Zamyslenie na dnes

Bratia dominikáni vám takmer každý deň prinášajú svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Rabbi (Mt 23,1-12)

Rabbi (Mt 23,1-12)

Mt 23,1-12 V dnešnom evanjeliu čítame, ako Ježiš napomína svojich poslucháčov, aby nikoho nevolali učiteľom, a pritom on sám sa dáva volať rabbi – učiteľ. Neprotirečí si tu Ježiš vo svojich slovách? Jadrom Ježišovej výčitky je dvojtvárnosť. Farizeji a zákonníci...

V Božej škole (Lk 6,36-38)

V Božej škole (Lk 6,36-38)

Lk 6,36-38 V dnešnom úryvku evanjelia počujeme veľa morálnych povzbudení o: neodsudzovaní, nesúdení, odpúšťaní, dávaní v plnej miere. Niekomu by sa mohlo zdať, že je to nejaká idealizácia človeka, ktorý má nekonečné zásoby trpezlivosti, obetavosti, láskavosti a...

Poznanie pomáha obstáť a prinášať nádej slabším (Mk 9, 2-10)

Poznanie pomáha obstáť a prinášať nádej slabším (Mk 9, 2-10)

Mk 9, 2-10 Prečo dostávajú Peter, Jakub a Ján takéto privilégium hlbšieho poznania Ježišovej identity? A prečo práve vtedy? Bezpochyby preto, že umučenie, ku ktorému sa schyľuje, bude pre nich obrovskou osobnou skúškou. Evanjelista už ukázal, že Peter ho odmieta ešte...

Podobní Bohu (Mt 5, 43-48)

Podobní Bohu (Mt 5, 43-48)

Mt 5, 43-48 Milujte nepriateľov a modlite sa za nich, aby ste boli synmi Otca. Ježiš nám dáva s príkazom aj dôvod, prečo nám ho dáva. Ale nestávame sa Božím dieťaťom Božou milosťou a nie našimi skutkami? Svätý Tomáš Akvinský sa domnieva, že tu Ježiš naznačuje, aby sme...

Nie je hnev ako hnev (Mt  5, 20-26)

Nie je hnev ako hnev (Mt 5, 20-26)

Mt 5, 20-26 Každý, kto sa hnevá na brata, pôjde pred súd? Svätý Tomáš Akvinský pri čítaní Ježišových slov o hneve pripomína, že hnev môže mať tri úrovne. Prvou je hnev, keď sa ešte ukrýva v srdci človeka. Druhou je taký, keď sa prejaví aj navonok. A treťou je hnev,...

Pravý Boh a pravý človek (Mt 16, 13-19)

Pravý Boh a pravý človek (Mt 16, 13-19)

Mt 16, 13-19 Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že Peter vo svojej dnešnej krátkej vete za všetkých apoštolov dokonale vyjadruje obsah našej viery. Najskôr vyznáva vieru v Ježišovu ľudskú prirodzenosť tým, že označuje Ježiša za Krista, teda za pomazaného. Pomazaným bol...

Jonášovo znamenie (Lk 11, 29-32)

Jonášovo znamenie (Lk 11, 29-32)

Lk 11, 29-32 „Rovnako ako prorok Jonáš, ktorému Boh prikázal ísť do Ninive, aj ja som v sebe zistil takmer neovládateľnú túžbu ísť opačným smerom. Boh ukázal jednu cestu a všetky moje ideály ukazovali na druhú. A stalo sa, že keď Jonáš utekal, ako len mohol, preč z...

Vložiť jeho slová do našich úst (Mt 6, 7-15)

Vložiť jeho slová do našich úst (Mt 6, 7-15)

Mt 6, 7-15 Ak máme povedať niečo dôležité a máme na to len chvíľku času, je dobré si nechať poradiť odborníkom, ako si svoju reč pripraviť. Napríklad na súde, kde nám právnik poradí, čo povedať a čomu sa radšej vyhnúť. Svätý Cyprián používa tento príklad, aby...

Ovce na súde (Mt 25, 31-46)

Ovce na súde (Mt 25, 31-46)

Mt 25, 31-46 Prečo Ježiš na vykreslenie dobrých ľudí používa obraz oviec? Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že zo štyroch dôvodov: 1. Kvôli ich nevinnosti. A cituje Dávidovu ľútosť, keď iní sú potrestaní za jeho hriech. „Ale tieto ovečky čože urobili?“ (2 Sam 24, 17). 2....

Boží lekár (Lk 5,27-32)

Boží lekár (Lk 5,27-32)

Lk 5,27-32 Niekedy nám veľkosť hriechu v našich očiach bráni vidieť za ním človeka. Ježiš prišiel v prvom rade stretnúť sa s človekom, akokoľvek hriešny by mohol byť. Pretože vie, koľko výčitiek, pochybností a vnútorných zápasov znáša ten, kto vedome hreší. Ježiš...

Svadobní hostia (Mt 9,14-15)

Svadobní hostia (Mt 9,14-15)

Mt 9,14-15 Ježiš často hovorí o Božej blízkosti ako o svadobnej hostine, na ktorú nás Boh pozýva. Svadba je oslavou prináležania, jednoty, blízkosti. Toho „áno“, ktoré si hovoria ľudia pred ostatnými, ktoré bude narážať na veľa podôb „nie“. Pôst je čas obnoviť si...

Vziať svoj kríž (Lk 9,22-25)

Vziať svoj kríž (Lk 9,22-25)

Lk 9,22-25 Keď Ježiš hľadá svojich spolupracovníkov, tak im neponúka bohatstvo, úspech, prestíž a iné hodnoty, ktoré sú kritériom šťastia v tomto svete. Ježiš sám stojí pred tou najväčšou otázkou v živote. On dobre vie, že život je časovo limitovaný a v živote okrem...