Zo života farnosti

Prvá sobota 3. 7. 2021 – modlitba ruženca a adorácia

Prvá sobota 3. 7. 2021 – modlitba ruženca a adorácia

Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva v prvú sobotu v mesiaci (3. 7. 2021) na modlitbu ruženca spojenú s adoráciou. Duchovný program sa uskutoční v našom kostole sv. Dominika, Zvolen-Západ, v sobotu dopoludnia: 10:00 -12:15 modlitba posvätného ruženca, adorácia 12:20...

Detský denný tábor august 2021

Detský denný tábor august 2021

Pozývame deti od 6 rokov na denný tábor v termíne od 9. do 13. 8. - "Po stopách sv. Dominika Guzmána". Pozývame mladých, ktorí by chceli s táborom pomôcť, na stretnutie animátorov vo štvrtok 24. 6. po sv. omši.

Povzbudenie pre členov Ružencového bratstva

Povzbudenie pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! S istotou môžem povedať, že všetci sme si mysleli, že tento rok bude určite ľahší ako ten predošlý. Ale nie je. Pravidelné mesačné stretnutia sa stále neodporúčajú, účasť na bohoslužbách je zakázaná, sv. prijímanie sa nesmie...

Čo sa v roku 2020 podarilo

Čo sa v roku 2020 podarilo

Milí naši priatelia a dobrodinci, „Budúcnosť je v Božích rukách a v lepších ani nemôže byť.“ Keď sme tento výrok spolu s bannerom bl. dominikánskeho laika Pier-Giorgia Frassatiho koncom roka 2019 zavesili na náš kostol, nikto z nás netušil, že o niekoľko mesiacov...

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! Končí sa rok 2020, ktorý nebol pre nikoho ľahký. Počúvame to z každej strany. O to ťažšie nám padnú do úst slová vďaky za takto prežitý rok. Ďakujme za to, že sme to prežili, a mnohí z nás jedine s ružencom v ruke, a teda pod...

Mikuláš na Západe

Mikuláš na Západe

Sviatok svätého Mikuláša sme si pripomenuli aj vo farnosti Zvolen – Západ. Ani tu nechýbali dobré detičky, ktorých mohol ich patrón obdariť. Druhá adventná nedeľa sa tento rok niesla v duchu obdarúvania sa. Pripadla totiž na 6.decembra, čo všetci dobre poznáme ako...

Duchovná obnova pre mladých

Duchovná obnova pre mladých

Leto je čas, ktorý majú asi všetci radi, mal by nám slúžiť hlavne na oddych, posilnenie, ale i na zábavu. A práve preto sme sa rozhodli, že aj tento rok v našej farnosti urobíme duchovnú obnovu. Medzi mladými panuje všeobecná mienka, že duchovná obnova je skôr pre...

Letný detský tábor 2020 – Ábelland

Letný detský tábor 2020 – Ábelland

V dňoch 3. až 9.8.2020 sa uskutočnil detský letný tábor v Ábelovej. Ako sme sa mali? Prečítajte si viac o programe tábora. 3.8.2020 Pondelok – Benediktíni, pustovníci Po príchode, ubytovaní, vybalení vecí a obede sme sa všetci navzájom zoznámili a rozdelili sme sa do...

Organizačné pokyny COVID-19

Organizačné pokyny COVID-19

Jún 2020 - Na základe rozhodnutia krízového štábu a vlády sa uvoľňujú niektoré opatrenia aj vo vzťahu k verejnému sláveniu bohoslužieb. Na začiatok tohto oznamu sa chceme poďakovať všetkým, ktorí počas tohto mimoriadneho času prichádzali do chrámu a zachovávali všetky...

Karneval svätých

Karneval svätých

Deti z farnosti Zvolen – Západ spoznávali životy svätých. Tie, ktoré ich najviac oslovili, stvárnili na farskom karnevale. Posledná nedeľa pred začatím pôstneho obdobia patrila na Západe maskám a zábave. Malí, ale aj starší farníci si obliekli typické odevy svojich...

Detské fatimské soboty

Detské fatimské soboty

V kresťanskej tradícii si prvú sobotu v mesiaci uctievame Pannu Máriu. Svoju zvláštnu pozornosť sa jej rozhodli venovať aj deti z farnosti Zvolen – Západ. Od začiatku nového roka sa malí Západniari stretávajú prvú sobotu v mesiaci na sv. omši, ktorá sa začína tradične...

Rozlúčka s p. Akvinasom

Rozlúčka s p. Akvinasom

Dňa 6. apríla 2019 o 11:00 hod.  sme sa navždy rozlúčili s pátrom Akvinasom, pravdepodobne najstarším kňazom na Slovensku. Páter Akvinas (Juraj Gabura) sa narodil  17.1.1915 v Dolnom Kubíne (Veľký Bysterec) a zomrel 29.3.2019 v Dunajskej Lužnej ako 104 ročný. Prežil...