Zamyslenie na dnes

Dominikán fr. Šimon OP vám každý deň prináša svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Vznešenejšie naplnenie (Mk 12, 1-12)

Vznešenejšie naplnenie (Mk 12, 1-12)

Mk 12, 1-12 Veľkňazi, učitelia Zákona a starší, ktorí chceli od Ježiša vysvetlenie pôvodu jeho konania, ale nechceli odpovedať Ježišovi pôvod Jánovho krstu. Napriek tomu Ježiš s nimi zostáva v otvorenom rozhovore. A obrazom o vinici a zlých správcoch vyhlasuje pôvod...

Aký mám úmysel? (Mk 11, 27-33)

Aký mám úmysel? (Mk 11, 27-33)

Mk 11, 27-33 Veľkňazi, zákonníci a starší položili Ježišovi otázku: „Akou mocou toto robíš? Ježiš im odpovedá protiotázkou: „Jánov krst bol z neba, či od ľudí?“ Dnešné evanjelium opisuje ľudí, ktorí sa javia ako tí, ktorí hľadajú múdrosť, no nebola to pravda. Preto im...

Dom pre všetkých (Mk 11, 11-25)

Dom pre všetkých (Mk 11, 11-25)

Mk 11, 11-25 Dnešné evanjelium opisuje Ježiša, ktorý vyháňa predavačov a kupujúcich z chrámu. Hovorí im, že z chrámu urobili lotrovský pelech, čiže skrýšu zbojníkov. Tieto slová sú v aj v knihe Jeremiáša zo siedmeho storočia pred Kristom. „Hľa, vy sa spoliehate na...

Pochopili, ale nesprávne (Mk 10, 32-45)

Pochopili, ale nesprávne (Mk 10, 32-45)

Mk 10, 32-45 Dnes čítame o žiadosti Zebedejových synov: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš túto ich prosbu neodmieta, ale hovorí im: „Neviete, čo žiadate.“ Kresťanstvo si žiada pochopenie. Lebo je odkrývaním zmyslu...

Obhajca (Jn 20, 19-23)

Obhajca (Jn 20, 19-23)

Jn 20, 19-23 „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Boh chce, aby v nekonečnej vzdialenosti medzi ním a nami bola rovnosť. Rovnosťou medzi človekom a Bohom je úplná ľudská sloboda prijať alebo odmietnuť...

Čo bude s týmto? (Jn 21, 20-25)

Čo bude s týmto? (Jn 21, 20-25)

Jn 21, 20-25 Peter sa pýta Ježiša: „Čo bude s týmto?“ Ježiš mu na to: „Čo teba do toho?“ Kvôli čomu chceš poznať Božie tajomstvá? Ale ak chceš, usiluj sa o to, aby si sa Mi úplne pripodobnil. Všetky odpovede sú ukryté v Otcovom srdci. Tam má prístup ten, kto priloží...

Ježišove otázky (Jn 21, 15-19)

Ježišove otázky (Jn 21, 15-19)

Jn 21, 15-19 Ježiš sa opýtal Petra tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ V prvej aj druhej otázke Ježiš používa slovo "agapeo", lásku najväčšiu, darujúcu, bezpodmienečnú. Peter vždy odpovedal slovom "fileo", ktorá je vyjadrením lásky priateľskej. Po trojitom...

Aby boli jedno (Jn 17, 20-26)

Aby boli jedno (Jn 17, 20-26)

Jn 17, 20-26 „Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ Ježiš prosí svojho Otca, aby sme aj my boli jedno, ako je...

Svet (Jn 17, 11b-19)

Svet (Jn 17, 11b-19)

Jn 17, 11b-19 „Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ Svet v dnešnom evanjeliu označuje ľudí vzdialených od Boha, ktorí nepoznajú cestu do večného života. O svojich učeníkoch Ježiš hovorí, že oni už nie sú zo sveta, hoci naďalej žijú vo svete. Nie sú zo sveta,...

Istota viery (Jn 16, 29-33)

Istota viery (Jn 16, 29-33)

Jn 16, 29-33 Jeho učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha“. Na takéto sebavedomie Ježiš reaguje: „Teraz veríte?“ Povedal to s...

Večný život (Jn 17, 1-11a)

Večný život (Jn 17, 1-11a)

Jn 17, 1-11a „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Gréckemu filozofovi, proti ktorému písal Origenes (185-253), pripadalo kresťanstvo smiešne. Tesára z Nazareta, ktorého Rimania popravili, uctievajú...

Úplná radosť (Jn 16, 23b-28)

Úplná radosť (Jn 16, 23b-28)

Jn 16, 23b-28 V dnešnom úryvku evanjelia Ježiš hovorí o dni, kedy sa jeho priatelia presvedčia, že sa všetko otočilo. Bude to deň, kedy budú pozorovať Svetlo silnejšie ako slnko. Už nebude miesto na otázky ani pochybovanie. Všetko dovtedy záhadné, ťažké na pochopenie,...