Národný týždeň manželstva sme si pripomenuli aj vo farnosti Zvolen-Západ. Pre manželov boli pripravené aktivity a podujatia, ktoré im mohli pomôcť pripomenúť si dôležitosť tohto zväzku. Zároveň to bola aj príležitosť, ako si oddýchnuť a stráviť príjemný čas so svojou polovičkou.

Hlavnou myšlienkou tohtoročného týždňa manželstva bolo „Vitamíny pre vzťah“. Nad týmto heslom sa zamýšľali aj manželia našej farnosti, ktorí zozbierali svoje svadobné fotografie a odpovede na otázku: Aký je vitamín pre váš manželský vzťah? Do tejto aktivity sa zapojili mnohé páry, fotky doniesli mladší, ale aj starší a skúsenejší manželia. Zo všetkých fotografií sme vytvorili krásnu nástenku, na ktorej sme si mohli prečítať, aké „vitamíny“ využívajú naši farníci a navzájom sa tak inšpirovať, aby sme mohli naše vzťahy obohatiť, posilniť, napraviť či obnoviť. Bolo krásne vidieť, aká rôznorodá je naša nástenka. Visia na nej fotky farebné, ale aj čiernobiele, čo nám ukazuje, že sa zapojili manželia viacerých vekových kategórií. Nástenka je vystavená priamo v kostole a často sa pri nej pristavia mnohí veriaci, prezerajú si naše fotky a veríme, že sa chcú možno aj inšpirovať ostatnými pármi, pretože odpovede boli skutočne rôzne. Najčastejším vitamínom našich manželov je odpustenie. Tiež sa objavili odpovede ako vzájomná dôvera, viera, humor, spoločne strávený čas, láska či tolerancia. Naše manželstvá sú rôzne, touto aktivitou sme si však ukázali, čo je v našich vzťahoch dôležité a čo nám pomáha prekonať naše ťažkosti a zároveň sa za seba navzájom modliť.

Aby si mohli manželia našej farnosti aj trochu oddýchnuť, pripravili sme pre nich manželský večer. Stretli sme sa v Klube u Jakuba, kde sme v príjemnej atmosfére spolu posedeli a porozprávali sa. Okrem toho sa ponúkala aj chutná večera v podobe hrianok s nátierkami a palacinkami so sladkými náplňami. Neskôr bol pre páry pripravený zábavno-vedomostný kvíz, ktorý preveril naše znalosti v oblasti manželstva. Dozvedeli sme sa napríklad, ako sa hovorí strachu z manželstva, čo znamená, keď je manželstvo putatívne, ale aj to, koľko sobášov bolo minulý rok v našom kostole. Veríme, že sa všetci pri tejto aktivite dobre zabavili a odreagovali od každodenných starostí.

Národný týždeň manželstva vyvrcholil v nedeľu 18. februára. V našom kostole sme sa popoludní počas adorácie modlili za naše rodiny, za naše vzťahy a prosili o všetky potrebné milosti pred Eucharistiou. V Klube u Jakuba sme následne privítali manželov Predáčovcov, zakladateľov Ligy pár páru, ktorí nám prišli porozprávať a poradiť, ako lepšie spolu komunikovať v manželstve. Naučili sme sa, ako riešiť maličkosti, ale aj väčšie konflikty a pripomenuli sme si, aké dôležité je v manželstve odpúšťanie. Po prednáške sme rozprúdili diskusiu, počas ktorej sa niektorí manželia snažili nájsť odpovede aj na svoje konkrétne problémy. Mnohé témy nám otvorili cestu aj k hlbším rozhovorom, ktoré sme viedli už v neformálnej atmosfére pri kávičke a koláči. Spoločne sme tak strávili popoludnie, ktoré bolo pre mnohých veľkým obohatením a oddychom.

Veríme, že Národný týždeň manželstva a všetky aktivity, ktoré sme počas neho absolvovali, boli pre našich farníkov posilnením ich vzťahov a znovuuvedomením si dôležitosti manželského zväzku. Dúfame, že naši manželia si aj naďalej budú navzájom inšpiráciou a povzbudením v ich ťažkostiach. Odovzdávame manželstvá našej farnosti do Božích rúk a spoločne sa modlíme: Pane Ježišu, daj našim manželom vernosť a vytrvalosť zotrvať na ich spoločnej ceste. Ochraňuj ich pre nebezpečenstvom nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou. Zachovaj ich vo svojej milosti po všetky dni ich spoločného života. Daj, aby si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe a chválili Ťa na veky vekov. Amen.

Alžbeta Paulíková