Jn 6, 52-59

Eucharistia

Celý tento týždeň pred Nedeľou Dobrého pastiera nám Kristus hovorí o dôležitosti chleba života a o tom, že je ním jeho telo. My dnes po dvetisíc rokoch máme rovnakú otázku ako Židia kedysi: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?“ Odpoveďou je hlboké puto medzi Kristom a tými, ktorí prijali sviatosť kňazstva. Kňaz môže kázať nudne alebo môže byť charizmatický kazateľ, môže poznať Božie tajomstvá alebo môže mať veľké nedostatky v osvojovaní si náuky Cirkvi, môže žiť sväto alebo zlyhávať oveľa viac než tí, ktorým slúži. Ale ak pri Eucharistii koná, čo má, tak z moci Krista sa chlieb a víno v jeho rukách menia na Kristovo telo a krv. Na chválu svojho mena a na úžitok nám i celého sveta.

Pane, daj, aby bol vždy dostatok tých, čo nám sprítomnia tvoje telo a krv.

Fr. Damián, OP