Charitatívny koncert pre Svetielko nádeje v našom kostole

Charitatívny koncert pre Svetielko nádeje v našom kostole

Umenie má skvelú schopnosť spájať ľudí a šíriť dobré myšlienky. Aj tento rok sa umenie spojilo s podporou činnosti Svetielka nádeje, a to v podobe charitatívneho koncertu, ktorý zorganizovala pani Diana Kleščová. 26. mája 2024 si v kostole sv. Dominika vo Zvolene...
Generálny promotór pre ruženec, brat Lawrence, vo Zvolene

Generálny promotór pre ruženec, brat Lawrence, vo Zvolene

Po návšteve v Košiciach a Bratislave-Kalvárii, zavítal 20. mája 2024 generálny promotór pre ruženec, brat Lawrence Lew z Veľkej Británie, aj do Zvolena. Stalo sa tak pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra. Brat Lawrence nás...
Čo majú spoločné ruže a Turíce?

Čo majú spoločné ruže a Turíce?

V predvečer Turíc (18. mája 2024) sa u dominikánov na Západe už tradične uskutočnila turíčna vigília. Dominikáni majú počas nej jednu krásnu tradíciu, v rámci ktorej sa počas tejto vigílie veriacim rozdávajú ruže. Viete prečo? Pozrime sa, ako to tento rok vyzeralo na...
Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Brat Rafael OP sa dňa 6. apríla 2024 zúčastnil púte farnosti Župčany do Krakova, do sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach. Títo veriaci každoročne už niekoľko rokov v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva putujú na toto miesto, aby sa spoločne duchovne...
Večer členov Združenia Zázračnej medaily vo Zvolene

Večer členov Združenia Zázračnej medaily vo Zvolene

Členovia Združenia Zázračnej medaily strávili spoločný večer so vzácnym hosťom. Medzi sebou sme privítali sestru Máriu Gostíkovú, ktorá nám porozprávala viac o histórii združenia a povzbudila nás svedectvami. Počas minuloročných misií vo farnosti Zvolen-Západ sme sa...