Jn 15, 18-21
Kresťanstvo nie je sektou, neuteká od sveta, v ktorom žije. Boh stvoril svet z lásky. Jeho láska voči stvoreniu, ale v niektorých ľuďoch vyvoláva nenávisť, ktorá sa obracia voči Kristovi, lebo on je zosobnením Božej lásky, je osobne Božou láskou. A čím viac sa jeho učeníci ku Kristovi priznávajú a naňho sa podobajú, tým väčšmi sa nenávisť sveta dotýka aj ich. Kristovou odpoveďou však nie je utiecť zo sveta, ktorý ho nenávidí, veď preto neprišiel. Ale chce zostať uprostred neho a prinášať v jeho strede duchovné ovocie. Jeho učeníci nie sú zo sveta ani nepatria svetu, ale ich povolaním je napodobňovať ich Majstra.

Pane, daj nám silu zostať uprostred sveta a milovať ho, ako ho ty miluješ.
Fr. Damián, OP