Zamyslenie na dnes

Dominikán fr. Šimon OP vám každý deň prináša svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Izraelita bez ľsti (Jn 1, 43-51)

Izraelita bez ľsti (Jn 1, 43-51)

Jn 1, 43-51 Ježiš dáva Natanaelovi meno: „Izraelita, v ktorom niet lesti“. Patriarcha Jakub dostal od Boha meno Izrael (Gn 35, 10), no bol človekom, v ktorom bola lesť. V knihe Genezis je opísané ľstivé konanie Jakuba, ktorý podvodným konaním dosiahol požehnanie od...

Istota (Lk 16, 19-31)

Istota (Lk 16, 19-31)

Božie slovo dnešného dňa je adresované farizejom, aj saducejom, mýtnikom, hriešnikom, ľuďom spravodlivým a nakoniec aj nám čitateľom dnes. „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu.“ Istý človek, to znamená, že to môže byť každý človek. V jeho živote...

Matka Cirkvi (Jn 19, 25-34)

Matka Cirkvi (Jn 19, 25-34)

Jn 19, 25-34 „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.“ Štyria vojaci, ktorí sú symbolom inštitúcie, vlády, vojenskej sily, a štyri ženy, symbolom nehy a lásky. Prvé dve ženy sú Ježišove pokrvné príbuzné, Ježišova...

Sme povýšení! (Jn 3, 7b-15)

Sme povýšení! (Jn 3, 7b-15)

Jn 3, 7b-15 Aj takto vyjadril nové narodenie jeden z najvýznamnejších teológov dvadsiateho storočia Hans Urs von Baltazar (1905-1988). „Ako to Boh robí, že už nevidí vo mne moje hriechy, ale vo svojom milovanom Synovi, ktorý vzal moje hriechy na seba? Boh premieňa...

Sluha (Lk 15, 1-3.11-32)

Sluha (Lk 15, 1-3.11-32)

Lk 15, 1-3.11-32 Farizeji a zákonníci šomrali na správanie Ježiša: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im Ježiš povedal podobenstvo o dvoch stratených synoch a milosrdnom otcovi. Jedným z kľúčov hlbšieho porozumenia je slovo sluha. Vrcholom drzosti...

Brvno a trieska (Lk 6, 39-45)

Brvno a trieska (Lk 6, 39-45)

Lk 6, 39-45 „Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?“ Význam gréckeho slova trieska je širší, znamená nejakú maličkosť, detail, nedôležitú vec; oproti tomu brvno je základový trám domu alebo strechy, teda niečo dôležité, nevyhnutné....

Kto stratil hlavu?  (Mk 6, 14-29)

Kto stratil hlavu? (Mk 6, 14-29)

"Boh číta môj život" je jedným z významov slova Lectio divina. Benedikt XVI. propagoval túto najstaršiu metódu čítania Božieho slovami: „Ak sa Boží ľud verne vráti k tejto praxi, prežije duchovnú jar.“ Lectio divina rodí túžbu autentický poznať obsah; čo text svätého...

Hovoria, a nekonajú (Mt 23, 1-12)

Hovoria, a nekonajú (Mt 23, 1-12)

„Hovoria, a nekonajú.“ Reč proti učeným v Písme, aj takto je nazývaná dvadsiata tretia kapitola Matúšovho evanjelia. Po nej nasleduje už len Reč o posledných veciach, Ježišovom umučení a smrti. Teda slová, ktoré Ježiš hovorí krátko predtým, ako zomrie za tento ľud....

Definitívna pečať (Lk 9, 28b-36)

Definitívna pečať (Lk 9, 28b-36)

Lk 9, 28b-36 „Hovorili o Jeho odchode“. Veľké postavy Starého zákona, Mojžiš a Eliáš, sa rozprávali s Ježišom o jeho smrti, ktorá je najdôležitejšou udalosťou v dejinách záchrany sveta. Ježiš sa učeníkom zjavuje premenený do svojej slávy, hoci krátko predtým im...

Nová Eva (Mt 15, 21-28)

Nová Eva (Mt 15, 21-28)

Mt 15, 21-28 Ježišov jazyk voči kanaánskej žene sa javí ako veľmi tvrdý a necitlivý. „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ Prečo tak Ježiš reaguje? Ježiš ju chce pozvať do hlbšieho rozvoja, aby pochopila aj to, že keby sa Ježiš nerozhodol ísť jej...

„Pane, zachráň ma!“ (Mt 14, 22-36)

„Pane, zachráň ma!“ (Mt 14, 22-36)

Mt 14, 22-36 „Kráčajúc po mori, blížil sa k nim Ježiš.“ Vody mora symbolizujú smrť. Vodami smrti boli napríklad potopa alebo Červené more. Chodenie Ježiša po vode je prorockou predpoveďou. Boží Syn prišiel na zem zaliatu ľudskými hriechmi. Z pohľadu človeka bolo...

Ježišova vôľa (Mt 14, 13-21)

Ježišova vôľa (Mt 14, 13-21)

Mt 14, 13-21 „Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty.“ Ježiš odchádza od zástupu, dopočul sa o smrti Jána Krstiteľa, a preto chce byť sám. Ale zástup mu križuje jeho plány, nedovolí mu byť v samote. Napriek tomu Ježiš nereaguje zlosťou....