Zamyslenie na dnes

Dominikán fr. Šimon OP vám prináša svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Jemu je tma ako svetlo (Lk 21, 29-33)

Jemu je tma ako svetlo (Lk 21, 29-33)

Lk 21, 29-33 Ježiš prirovnáva koniec sveta k stromom prebúdzajúcim sa k životu. „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto.“ Keď mudrc zostarol a ochorel, jeho žiaci sa okolo neho smutne zhromaždili a prosili...

Vykúpenie sa blíži (Lk 21, 20-28)

Vykúpenie sa blíži (Lk 21, 20-28)

Lk 21, 20-28 „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.“ Znamenia nemusia byť...

Domovský prístav (Lk 21, 12-19)

Domovský prístav (Lk 21, 12-19)

Lk 21, 12-19 Tvrdý výrok Ježiša do nášho života: „Budú vás prenasledovať, (...) uväznia vás, (...) pre moje meno.“ Postoje poslucháčov Ježiša vyznievajú infantilne. Trápi ich otázka, kedy nastane ten deň a hľadajú nejaký spôsob, ako sa mu vyhnúť. Pre Ježiša je...

Nepoučiteľní (Lk 21, 5-11)

Nepoučiteľní (Lk 21, 5-11)

Lk 21, 5-11 „A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa!“ Ježiš dnes hovorí o tom, že nastane koniec sveta. Ale aby sme nepodliehali panike a dôverovali jeho slovám. Dvaja poľovníci si najali lietadlo, aby ich dopravilo do vyšších častí lesa. Po dvoch...

Ježišov pohľad (Lk 21, 1-4)

Ježišov pohľad (Lk 21, 1-4)

Lk 21, 1-4 „Ježiš videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice.“ Boháč jedného dňa navštívil pustovníka a opýtal sa ho, či môže duchovný život pomôcť jemu, človeku ktorý je ponorený vo svete? „Pomôže ti mať viac.“ Odpovedal pustovník. „Ako?“ Chcel...

Hľadá sa Ježiš Kristus! (Jn 18, 33-37)

Hľadá sa Ježiš Kristus! (Jn 18, 33-37)

Jn 18, 33-37 Prezývky: Mesiáš, Syn Boží, Kráľ kráľov, Kráľ pokoja atď. Je známy ako vodca organizovanej skupiny. Hľadá sa pre tieto zločiny: zázračné uzdravenia, nelegálna výroba vína a distribúcia potravín bez štátnej licencie, styky s kriminálnikmi, asociálnymi...

Po smrti (Lk 20, 27-40)

Po smrti (Lk 20, 27-40)

Lk 20, 27-40 Ťažko chorý pacient chytil lekárovu dlaň: „Pán doktor, tak veľmi sa bojím smrti. Povedzte mi, čo nás čaká po smrti. Aké to bude na druhej strane?“ Neviem, odpovedal lekár. „Vy to neviete?“ Zašeptal umierajúci. Miesto odpovede lekár otvoril dvere. Vtom...

Zbojník alebo prorok? (Lk 19, 45-48)

Zbojník alebo prorok? (Lk 19, 45-48)

Lk 19, 45-48 „A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ Je možné prichádzať do chrámu, modliť sa, prinášať obety v snahe podplatiť Boha, mať dobrý pocit a cítiť sa bezpečne. Ako zlodeji a zbojníci, ktorí majú svoje skrýše bezpečia. „A denne učil v chráme.“ Chrám má...

Plač Ježiša (Lk 19, 41-44)

Plač Ježiša (Lk 19, 41-44)

Lk 19, 41-44 Ježiš plače, pretože napriek veľkému úsiliu sa mu nepodaril zámer, aký mal od počiatku, zhromaždiť Boží ľud do jedného celku. Jeho plač je evidentným znakom, že jeho láska k Jeruzalemu, voči celému Izraelu je naďalej živá, nekonečne veľká. Neprišiel...

Uložená v šatke (Lk 19, 11-28)

Uložená v šatke (Lk 19, 11-28)

Lk 19, 11-28 „Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek.“ Tento, jeden z desiatich, kladie najväčší odpor Božiemu kráľovstvu. Nič nepremárnil, prináša naspäť to, čo dostal. Dokonca ani nie je v zástupe buričov. Napriek...

Bohatý (Lk 19, 1-10)

Bohatý (Lk 19, 1-10)

Lk 19, 1-10 „Zatúžil vidieť Ježiša.“ Význam mena Ježiš je spása. Človek, ktorý má meno spása. Zachej zatúžil po spáse, chce riešiť svoju smrť. Preto hľadá Spasiteľa. Napriek tomu, že je bohatý, cíti sa stratený. Chce sa zmeniť, pretože si uvedomil, že bohatstvo mu...

Jericho (Lk 18, 35-43)

Jericho (Lk 18, 35-43)

Lk 18, 35-43 „Keď sa približoval k Jerichu, sedel pri ceste akýsi slepec a žobral.“ Jericho je najnižšie položené miesto na zemi. Dvestošesťdesiat metrov pod úrovňou mora. Je aj obrazom vzdialenia sa človeka od Boha, života v hriechu. Ježiš sa nevyhýbal ani Jerichu....