondelok – piatok
6:00 sv. omša
7:00 ranné chvály s posvätným čítaním
13:00 modlitba cez deň
(v piatok nasleduje ruženec)
17:20 posvätný ruženec
(modlí sa Ružencové bratstvo)
18:00 sv. omša (konventná), vešpery

Sobota

7:00 ranné chvály s posvätným čítaním
8:00 sv. omša (konventná)
13:00 modlitba cez deň
18:00 sv. omša, vešpery
 
Nedeľa
7:30 sv. omša
9:00 sv. omša (konventná)
10:30 sv. omša (pre rodiny s deťmi)
13:00 modlitba cez deň s posvätným čítaním
18:00 sv. omša
19:00 adorácia
20:00 vešpery