Koncoročná zmrzlina, poklad a hry

Koncoročná zmrzlina, poklad a hry

V pondelok 20. 6. si zašli deti našej farnosti spolu so svojimi rodičmi a animátormi na zmrzlinu. Po nej nasledovalo úporné hľadanie pokladu podľa skrytých indícií (rodičia si zatiaľ oddýchli :). Lúštenie rébusu. Občerstvenie v Klube u Jakuba. Krátke hry pri Hrone...
Miništrantský výlet

Miništrantský výlet

Miništrantský výlet Na Svätú sobotu po obede sa miništranti našej farnosti rozhodli vykročiť do okolia Zvolena a navštíviť niekoľko kostolov v okolí (Kováčová, Sampor a Sliač). Pozreli si ozdobené hroby s Kristom, pomodlili sa za našu farnosť a na záver sa potešili...
Miništranti s Ježišom na Pustý hrad

Miništranti s Ježišom na Pustý hrad

V piatok utrpenia Pána sa osem odhodlaných miništrantov a páter Šimon rozhodli skrátiť si čas svojho spánku a vyraziť skoro ráno spolu s Ježišom na Pustý hrad. V jednote sme náročný výstup potme zvládli a mohli sa kochať nádherou vychádzajúceho slnka nad našim mestom....
Stretnutie farnosti Zvolen-Západ

Stretnutie farnosti Zvolen-Západ

Dňa 12. 4. 2022 sa stretli veriaci, ktorí sa chcú aktívnejšie spolupodieľať na chode a aktivitách našej farnosti, a spolu sme prešli návrhy na nové aktivity alebo vylepšenia toho, čo sa už robí. Nižšie na tejto stránke ponúkame prehľad aktivít, ktoré sa robia, a tiež...
Poďakovanie za pomoc pre Ukrajinu

Poďakovanie za pomoc pre Ukrajinu

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate do zbierky pre Ukrajinu. Vyzbierané veci putujú do Užgorodu. Kto včas dáva, dvakrát dáva. Brat Jaroslav, OP, z Kyjeva nám poslal takýto pozdrav: Milé sestry, drahí bratia, Veľmi pekne vám ďakujem za vašu spomienku a modlitbu v tejto...