Zamyslenie na dnes

Zrak (Mt 6, 19-23)

Zrak (Mt 6, 19-23)

Mt 6, 19-23 „Lampou tela je oko.“ Slepý človek nevidí, je stratený vo svete. Farboslepý vidí, ale uniká mu krása farieb. Krátkozrakí vidia dobre iba to, čo je blízko. Ďalekozrakí sú na tom opačne. Niektoré z týchto porúch sa dajú napraviť okuliarmi. Aký je náš...

Strom života (Mt 6, 7-15)

Strom života (Mt 6, 7-15)

Mt 6, 7-15 Najdôležitejšie v modlitbe „Otče náš“, nie je to, či ju vieme naspamäť, ani to, koľkokrát denne ju recitujeme. Čo je teda dôležitejšie? Čo s nami táto modlitba robí? Ježiša modlitba menila. „Tvár Mu žiarila sťa slnko, a rúcho jeho zbelelo ako svetlo“. (Mt...

Herec (Mt 6, 1-6.16-18)

Herec (Mt 6, 1-6.16-18)

Mt 6, 1-6.16-18 „Nebuďte ako pokrytci.“ Pokrytci, po grécky hypokritai – herci. Teda tí, ktorí pod vonkajšími prejavmi ukrývajú inú skutočnosť. Herci sú verejne známe osoby, ale keď sa objavia na divadelnej scéne, hrajú niekoho iného. Ich rola môže byť pozitívna,...

Milujte svojich nepriateľov (Mt 5, 43-48)

Milujte svojich nepriateľov (Mt 5, 43-48)

Mt 5, 43-48 Dejiny, tak ako sa vyučujú na školách, sú prevažne históriou víťazov. Ježišove blahoslavenstvá, ktoré predstavujú najvyšší zákon Cirkvi, nás učia, že máme posudzovať dejiny od obeti, nie od víťazov. Zastať sa porazeného. Nikdy sa nemá o žiadnom človeku...

Pravé líce (Mt 5, 38-42)

Pravé líce (Mt 5, 38-42)

Mt 5, 38-42 „Ak ťa niekto udrie po pravom líci.“ Po pravom líci udierame druhého vonkajšou stranou dlane, nie vnútornou. Teda ide o väčšiu potupu ako obyčajné zaucho. Podľa rabínskeho zákona, ten, kto urazil druhého úderom po pravom líci, musí byť dvojnásobne...

Úplná dôvera Boha (Mk 4, 26-34)

Úplná dôvera Boha (Mk 4, 26-34)

Mk 4, 26-34 „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme.“ Ježiš nám dnes hovorí, že po zasiatí sa rozsievač vrátil do svojho domu, pretože zrno po vhodení do zeme, klíči, rastie a on sa nestará. Tento obraz predstavuje veľkú dôveru v Zrno, ale...

Nepoškvrnené srdce Márie (Lk 2, 41-52)

Nepoškvrnené srdce Márie (Lk 2, 41-52)

Lk 2, 41-52 Srdce Márie bolo ako srdce Evy, nepoškvrnené, a ním aj ostalo. Svätý Tomáš Akvinský (1225-1274) to vyjadril: „Eva túžila po ovocí, ale nenašla v ňom to, čo očakávala. Had ju oklamal a jej srdce sa poškvrnilo. Mária vo svojom Ovocí, čiže v Ježišovi, našla...

Boh má srdce (Jn 19, 31-37)

Boh má srdce (Jn 19, 31-37)

Jn 19, 31-37 „Uvidia, koho prebodli.“ Dnes nám liturgia predstavuje zraniteľného Boha. Lebo ten, kto skutočne miluje, sa rozhodol byť zraniteľný. V knihe proroka Ozeáša je pekný opis toho, aký je Boh: „Povrazmi láskavosti som ich priťahoval, lanami lásky; bol som im...

Nový Mojžiš (Mt 5, 1-12)

Nový Mojžiš (Mt 5, 1-12)

Mt 5, 1-12 „Vystúpil na vrch.“ Okolo Ježiša sa zhromaždil veľký zástup ľudí zo všetkých kútov zeme. Nový Boží ľud, ktorý v Ježišovi nachádza nového Mojžiša. To isté cíti aj On, že musí ohlásiť Zákon, ktorý zaručí všetkým, Židom aj iným národom, šťastné vkročenie do...

Ježišova rodina (Mk 3, 20-35)

Ježišova rodina (Mk 3, 20-35)

Mk 3, 20-35 Žiť s Ježišom nikdy nebolo ľahké, zvlášť jeho najbližším. Počnúc rodinou, končiac apoštolmi. Všetkým spôsoboval nepríjemnosti, zaskakoval ich, desil, dokonca pohoršoval. Z toho dôvodu pripúšťali, že stratil zmysly, alebo že koná pod vplyvom zlého ducha. V...

Dar chudobnej vdovy (Mk 12, 38-44)

Dar chudobnej vdovy (Mk 12, 38-44)

Mk 12, 38-44 Dnešným úryvkom evanjelia sa konči diskusia farizejov a učených v Písme s Ježišom. Zakončil ju zaskakujúcim spôsobom. Nie argumentami Písma, ale poukázaním a vysvetlením gesta, ktoré vykonala chudobná vdova. Vhodila bezvýznamnú sumu, rovnajúcu sa takmer...

Kyrios (Mk 12, 35-37)

Kyrios (Mk 12, 35-37)

Mk 12, 35-37 V dnešnom evanjeliu Ježiš vyučuje a odpovedá poslucháčom. Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?" Táto Ježišova otázka je reakciou na to, čo sa dialo predtým. Dovtedy rôzne skupiny kládli Ježišovi otázky,...