Zo života farnosti

Duchovná obnova pre mladých

Duchovná obnova pre mladých

Leto je čas, ktorý majú asi všetci radi, mal by nám slúžiť hlavne na oddych, posilnenie, ale i na zábavu. A práve preto sme sa rozhodli, že aj tento rok v našej farnosti urobíme duchovnú obnovu. Medzi mladými panuje všeobecná mienka, že duchovná obnova je skôr pre...

Letný detský tábor 2020 – Ábelland

Letný detský tábor 2020 – Ábelland

V dňoch 3. až 9.8.2020 sa uskutočnil detský letný tábor v Ábelovej. Ako sme sa mali? Prečítajte si viac o programe tábora. 3.8.2020 Pondelok – Benediktíni, pustovníci Po príchode, ubytovaní, vybalení vecí a obede sme sa všetci navzájom zoznámili a rozdelili sme sa do...

Organizačné pokyny COVID-19

Organizačné pokyny COVID-19

Jún 2020 - Na základe rozhodnutia krízového štábu a vlády sa uvoľňujú niektoré opatrenia aj vo vzťahu k verejnému sláveniu bohoslužieb. Na začiatok tohto oznamu sa chceme poďakovať všetkým, ktorí počas tohto mimoriadneho času prichádzali do chrámu a zachovávali všetky...

Karneval svätých

Karneval svätých

Deti z farnosti Zvolen – Západ spoznávali životy svätých. Tie, ktoré ich najviac oslovili, stvárnili na farskom karnevale. Posledná nedeľa pred začatím pôstneho obdobia patrila na Západe maskám a zábave. Malí, ale aj starší farníci si obliekli typické odevy svojich...

Detské fatimské soboty

Detské fatimské soboty

V kresťanskej tradícii si prvú sobotu v mesiaci uctievame Pannu Máriu. Svoju zvláštnu pozornosť sa jej rozhodli venovať aj deti z farnosti Zvolen – Západ. Od začiatku nového roka sa malí Západniari stretávajú prvú sobotu v mesiaci na sv. omši, ktorá sa začína tradične...

Rozlúčka s p. Akvinasom

Rozlúčka s p. Akvinasom

Dňa 6. apríla 2019 o 11:00 hod.  sme sa navždy rozlúčili s pátrom Akvinasom, pravdepodobne najstarším kňazom na Slovensku. Páter Akvinas (Juraj Gabura) sa narodil  17.1.1915 v Dolnom Kubíne (Veľký Bysterec) a zomrel 29.3.2019 v Dunajskej Lužnej ako 104 ročný. Prežil...

Relikvia svätej Zdislavy

Relikvia svätej Zdislavy

Od 31.10.2018 je v priestoroch nášho kostola vystavená relikvia svätej Zdislavy. Viac info o sv. Zdislave... Svätá Zdislava z Lemberka (1220 Křižanov – 1252 Lemberk) bola česká šľachtičná a zakladateľka kláštorov a špitálov. V roku 1907 bola vyhlásená za blahoslavenú...