Jn 6, 30-35

 

Prečo verím? Lebo mi niekto predložil nejaký dostatočný dôkaz? Ježišovi poslucháči sa domnievajú, že takto sa rodí viera. Nemohli sa mýliť viac. Očakávali nové zoslanie manny, ako im to sľubovali apokalyptické knihy. Ale Ježiš im ukazuje, že on koná úplne nové veci. Koriguje ich v troch dôležitých veciach: že to nie Mojžiš, ale Otec; že nie dal, ale stále dáva; a že nie obyčajný, ale skutočný chlieb, chlieb života. A dodáva, že kto v neho uverí, nikdy nebude hladovať, nebude potrebovať nič iné. Teda nie kto vidí zázrak, ten uverí. Ale kto uverí, ten už nebude potrebovať žiadne znamenie.

Pane, vždy nám dávaj takých chlieb.

Fr. Damián, OP