V kresťanskej tradícii si prvú sobotu v mesiaci uctievame Pannu Máriu.

Svoju zvláštnu pozornosť sa jej rozhodli venovať aj deti z farnosti Zvolen – Západ. Od začiatku nového roka sa malí Západniari stretávajú prvú sobotu v mesiaci na sv. omši, ktorá sa začína tradične o 8. hodine. Po nej nasleduje modlitba posvätného ruženca so zamysleniami. Do modlitby sa zapája viacero detí, jednotlivé „Zdravasy“ sa modlia starší, ale aj tí najmladší. Ruženec je sprevádzaný známymi piesňami a zapojiť sa môže naozajkaždý.

Po modlitbe posvätného ruženca páter Šimon vyložil Sviatosť Oltárnu a nasledovala krátka tichá adorácia, počas ktorej môžeme nášmu Bohu odovzdať všetko, čo nás trápi, ale aj teší a prosiť Ho o silu do ďalších dní. Naše fatimské stretnutie sa ukončilo požehnaním so Sviatosťou Oltárnou.

Panna Mária je naša najväčšia orodovníčka u svojho Syna a my jej chceme vzdávať úctu a vďaku ešte viac. Pozývame všetkých, hlavne deti, na spoločnú fatimskú sobotu, ktorá bude v kostole sv. Dominika najbližšie 7. marca 2020.

 

Alžbeta Paulíková

Foto: Peter Paulík