Zamyslenie na dnes

Bratia dominikáni vám takmer každý deň prinášajú svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Žije, čo káže (Mk 10, 32-45)

Žije, čo káže (Mk 10, 32-45)

Mk 10, 32-45 Jakubova a Jánova žiadosť je už tretím zlyhaním apoštolov, ktoré vedie k poučeniu o tom, čo znamená byť učeníkom. Na ich snahu vyniknúť im Ježiš dáva tri odpovede. Najskôr zdôrazňuje, že pre získanie miesta v kráľovstve sa vyžaduje aj utrpenie. Potom...

Najvýnosnejšie investovanie (Mk 10, 28-31)

Najvýnosnejšie investovanie (Mk 10, 28-31)

Mk 10, 28-31 V ostrom kontraste s konaním bohatého mladíka je postoj apoštolov, ktorí opustili všetko, aby mohli byť s Ježišom. Iste, vieme, že Peter a Ondrej naďalej vlastnili dom či loďku, ale to vôbec neobmedzovalo ich záväzok voči Ježišovi. Na Ježišove slová,...

Pravidlo dominikánskeho kázania (Mk 10, 17-27)

Pravidlo dominikánskeho kázania (Mk 10, 17-27)

Mk 10, 17-27 Na otázku, čo má mladík robiť pre svoju spásu, reaguje Ježiš tým, že obracia jeho pozornosť od neho na Boha a hovorí, že on jediný je dobrý. Ak chceme vedieť, akými máme byť, je dobré si najskôr všímať, aký je vlastne Boh. Ak hľadáme odpoveď, čo máme...

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého (Mt 28,16-20)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého (Mt 28,16-20)

Mt 28,16-20 Každé naše požehnanie je v tvare kríža, avšak v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo je to požehnanie? Požehnanie je vo svojej podstate prianie dobra niekomu druhému. Keď niekomu žehnáme, tak mu prajeme dobro na ľudskej úrovni, no tým, že k tomu pripájame...

Prijať Božie kráľovstvo (Mk 10,13-16)

Prijať Božie kráľovstvo (Mk 10,13-16)

Mk 10,13-16 Dospelí majú niekedy pocit, že robia dôležité veci, ktorými budujú „pozemské kráľovstvo“. Tieto naše kráľovstvá však ležia skôr na našich ideách, ktoré nosíme v hlave, ako na hľadaní spoločného dobra. Preto v dnešnom úryvku evanjelia apoštoli neváhajú...

Od počiatku stvorenia (Mk 10,1-12)

Od počiatku stvorenia (Mk 10,1-12)

Mk 10,1-12 Veci sa vyvíjajú a my žijeme v dobe, keď sa progres, vývoj berie automaticky ako niečo dobré. Toto očakávanie by mohlo platiť na techniku a vedu, ale platí tiež vo vzťahu k spoločnosti a ľuďom? Aj za čias Ježiša ľudia prežívali modernú dobu a farizeji...

Kristus, najvyšší kňaz (Mk 14,22-25)

Kristus, najvyšší kňaz (Mk 14,22-25)

Mk 14,22-25 V roku 2010 pápež Benedikt XVI. vyhlásil jubilejný rok venovaný kňazom uprostred spoločenstva Cirkvi. Ovocím tohto jubilea je dnešný sviatok, ktorý pozýva k duchovnej obnove. Aké bolo Kristovo kňazstvo? Záležalo mu na tom, aby ľudia nezabúdali na Boha, ale...

Kto nie je proti nám, je za nás (Mk 9,38-40)

Kto nie je proti nám, je za nás (Mk 9,38-40)

Mk 9,38-40 Spoločenstvo učeníkov okolo Ježiša nebolo spoločenstvom ideálnych ľudí. Aj oni podliehali rôznym nerestiam. V dnešnom evanjeliu počujeme o duchovnej žiarlivosti. Ján, ten, ktorého Ježiš tak miloval, zrazu zakazuje iným vyháňať zlých duchov v Ježišovom mene....

Nechápali a spýtať sa ho báli (Mk 9,30-37)

Nechápali a spýtať sa ho báli (Mk 9,30-37)

Mk 9,30-37 Ježiš je výborný učiteľ. Pripravuje svojich učeníkov na veľké veci a s tým súvisí aj odhodlanie sprevádzať ich na ceste postupného vnikania do Božích tajomstiev, ktoré sa nám v Ježišovi zjavujú. Jednou z veľkých tém v živote je strach. Existuje strach z...

Hľa, tvoja matka (Jn 19,25-34)

Hľa, tvoja matka (Jn 19,25-34)

Jn 19,25-34 Pod krížom stáli okrem iných žien Mária a apoštol Ján. Ján, ktorý bol s Ježišom pri všetkých dôležitých udalostiach – pri uzdravení Jairovej dcéry, na hore premenenia, pri Poslednej večeri, v Getsemanskej záhrade a teraz pod krížom. Mária, ktorá vie, ako...

Starý známy (Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

Starý známy (Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

Jn 15, 26-27; 16, 12-15 Prichádzajúci Duch nie je akousi čerešničkou na torte. Nie je ani prekvapujúcou drobnosťou, ktorá uzatvára Veľkonočné obdobie. Nie je nám tiež vôbec neznámy. Svätý Lukáš nám na začiatku Skutkov hovorí o príchode Ducha, ale ten istý Lukáš nám už...

Nemontovať sa do tých druhých (Jn 21, 20-25)

Nemontovať sa do tých druhých (Jn 21, 20-25)

Jn 21, 20-25 Po raňajkách, na brehu jazera, sa Peter snaží miešať sa do Ježišových plánov s Jánom. Ale ten mu dáva dôležitú radu v rámci jeho formácie učeníka: nemá strkať nos do cudzích vecí. Má sa skôr uspokojiť so svojím vlastným povolaním a prenechať osudy...