Zamyslenie na dnes

Nová Eva (Mt 15, 21-28)

Nová Eva (Mt 15, 21-28)

Mt 15, 21-28 Ježišov jazyk voči kanaánskej žene sa javí ako veľmi tvrdý a necitlivý. „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ Prečo tak Ježiš reaguje? Ježiš ju chce pozvať do hlbšieho rozvoja, aby pochopila aj to, že keby sa Ježiš nerozhodol ísť jej...

„Pane, zachráň ma!“ (Mt 14, 22-36)

„Pane, zachráň ma!“ (Mt 14, 22-36)

Mt 14, 22-36 „Kráčajúc po mori, blížil sa k nim Ježiš.“ Vody mora symbolizujú smrť. Vodami smrti boli napríklad potopa alebo Červené more. Chodenie Ježiša po vode je prorockou predpoveďou. Boží Syn prišiel na zem zaliatu ľudskými hriechmi. Z pohľadu človeka bolo...

Ježišova vôľa (Mt 14, 13-21)

Ježišova vôľa (Mt 14, 13-21)

Mt 14, 13-21 „Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty.“ Ježiš odchádza od zástupu, dopočul sa o smrti Jána Krstiteľa, a preto chce byť sám. Ale zástup mu križuje jeho plány, nedovolí mu byť v samote. Napriek tomu Ježiš nereaguje zlosťou....

Usilovné hľadanie (Jn 6, 24-35)

Usilovné hľadanie (Jn 6, 24-35)

Jn 6, 24-35 „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Úprimné, vytrvalé hľadanie Ježiša nikdy nie je zbytočné, neskončí sa sklamaním, ale stretnutím s Ním. Nachádzajú ho tam, kde nečakali, že ho stretnú. A deje sa to preto, že ho neprestali hľadať. „Veru, veru, hovorím vám:...

Môžem byť anjelom (Mt 14, 1-12)

Môžem byť anjelom (Mt 14, 1-12)

Mt 14, 1-12 Na ikonách býva znázorňovaný svätý Ján Krstiteľ s krídlami. Grécke slovo /angelos/ – znamená posol. Ján Krstiteľ bol Ježišov predchodca. I dnes Ježiš prichádza k dušiam, stretáva sa s nimi. Aj dnes má Ježiš skoro vždy nejakého predchodcu. Sú to ľudia,...

Drahocenní (Mt 13, 44-46)

Drahocenní (Mt 13, 44-46)

Mt 13, 44-46 „Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju.“ Táto téma je prítomná v múdroslovných knihách svätého Písma a tradícii Izraela. Kupcom je nadovšetko Boh, ktorý je...

Bezvýznamní (Mt 13, 36-43)

Bezvýznamní (Mt 13, 36-43)

Mt 13, 36-43 Dnešné evanjelium hovorí o konci času, ale vychádza z našej skúsenosti v dejinách. Kúkoľ, čiže „deti Zlého“, má byť spálený - nie v historickom čase, ale až po jeho skončení. „Žatva je koniec sveta.“ „Roľa je svet.“ Deti nebeského kráľovstva sú...

Zrnko horčice (Mt 13, 31-35)

Zrnko horčice (Mt 13, 31-35)

Mt 13, 31-35 Zrnko horčice bolo považované v Ježišovej dobe za najmenšie. „Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“ Stane sa z neho strom,...

Hlad (Jn 6, 1-15)

Hlad (Jn 6, 1-15)

Jn 6, 1-15 Božie slovo nám dnes pripomína, že nosíme v sebe hlad, ktorý nedokážeme nasýtiť za žiadne peniaze. Hlad po zmysle života. Najhlbší hlad, o ktorom písal prorok Ámos v ôsmom storočí pred Kristom: „Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie...

Odkiaľ je zlo? (Mt 13, 24-30)

Odkiaľ je zlo? (Mt 13, 24-30)

Mt 13, 24-30 „Kde sa teda vzal kúkoľ?“ Večná otázka ľudí v každej dobe. Odkiaľ sa vzalo zlo? Určite nie zo zrna. Teda, zlo nie je od Boha. Prítomné zlo je však potvrdeným faktom. Boh koná len dobro, v ňom je len život. Boh dovolil zničiť seba v Ježišovi, a tým sa do...

Úspešný život (Jn 15, 1-8)

Úspešný život (Jn 15, 1-8)

Jn 15, 1-8 „Ja som pravý vinič.“ Vzácnosť viniča spočíva v tom, že dokáže vyživovať ratolesti. Je v službe ratolestiam. Ratolesti zas slúžia životu ovocia, ktoré sa obetuje pre nové víno, ktoré obšťastňuje srdce človeka. Ježiš sa identifikuje s viničom a jeho Otec je...

Záhrada Eden (Jn 20, 1-2.11-18)

Záhrada Eden (Jn 20, 1-2.11-18)

Jn 20, 1-2.11-18 Po hriechu prvých ľudí bol vstup do záhrady Eden zatvorený a strážený. „Pán, Boh, vyhnal človeka z raja a na východ od Edenu postavil anjelov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.“ (Gn 3, 23-24) Záhrada v Jánovom evanjeliu je...