Zo života farnosti

Rodinný Silvester 2022

Rodinný Silvester 2022

Po covidovej prestávke páter Šimon spolu s farníkmi zorganizovali aj tento rok Rodinný Silvester. Najskôr sme sa zúčastnili sv. omše a potom boli v Klube u Jakuba prípravené rôzne hry a súťaže pre deti, ale zapojili sa aj dospelí, najmä do stoličkového tanca a...

Koledníci s Dobrou novinou

Koledníci s Dobrou novinou

V utorok 27. 12. 2022 sa deti z našej farnosti vybrali koledovať po sídlisku. Nebolo síce prihlásených veľa rodín, ale tie, ktoré sme navštívili, nás veľmi pekne prijali, pohostili a ešte aj prispeli na Dobrú novinu. Kto by ste ešte chceli prispieť na projekty v...

Jasličková slávnosť 2022

Jasličková slávnosť 2022

"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh." Touto vetou začala rozprávačka Miška jasličkovú slávnosť na Západe, ktorú pripravili deti s rodičmi v našej farnosti. Rodinný spevácky zbor doprevádzal pesničkami vianočný príbeh, ktorý začal v Nazarete...

Františkán Cyril Brázda OFM o blahoslavených pražských mučeníkoch

Františkán Cyril Brázda OFM o blahoslavených pražských mučeníkoch

V pondelok 28. novembra 2022 navštívil komunitu bratov vo Zvolene páter Cyril Brázda OFM z kláštora františkánov vo Fiľakove. Páter Cyril prijal pozvanie zvolenských dominikánov v rámci prebiehajúceho programu poznávania životov svätých prostredníctvom úcty relikvií,...

Sv. Mikuláš na Západe 2022

Sv. Mikuláš na Západe 2022

4. 12. po rodinnej sv. omši o 10. 30 hod. navštívil náš kostol sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi 🙂 Ako to bolo pred 2 rokmi, si môžete pozrieť tu: https://farnostzvolenzapad.sk/mikulas-na-zapade/  

Brigáda v kláštore

Brigáda v kláštore

Bratia sa rozhodli opäť oživiť milú spoluprácu s veriacimi z farnosti, ktorá sa tradične konala v období pred covidom, a to spoločnú brigádu v kláštore. Na výzvu v oznamoch zareagovalo pozitívne viacero žien a mužov, a tak sme sa v sobotu stretli o 9.00 v refektári...

Duchovná obnova u bratov dominikánov

Duchovná obnova u bratov dominikánov

Hoci jestvujú pochybovači, dominikánske aj františkánske pramene sa zhodujú v tom, že stretnutie sv. Dominika so sv. Františkom, ktoré sa pravdepodobne odohralo viackrát, je historicky hodnoverné. V priebehu dejín sa vytvorila aj milá tradícia, že na slávnosť sv....

Lámačské chvály vo Zvolene

Lámačské chvály vo Zvolene

Pozrite si videozáznam modlitieb chvál so svedectvami spoločenstva Dismas, ktoré sa uskutočnili vo Zvolene, 4. 11. 2022.   https://www.youtube.com/watch?v=se8fXBno36U

Na Západe sme oslávili Ružencovú Pannu Máriu

Na Západe sme oslávili Ružencovú Pannu Máriu

Vo farnosti Zvolen-Západ tento víkend oslávili sviatok Ružencovej Panny Márie. Kostol sv. Dominika je vyhlásený za pútnické miesto práve ku cti Ružencovej Panny Márie. Veriaci sa počas celého týždňa duchovne pripravovali na túto slávnosť a každý deň rozjímali nad...

Hľadanie pokladu v lese

Hľadanie pokladu v lese

V nedeľu 2. októbra sme mali naplánované aktivity v Klube u Jakuba, ale keďže bolo nakoniec krásne počasie, neodolali sme prechádzke v lese na Strážach. Nebolo nás veľa, ale bolo to krásne - dali sme celý okruh a deti cestou hľadali kešky (geocaching) a potom cukríky...

Duchovná obnova ruženčiarov

Duchovná obnova ruženčiarov

Členovia ružencového bratstva z farnosti Zvolen – Západ mali spoločnú duchovnú obnovu. Stretli sa v kostole sv. Dominika, aby rozjímali nad modlitbou ruženca, ale aj nad Pannou Máriou a jej úlohe v našich životoch. Spoločne si tiež obnovili sľuby členov ružencového...

Farský deň na Západe

Farský deň na Západe

Farnosť Zvolen-Západ oslávila sviatok svojho patróna sv. Dominika. Pri tejto príležitosti sa veriaci stretli na nádvorí kláštora a spoločne s bratmi dominikánmi prežili farský deň. Program farského dňa sa začal sv. omšou. Po nej prichádzali na nádvorie dominikánskeho...