Jn 15, 9-11

My kresťania nie sme továrne na lásku. Nevieme ju vyrobiť, nevieme ju sami rozmnožiť. Jediná láska, ktorej sme schopní, je tá, ktorú nám dáva Boh. Preto o ňu toľko prosíme. Bez neho totiž nie sme schopní nič urobiť. Tak ako Otec miluje svojho Syna, tak aj Syn miluje nás, aby v nás táto jeho láska konala Božie skutky. Láska Otca a Syna sa teda vylieva aj na učeníkov, aby sa ich vzájomná jednota pre svet stala znamením Božej prítomnosti. Preto je prikázanie lásky najväčším prikázaním. Lebo sprítomňuje Boha. Zostať v láske znamená vyprosovať si ju a dodržiavať jeho slová.

Pane, pomôž nám zotrvať v tvojej láske a zachovať Otcove prikázania.
Fr. Damián, OP