Zo života farnosti

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

Deti a mladí z farnosti Zvolen – Západ sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Spoločne tak prosili za jednotu a mier vo svete. Naši mladí farníci so svojimi rodičmi sa stretli v pondelok 18. októbra a pred večernou sv. omšou sa spolu pomodlili...

Víkend v kláštore vo Zvolene 29. 10. – 1. 11. 2021

Víkend v kláštore vo Zvolene 29. 10. – 1. 11. 2021

Čo je Pravda v spleti toľkých názorov, ktoré si robia nároky na pravdu? Chcem plniť Božiu vôľu. Ale ako spoznať, k čomu ma Boh volá? Všetkých nás Pán volá k blaženosti, ktorá pramení zo zjednotenia s ním, ktorý je Pravda. Za posledných viac ako 800 rokov mnohí muži aj...

Denný farský tábor 2021 – Po stopách sv. Dominika Guzmána

Denný farský tábor 2021 – Po stopách sv. Dominika Guzmána

Malí Západniari putovali so sv. Dominikom Deti vo farnosti Zvolen – Západ sa rozhodli nasledovať sv. Dominika Guzmána, ktorému bol venovaný denný farský tábor. Okrem poznávacej a zábavnej úlohy mal aj skutočný charitatívny význam. Sv. Dominik bol známy tým, že pomáhal...

Brat Joachim zložil doživotné sľuby

Brat Joachim zložil doživotné sľuby

Počas farského víkendu sme spolu s dominikánmi prežívali aj jednu veľmi významnú udalosť. Náš rodák a kamarát Martin Harazin zložil doživotné rehoľné sľuby. Maťo vyrastal vo Zvolene na sídlisku Západ a bol aktívnym členom nášho veľkého spoločenstva ešte predtým, ako...

Svojho patróna oslávili Západniari farským dňom

Svojho patróna oslávili Západniari farským dňom

Na Západe prežili farníci s bratmi dominikánmi spoločný víkend plný atraktívneho programu pre deti aj dospelých. Farský víkend sa konal od 6. augusta a vyvrcholil na sviatok patróna kostola – sv. Dominika. V piatok sme sa spoločne pred svätou omšou pomodlili modlitbu...

Prvýkrát prijali Ježiša Krista

Malí farníci zo Západu prežili jeden z najdôležitejších dní v živote kresťana. V kostole sv. Dominika pristúpili k sviatosti zmierenia a k prvému sv. prijímaniu. Keďže situácia okolo koronavírusu sa už zlepšuje, v kostoloch takisto dochádza k uvoľňovaniu opatrení. V...

Prvá sobota 3. 7. 2021 – modlitba ruženca a adorácia

Prvá sobota 3. 7. 2021 – modlitba ruženca a adorácia

Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva v prvú sobotu v mesiaci (3. 7. 2021) na modlitbu ruženca spojenú s adoráciou. Duchovný program sa uskutoční v našom kostole sv. Dominika, Zvolen-Západ, v sobotu dopoludnia: 10:00 -12:15 modlitba posvätného ruženca, adorácia 12:20...

Detský denný tábor august 2021

Detský denný tábor august 2021

Pozývame deti od 6 rokov na denný tábor v termíne od 9. do 13. 8. - "Po stopách sv. Dominika Guzmána". Pozývame mladých, ktorí by chceli s táborom pomôcť, na stretnutie animátorov vo štvrtok 24. 6. po sv. omši.

Povzbudenie pre členov Ružencového bratstva

Povzbudenie pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! S istotou môžem povedať, že všetci sme si mysleli, že tento rok bude určite ľahší ako ten predošlý. Ale nie je. Pravidelné mesačné stretnutia sa stále neodporúčajú, účasť na bohoslužbách je zakázaná, sv. prijímanie sa nesmie...

Čo sa v roku 2020 podarilo

Čo sa v roku 2020 podarilo

Milí naši priatelia a dobrodinci, „Budúcnosť je v Božích rukách a v lepších ani nemôže byť.“ Keď sme tento výrok spolu s bannerom bl. dominikánskeho laika Pier-Giorgia Frassatiho koncom roka 2019 zavesili na náš kostol, nikto z nás netušil, že o niekoľko mesiacov...