Zamyslenie na dnes

Dominikán fr. Šimon OP vám prináša svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Dobojované (Jn 16, 5-11)

Dobojované (Jn 16, 5-11)

Jn 16, 5-11 „Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ Prítomnosť Tešiteľa posilní učeníkov a urobí ich schopnými vyhrať boj so svetom. Spoznajú vlastnú zodpovednosť za hriech...

Tešiteľ (Jn 15, 26 – 16, 4)

Tešiteľ (Jn 15, 26 – 16, 4)

Jn 15, 26 – 16, 4 „Každý, kto vás zabije, sa bude nazdávať, že tým slúži Bohu.“ V predchádzajúcich veršoch sme počúvali o nenávisti sveta voči Ježišovi a jeho učeníkom. Veľká dráma bude sprevádzať Ježišových priateľov, ich konanie dobra bude odmenené zlom. Ježiš...

Cirkev a jej podoby (Jn 14, 23-29)

Cirkev a jej podoby (Jn 14, 23-29)

Jn 14, 23-29 Božie slovo nám dnes predstavuje tri podoby Cirkvi. Veľmi ľudskú podobu predstavuje prvý koncil v Jeruzaleme v roku 49, ktorý riešil podmienky prijímania pohanov do Cirkvi. Vraj pohania, ktorí uverili Ježišovi, rozbíjajú pokoj a rovnováhu spoločenstva....

Nenávisť sveta (Jn 15, 18-21)

Nenávisť sveta (Jn 15, 18-21)

Jn 15, 18-21 „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.“ Úplne iná nálada než v predchádzajúcich veršoch. Ježiš dnes hovorí o nenávisti sveta. Kto je to ten svet, ktorý nenávidí Ježiša? Je to predmet Otcovej lásky, čiže všetko, čo stvoril. Boh robí...

Príkaz lásky (Jn 15, 12-17)

Príkaz lásky (Jn 15, 12-17)

Jn 15, 12-17 „Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Človek zostáva človekom, aj keď sa krstom stal Božím dieťaťom a do jeho srdca bola rozliata Božia láska. (Rim 5, 5) Duševne zdravý človek má mať lásku k sebe. Kto nemiluje seba,...

Jeho láska (Jn 15, 9-11)

Jeho láska (Jn 15, 9-11)

Jn 15, 9-11 Ježiš hovorí: „Ostaňte v mojej láske!“ Ján Klimak (579-649) upozorňuje, že hovoriť múdro o láske nie je ľahké: „Kto hovorí o láske, hovorí o Bohu. Kto chce slovami vyjadriť jeho hĺbku, podobá sa slepcovi, ktorý rozpráva o farbách.“ Eros má filozofický...

Pravý vinič (Jn 15, 1-8)

Pravý vinič (Jn 15, 1-8)

Jn 15, 1-8 Víno symbolizuje nápoj bohov. V židovskej tradícii verili, že vínny štep bol vynesený z rajskej záhrady Eden a mal byť znakom a predpoveďou návratu človeka do raja. Pre ľudstvo bol taký cenný, že počas potopy sa Noe špeciálne staral o semienka tohto plodu,...

Jeho pokoj (Jn 14, 27-31)

Jeho pokoj (Jn 14, 27-31)

Jn 14, 27-31 „Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ Nenechajte sa znechutiť, nebuďte pesimisti, ani porazenými, hovorí Ježiš. V našom srdci má byť miesto jedine na jeho pokoj. Odchádza, ale vráti sa. Pokoj je posledné slovo Ježiša pred svojou smrťou, ale aj...

Zjaviť svetu Ježiša (Jn 14, 21-26)

Zjaviť svetu Ježiša (Jn 14, 21-26)

Jn 14, 21-26 Júda, nie ten Iškariotský, sa spýtal Ježiša: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ To je otázka, ktorá trápila kresťanov okolo roku sto a je aktuálna aj v dnešnej dobe. Prečo Ježiš svoju moc nezjavuje svetu výraznejším spôsobom, aby nik...

Nové prikázanie (Jn 13, 31-33a.34-35)

Nové prikázanie (Jn 13, 31-33a.34-35)

Jn 13, 31-33a.34-35 V Starom prikázaní bol mierou správania človek: „Milujte blížneho ako seba samého.“ Správajte sa k iným tak, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Typická v medziľudských kritériách je vonkajškovosť. Zháňanie sa za novými vecami, zážitkami, novými...

Milosť musí zostupovať (Jn 15, 9-17)

Milosť musí zostupovať (Jn 15, 9-17)

Jn 15, 9-17 „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ Kvôli čomu si nás Boh vybral? Aby v nás bola Božia radosť a aby táto radosť bola úplná. Ježiš nám sľubuje skúsenosť Otcovej lásky. Božia láska sa nedáva po kúskoch, ale celá. V skutočnej láske to ani...

Príbytok v nebi (Jn 14, 1-6)

Príbytok v nebi (Jn 14, 1-6)

Jn 14, 1-6 „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ Ježiš hovorí o príbytku, ale nie v gréckom myslení /oikos/, materiálny dom, ale /oikia/, čiže o vytvorení ešte neexistujúcich vzťahov. Vzorom takéhoto vzťahu je Ježiš s nebeským Otcom. „Idem vám pripraviť miesto?!“...