Laickí dominikáni

Je veľa spôsobov ako byť dominikánom. Od začiatku Rádu existovali muži a ženy, ktorí cítili potrebu pomáhať Dominikovej misii kázania a pritom žili vo svete, vo svojich rodinách. Na konci trinásteho storočia boli tieto laické skupiny pozvané pripojiť sa k Rádu a prijať jeho Regulu. Tým sú pozvaní nie len žiť svätosť života, konať skutky lásky a milosrdenstva, ale tiež sú súčasťou Dominikovej misie kázania.

Bratstvá laikov sv. Dominika nie sú rehoľným spoločenstvom, našimi členmi sú muži, ženy, slobodní alebo žijúci v manželstve. Žijeme bežným spôsobom života vo svete, vo svojich domovoch a rodinách, kde jedinečným spôsobom napĺňame poslanie Rádu. Nejde nám len o vlastné povätenie, ale podľa vzoru sv. Dominika túžime po spáse všetkých duší. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je modlitba, štúdium, bratstvo a kázanie.

Vo Zvolene sú aktívne tieto tri bratstvá:

  • bratstvo  sv Tomáša Akvinského
  • bratstvo sv. Kataríny Sienskej
  • bratstvo sv. Márie Magdalény

Provinčný promótor laických dominikánov na Slovensku:
fr. Mannes Stanislav MARUŠÁK OP

Provinčný predstavený laických dominikánov na Slovensku:
Eva Antonína Zúdorová OP

Kancelária Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku:
Dominikánsky konvent
Novozámocká 73
960 01 Zvolen
laickidominikani@gmail.com

V prípade, že máte záujem navštíviť miestne bratstvo (zoznam bratstiev), napíšte nám na: laickidominikani@gmail.com

Viac informácií o laických dominikánoch na stránke dominikani.sk.