Zo života farnosti

Miništrantský výlet

Miništrantský výlet

Na Svätú sobotu po obede sa miništranti našej farnosti rozhodli vykročiť do okolia Zvolena a navštíviť niekoľko kostolov v okolí (Kováčová, Sampor a Sliač). Pozreli si ozdobené hroby s Kristom, pomodlili sa za našu farnosť a na záver sa potešili výhľadom zo...

Eucharistická procesia

Eucharistická procesia

Na veľkonočnú nedeľu sa uskutočnila eucharistická procesia okolo nášho kostola. 

Miništranti s Ježišom na Pustý hrad

Miništranti s Ježišom na Pustý hrad

V piatok utrpenia Pána sa osem odhodlaných miništrantov a páter Šimon rozhodli skrátiť si čas svojho spánku a vyraziť skoro ráno spolu s Ježišom na Pustý hrad. V jednote sme náročný výstup potme zvládli a mohli sa kochať nádherou vychádzajúceho slnka nad našim mestom....

Stretnutie farnosti Zvolen-Západ

Stretnutie farnosti Zvolen-Západ

Dňa 12. 4. 2022 sa stretli veriaci, ktorí sa chcú aktívnejšie spolupodieľať na chode a aktivitách našej farnosti, a spolu sme prešli návrhy na nové aktivity alebo vylepšenia toho, čo sa už robí. Nižšie na tejto stránke ponúkame prehľad aktivít, ktoré sa robia, a tiež...

Poďakovanie za pomoc pre Ukrajinu

Poďakovanie za pomoc pre Ukrajinu

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate do zbierky pre Ukrajinu. Vyzbierané veci putujú do Užgorodu. Kto včas dáva, dvakrát dáva. Brat Jaroslav, OP, z Kyjeva nám poslal takýto pozdrav: Milé sestry, drahí bratia, Veľmi pekne vám ďakujem za vašu spomienku a modlitbu v tejto...

Poďakovanie pátrovi Matejovi OP od Spoločenstva sv. Zdislavy

Poďakovanie pátrovi Matejovi OP od Spoločenstva sv. Zdislavy

Dňa 28.12.2021 sa naše spoločensvo na svojom pravidelnom utorňajšom stretnutí rozlúčilo so svojím asistentom bratom Matejom Jurajom Šulíkom. Na novej pozícii ho budeme naďalej podporovať svojimi modlitbami a vyprosovaním pomoci od našej patrónky sv. Zdislavy....

Adventná zbierka trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi

Adventná zbierka trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi

Spoločenstvo sv. Zdislavy ďakuje všetkým, čo sa zapojili do adventnej zbierky potravín. Potraviny v hodnote 500€ sme odovzdali Charite sv. Alžbety.Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva zúčastniť sa zbierky trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi v našom meste - pre...

Betlehemské svetlo v našom kostole

Betlehemské svetlo v našom kostole

Skauti donesú do nášho kostola Betlehemské svetlo v stredu 22.12.2021 o 17:45 hod. Počas nasledujúcich dní si ho môžete individuálne prísť odpáliť v časoch, kedy je kostol otvorený pre súkromnú modlitbu, alebo pred/po sv. omši.  

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

Deti a mladí z farnosti Zvolen – Západ sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Spoločne tak prosili za jednotu a mier vo svete. Naši mladí farníci so svojimi rodičmi sa stretli v pondelok 18. októbra a pred večernou sv. omšou sa spolu pomodlili...