Kostol sv. Dominika

Rímskokatolícka farnosť Zvolen-Západ

Sväté omše
Prosíme dodržiavať opatrenia

Nedeľa:
7:30, 9:00, 10:30
(1. sv. prijímanie),
12:30, 15:00, 18:00

Pondelok – piatok:
6:00, 12:30, 18:00
Sobota: 8:00, 12:30, 18:00

Aktuálne: sv. omše s obmedzením počtu osôb do 50% miest na sedenie.

Vo vestibule kostola sa nachádza tabuľka, do ktorej sa môžete vopred zapisovať na nedeľné sv. omše. Možnosť zapísať sa na sv. omšu aj telefonicky denne od 17:00 do 17:45 hod. na tel. č. Hanková 0949291596, alebo Fraňová 0903565153.
 
Spovedanie ráno pred sv. omšou na požiadanie alebo večer od 17:30 hod. alebo sa môžete vopred objednať online v inom termíne.

Prosíme dodržiavať aktuálne pokyny Úradu verejného zdravotníctva.

Kvôli limitovanej účasti budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách.

Detský denný tábor

Pozývame deti od 6 rokov na denný tábor v termíne od 9. do 13. 8. - "Po stopách sv. Dominika Guzmána". Pozývame mladých, ktorí by chceli s táborom pomôcť, na stretnutie animátorov vo štvrtok 24. 6. po sv. omši.

Denný farský tábor Zvolen 2021

Priamy prenos z nášho kostola

Vysielanie naživo z nášho kostola môžete sledovať tu.

Archív zo sv. omší - kliknite sem.
 

Pondelok – piatok
6:00 sv. omša
7:00 ranné chvály s posvätným čítaním
12:30 sv. omša (konventná),
modlitba cez deň
(v piatok nasleduje ruženec)
18:00 sv. omša, vešpery

Sobota
7:00 ranné chvály s posvätným čítaním
8:00 sv. omša
12:30 sv. omša (konventná),
modlitba cez deň
18:00 sv. omša, vešpery
 
Nedeľa
7:30 sv. omša
9:00 sv. omša
10:30 sv. omša
12:30 sv. omša (konventná),
modlitba cez deň
15:00 sv. omša
18:00 sv. omša
20:00 vešpery

 

Nech nás Pán Boh žehná v týchto náročných chvíľach,

Vaši bratia dominikáni

Odslúženie sv. omše

Aj v tomto čase pandémie môžete dať odslúžiť svätú omšu. Stačí vyplniť jednoduchý formulár. Veríme, že hoci nám tento čas mnohé komplikuje, tak nás aj učí hľadať nové možnosti.

Aktualizácie z farnosti

Sledujte nás na facebooku, kde budeme zdieľať zmeny programu slávenia liturgie, rôzne novinky, zamyslenia a pod.

 

Farské oznamy, rozpis sv. omší

Všetky sv. omše sú momentálne vysielané aj online.

Loader Loading...
EAD Logo Načítavanie trvá príliš dlho?

Reload Znovu načítať
| Open Otvoriť v novej karte

Stiahnuť [196.30 KB]

Zamyslenie na dnes

Zrak (Mt 6, 19-23)

Zrak (Mt 6, 19-23)

Mt 6, 19-23 „Lampou tela je oko.“ Slepý človek nevidí, je stratený vo svete. Farboslepý vidí, ale uniká mu krása farieb. Krátkozrakí vidia dobre iba to, čo je blízko. Ďalekozrakí sú na tom opačne. Niektoré z týchto porúch sa dajú napraviť okuliarmi. Aký je náš...

Strom života (Mt 6, 7-15)

Strom života (Mt 6, 7-15)

Mt 6, 7-15 Najdôležitejšie v modlitbe „Otče náš“, nie je to, či ju vieme naspamäť, ani to, koľkokrát denne ju recitujeme. Čo je teda dôležitejšie? Čo s nami táto modlitba robí? Ježiša modlitba menila. „Tvár Mu žiarila sťa slnko, a rúcho jeho zbelelo ako svetlo“. (Mt...

Herec (Mt 6, 1-6.16-18)

Herec (Mt 6, 1-6.16-18)

Mt 6, 1-6.16-18 „Nebuďte ako pokrytci.“ Pokrytci, po grécky hypokritai – herci. Teda tí, ktorí pod vonkajšími prejavmi ukrývajú inú skutočnosť. Herci sú verejne známe osoby, ale keď sa objavia na divadelnej scéne, hrajú niekoho iného. Ich rola môže byť pozitívna,...

Domáca cirkev – slávenie liturgie v rodine

Liturgia domácej cirkvi

Liturgia domácej cirkvi

V čase, keď sú brány chrámov zatvorené alebo účasť na sv. omšiach obmedzená, zostáva prežívanie sviatočných dní mnohým umožnené iba v kruhu najbližšej rodiny. Sledovanie TV prenosov je avšak pre rodiny zvlášť s deťmi náročné, pretože tie potrebujú interakciu. Zároveň...

Katechézky pre najmenších

Katechézky pre najmenších

Ponúkame vám nedeľné katechézky pre najmenších zo stránky Zastolom.sk. Priblížme nedeľné evanjelium aj našim najmenším. Predchádzajúce nedele a slávnosti: 6. 6. 2021 -...

Nedeľný bulletin pre deti

Nedeľný bulletin pre deti

Keď sa nemôžeme zúčastňovať na slávení detských sv. omší spolu vo farnosti, skúsme tento čas stráviť s deťmi doma v spoločnom hľadaní. Ponúkame vám nedeľný bulletin pre deti zo stránky Zastolom.sk. [embeddoc...

Novinky

Zo života farnosti

Povzbudenie pre členov Ružencového bratstva

Povzbudenie pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! S istotou môžem povedať, že všetci sme si mysleli, že tento rok bude určite ľahší ako ten predošlý. Ale nie je. Pravidelné mesačné stretnutia sa stále neodporúčajú, účasť na bohoslužbách je zakázaná, sv. prijímanie sa nesmie...

Čo sa v roku 2020 podarilo

Čo sa v roku 2020 podarilo

Milí naši priatelia a dobrodinci, „Budúcnosť je v Božích rukách a v lepších ani nemôže byť.“ Keď sme tento výrok spolu s bannerom bl. dominikánskeho laika Pier-Giorgia Frassatiho koncom roka 2019 zavesili na náš kostol, nikto z nás netušil, že o niekoľko mesiacov...

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! Končí sa rok 2020, ktorý nebol pre nikoho ľahký. Počúvame to z každej strany. O to ťažšie nám padnú do úst slová vďaky za takto prežitý rok. Ďakujme za to, že sme to prežili, a mnohí z nás jedine s ružencom v ruke, a teda pod...

Sviatosti

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. 

Spoločenstvá

Spoločenstvá v našej farnosti sa venujú rôznym oblastiam kresťanského života – modlitba ruženca, modlitby matiek, spievanie na sv. omšiach a pod.

Pastorácia

V rámci našej farnosti vzniklo niekoľko projektov, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať náš kresťanský život – práca s deťmi, mládežou, či s dospelými.