Zo života farnosti

Denný tábor pre ukrajinské deti – “Časostroj”

Denný tábor pre ukrajinské deti – “Časostroj”

V dňoch 8. – 12. júla 2024 skauti zo 123. zboru rytiera Donča vo Zvolene v spolupráci s ústredím Slovenského skautingu zorganizovali denný tábor pre deti z Ukrajiny s názvom “Časostroj”. Každé ráno sme sa stretávali v kláštore dominikánov na sídlisku Zvolen-Západ, kde...

Koncoročná zmrzlina 2024

Koncoročná zmrzlina 2024

24. 6. 2024 sa rodiny s deťmi z našej farnosti stretli na spoločnej zmrzline za usilovnú prácu a snaženie počas celého školského roka. Po sladkej odmene sa deti úplne prirodzene rozdelili - tí starší sa naháňali a obstreľovali vodnými pištoľkami a tí mladší sa s...

Púť rodín – Poľsko, Kalwaria Zebrzydowska a Krakow

Púť rodín – Poľsko, Kalwaria Zebrzydowska a Krakow

V Poľsku som bol vo svojom živote doteraz niekoľkokrát. Raz som tam bol na púti v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Nedávno u nás vo farnosti v oznamoch vyhlásili, že sa bude organizovať púť a kto má záujem, nech sa prihlási. Cieľovou destináciou bola Kalwaria...

Charitatívny koncert pre Svetielko nádeje v našom kostole

Charitatívny koncert pre Svetielko nádeje v našom kostole

Umenie má skvelú schopnosť spájať ľudí a šíriť dobré myšlienky. Aj tento rok sa umenie spojilo s podporou činnosti Svetielka nádeje, a to v podobe charitatívneho koncertu, ktorý zorganizovala pani Diana Kleščová. 26. mája 2024 si v kostole sv. Dominika vo Zvolene...

Rozhovor s generálnym promotórom pre ruženec, pátrom Lawrencom Lew, OP

Rozhovor s generálnym promotórom pre ruženec, pátrom Lawrencom Lew, OP

Generálny promotór pre ruženec páter Lawence Lew, OP, je na návšteve Slovenska. Pricestoval sem pri príležitosti 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra. V rámci svojho turné sa stretol aj s veriacimi a členmi ružencového bratstva vo Zvolene. V krátkom...

Generálny promotór pre ruženec, brat Lawrence, vo Zvolene

Generálny promotór pre ruženec, brat Lawrence, vo Zvolene

Po návšteve v Košiciach a Bratislave-Kalvárii, zavítal 20. mája 2024 generálny promotór pre ruženec, brat Lawrence Lew z Veľkej Británie, aj do Zvolena. Stalo sa tak pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra. Brat Lawrence nás...

Čo majú spoločné ruže a Turíce?

Čo majú spoločné ruže a Turíce?

V predvečer Turíc (18. mája 2024) sa u dominikánov na Západe už tradične uskutočnila turíčna vigília. Dominikáni majú počas nej jednu krásnu tradíciu, v rámci ktorej sa počas tejto vigílie veriacim rozdávajú ruže. Viete prečo? Pozrime sa, ako to tento rok vyzeralo na...

Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Brat Rafael OP sa dňa 6. apríla 2024 zúčastnil púte farnosti Župčany do Krakova, do sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach. Títo veriaci každoročne už niekoľko rokov v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva putujú na toto miesto, aby sa spoločne duchovne...

Večer členov Združenia Zázračnej medaily vo Zvolene

Večer členov Združenia Zázračnej medaily vo Zvolene

Členovia Združenia Zázračnej medaily strávili spoločný večer so vzácnym hosťom. Medzi sebou sme privítali sestru Máriu Gostíkovú, ktorá nám porozprávala viac o histórii združenia a povzbudila nás svedectvami. Počas minuloročných misií vo farnosti Zvolen-Západ sme sa...

Veľkonočná vigília

Veľkonočná vigília

„Je noc. Boh má špeciálnu tendenciu robiť najväčšie veci v noci. Keď mal pobiť Izrael z Egypta, kedy pobil izraelských prvorodencov? V noci. Keď mali Izraeliti prejsť cez Červené more, kedy sa ohnivým stĺpom rozostúpili polovice mora? V noci. Keď sa Kristus Pán...

Piatok utrpenia Pána

Piatok utrpenia Pána

„Je dokonané. Tieto Kristove slová neznamenajú, že by Kristus chcel vyjadriť, že je všetkému koniec, že čosi sa neúspešne skončilo. Vyjadruje, že je zavŕšené všetko tak, ako to chcel Otec. Všetko je naplnené podľa Otcovej láskavej prozreteľnosti. Vyjadruje, že splnil...

Štvrtok Svätého týždňa

Štvrtok Svätého týždňa

„Aby sme si počas svojho každodenného života boli vedomí toho, čo všetko od Boha dostávame, skrze vďačnosť a nechceli si to dobro nechať pre seba, aby sme ho vedeli v štedrosti rozdať. Aby sme sa vedeli modliť za druhých aj za seba. Aby sme neboli skúpi na dobré slovo...