Zamyslenie na dnes

Dominikáni fr. Šimon OP a fr. Irenej OP vám takmer každý deň prinášajú svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Vidieť sväté (Jn 1,47-51)

Vidieť sväté (Jn 1,47-51)

Jn 1,47-51 Záleží na tom, čo a ako vidíme. Natanael ešte ani nevidel Ježiša, a keď mu povedali, že je z Nazareta, buď s vtipom, alebo skôr s povýšenosťou povedal: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?“ Keď Ježiš videl Natanaela, povedal: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom...

Nespokojné srdce (Lk 9,7-9)

Nespokojné srdce (Lk 9,7-9)

Lk 9,7-9 Herodes Antipas bol kráľ a na prvý pohľad mal všetko a mohol všetko. Nevzťahovali sa na neho spoločenské konvencie – žil s manželkou svojho brata. Rozhodoval o živote a smrti iných – dal sťať Jána Krstiteľa. Bol bohatý a chcel po sebe zanechať niečo veľké –...

Dobrovoľná chudoba (Lk 9,1-6)

Dobrovoľná chudoba (Lk 9,1-6)

Lk 9,1-6 Keď Ján Krstiteľ verejne účinkoval, pôsobil na púšti, mimo miest a dedín, a ľudia prichádzali za ním, akoby na čas vytrhnutí z koloritu každodennej rutiny. Keď pôsobí Ježiš, chodí po mestách a dedinách a tam posiela aj svojich učeníkov. No pozýva ich, aby si...

Pokrvenstvo viery (Lk 8,19-21)

Pokrvenstvo viery (Lk 8,19-21)

Lk 8,19-21 Pre Židov je stále dôležitá pokrvná rodina. Preto v Písme čítame o genealógiách – kto bol koho synom a kto pochádzal z akého rodu. Pokrvná rodina mala v mnohých životných situáciách skoro až rozhodujúcu úlohu. Ježiš neruší pokrvné príbuzenstvo. Veď so...

Svetlo v službe druhým (Lk 8,16-18)

Svetlo v službe druhým (Lk 8,16-18)

Lk 8,16-18 V evanjeliách často čítame o obraze svetla v protiklade s tmou. Pričom pod tmou sa nemyslia iba vyslovene zlé skutky a myšlienky, ale často aj situácie, keď sú ľudia šikovní iba sami pre seba. Aj takto sa dá interpretovať obraz, keď človek zapáli lampu a...

Denár (Mt 20,1-16)

Denár (Mt 20,1-16)

Mt 20,1-16 Cirkevní otcovia ranej cirkvi uvažovali o denári z tohto podobenstva a dávali ho často do súvisu s mincou, ktorú si Ježiš vypýtal v situácii, keď sa ho pýtali: „Slobodno platiť daň cisárovi, alebo nie?“ Otcovia často vyzdvihli dva momenty: tvar mince a...

Hodinár a rozsievač (Lk 8,4-15)

Hodinár a rozsievač (Lk 8,4-15)

Lk 8,4-15 V modernej dobe sa rozšíril medzi ľuďmi obraz Boha ako hodinára. Toho, ktorý na začiatku stvoril svet, natiahol strojček „hodín“ vesmíru a vzdialil sa. Tento obraz mnohých priviedol k presvedčeniu, že Boh sa viac o svet a človeka v ňom nestará, preto nie je...

Choď a káž (Lk 8,1-3)

Choď a káž (Lk 8,1-3)

Lk 8,1-3 Jeden prednášajúci na predmete misiológia vtipne poznamenal, že spôsob vykonávania misijnej činnosti je ísť medzi ľudí a ohlasovať evanjelium rovnako ako Ježiš. Následne si povzdychol: „A niektorí len chodia.“ Ako môžeme kázať a obnoviť misijný zápal Cirkvi?...

Lekár chorých	(Mt 9,9-13)

Lekár chorých (Mt 9,9-13)

Mt 9,9-13 Lekári v Ježišovej dobe nemali k dispozícii sterilné prostredie nemocníc a operačných sál. Lekár bol ten, ktorý si vzal svoje veci a šiel za chorým tam, kde bol on. To je pekný symbol kvality viery. Je naša viera taká krehká, že potrebuje sterilné...

Deti	(Lk 7,31-35)

Deti (Lk 7,31-35)

Lk 7,31-35 Ježiš často prijíma detí a pozýva svojich poslucháčov, aby boli ako deti. V dnešnom úryvku ich však karhá a ironicky hovorí, že sa „podobajú deťom“. Ako tomu rozumieť? Ježiš si deti neidealizuje a neromantizuje. Vie, že aj deti vedia byť rozmarné a...

Plač vdov	(Lk 7,11-17)

Plač vdov (Lk 7,11-17)

Lk 7,11-17 V Biblii máme veľa textov, ktoré hovoria o tom, že siroty, vdovy a cudzinci sú tí, ktorí sú v poradí starostlivosti a lásky Boha na prvých miestach. Nielen Boh, ale každý dobrý kráľ a veriaci človek mali na nich pamätať a nezneužiť ich krehkú životnú...

Stotníkova viera (Lk 7,1-10)

Stotníkova viera (Lk 7,1-10)

Lk 7,1-10 Ježiš v dnešnom evanjeliu chváli vieru rímskeho stotníka. Ona stojí v protiklade s vierou mnohých židov, ktorí žiadali najskôr znamenie a až potom „možno“ uveria. Aká bola viera stotníka? Bola praktická: postavil židom synagógu. Bola osobná: židovského sluhu...