Jn 14,1-6

Žijeme v čase plnom možností. No tento čas plný ponuky možností sa musel zbaviť starobylej vízie viery, ktorou bolo, že človek a jeho narodenie je veľkým Božím darom. A tak ako človek od Boha a rodičov pochádza, tak je pozvaný prežiť život, ktorý bude Bohu na slávu a svetu na osoh a po smrti sa vráti k Bohu. To ukazuje človeku cieľ, cestu i zmysel a zároveň ponecháva široký priestor pre osobnú slobodu. No dáva zároveň limity, ktoré je potrebné prijať. Dnes sú limity vnímané ako obmedzenie v slobode človeka. Život bez limitov, bez nasmerovania, bez cieľa oberá človeka o cestu k nemu a často zvolenie si malých cieľov vyvoláva v človeku prázdno, pretože sa stratil veľký Cieľ, ktorý by nebol métou výkonu človeka, ale darom osobného stretnutia, prijatia a lásky Boha a človeka. Uprostred takéhoto kontextu zaznievajú Ježišove slová: „Ja som cesta, pravda a život.“

Pane, priveď nás svojou cestou do domu svojho Otca.

Fr. Irenej, OP