Kostol sv. Dominika

Rímskokatolícka farnosť Zvolen-Západ

Sväté omše – momentálne zrušené:
Nedeľa 7:30, 9:00, 10:30, 18:00
Pondelok 6:00, 18:00
Utorok 6:00, 18:00
Streda 6:00, 18:00
Štvrtok 6:00, 18:00
Piatok 6:00, 19:00
Sobota 8:00, 18:00

Aktuálne od 1. 1. 2021: kostol otvorený na krátku súkromnú modlitbu

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 a Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách
od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

V zmysle hore uvedeného nariadenia bude náš kostol otvorený každý deň od 14:30 do 17:30 hod. a v nedeľu aj od 10:30 do 12:00 hod., a to len na krátku súkromnú modlitbu.

V kostoloch sa nesmú ale konať nijaké hromadné podujatia - to sa týka verejného spovedania aj rozdávania sv. prijímania.

Priamy prenos z nášho kostola

Vysielanie naživo z nášho kostola môžete sledovať tu.

Archív zo sv. omší - kliknite sem.
 

Pondelok – sobota
7:00 ranné chvály
7:25 sv. omša
12:30 modlitba cez deň s posvätným čítaním
(v piatok nasleduje ruženec)
18:00 vešpery

Nedeľa a slávnosti
8:30 ranné chvály
9:00 sv. omša
12:30 modlitba cez deň s posvätným čítaním
19:00 adorácia
20:00 vešpery

Nech nás Pán Boh žehná v týchto náročných chvíľach,

Vaši bratia dominikáni

Aktualizácie z farnosti

Sledujte nás na facebooku, kde budeme zdieľať zmeny programu slávenia liturgie, rôzne novinky a pod.

 

Domáca cirkev – slávenie liturgie v rodine

Liturgia domácej cirkvi

Liturgia domácej cirkvi

V čase, keď sú brány chrámov zatvorené, zostáva prežívanie sviatočných dní umožnené iba v kruhu najbližšej rodiny. Sledovanie TV prenosov je avšak pre rodiny zvlášť s deťmi náročné, pretože tie potrebujú interakciu. Zároveň otcovia rodín zostávajú často nepripravení...

Katechézky pre najmenších

Katechézky pre najmenších

Ponúkame vám nedeľné katechézky pre najmenších zo stránky Zastolom.sk. Priblížme nedeľné evanjelium aj našim najmenším.   Predchádzajúce nedele a slávnosti: 15. 1. 2021...

Nedeľný bulletin pre deti

Nedeľný bulletin pre deti

Keď sa nemôžeme zúčastňovať na slávení detských sv. omší spolu vo farnosti, skúsme tento čas stráviť s deťmi doma v spoločnom hľadaní. Ponúkame vám nedeľný bulletin pre deti zo stránky Zastolom.sk. [embeddoc...

Novinky

Zo života farnosti

Čo sa v roku 2020 podarilo

Čo sa v roku 2020 podarilo

Milí naši priatelia a dobrodinci, „Budúcnosť je v Božích rukách a v lepších ani nemôže byť.“ Keď sme tento výrok spolu s bannerom bl. dominikánskeho laika Pier-Giorgia Frassatiho koncom roka 2019 zavesili na náš kostol, nikto z nás netušil, že o niekoľko mesiacov...

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! Končí sa rok 2020, ktorý nebol pre nikoho ľahký. Počúvame to z každej strany. O to ťažšie nám padnú do úst slová vďaky za takto prežitý rok. Ďakujme za to, že sme to prežili, a mnohí z nás jedine s ružencom v ruke, a teda pod...

Mikuláš na Západe

Mikuláš na Západe

Sviatok svätého Mikuláša sme si pripomenuli aj vo farnosti Zvolen – Západ. Ani tu nechýbali dobré detičky, ktorých mohol ich patrón obdariť. Druhá adventná nedeľa sa tento rok niesla v duchu obdarúvania sa. Pripadla totiž na 6.decembra, čo všetci dobre poznáme ako...

Fotogaléria

Vianoce v našom kostole

Sviatosti

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. 

Spoločenstvá

Spoločenstvá v našej farnosti sa venujú rôznym oblastiam kresťanského života – modlitba ruženca, modlitby matiek, spievanie na sv. omšiach a pod.

Pastorácia

V rámci našej farnosti vzniklo niekoľko projektov, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať náš kresťanský život – práca s deťmi, mládežou, či s dospelými.