Átrium Dobrého pastiera

Átrium Dobrého pastiera vo farnosti Zvolen Západ je pomenovanie špeciálne zariadeného priestoru pre deti, akási „predsieň pred vstupom do chrámu”,  kde prebiehajú Katechézy Dobrého pastiera. Je to miesto ticha, modlitby, spoznávania a hlavne budovania vzťahu s Ježišom cez sústredenú prácu rúk so špeciálne pripraveným katechetickým materiálom.

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) predstavujú kresťanský koncept vzdelávania, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Autorkami KDP sú Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi.  Potrebám najmenších detí zodpovedá obraz Boha ako Dobrého pastiera, preto je kľúčovou témou KDP podobenstvo o Dobrom pastierovi, cez ktoré sa deti zakoreňujú v dôverujúcom vzťahu s Ježišom – Dobrým pastierom. KDP vychádza z dvoch prameňov z Biblie a liturgie.

Átrium Dobrého pastiera sa nachádza v pastoračných priestoroch kláštora. Ponúka katechézy pre deti vo veku troch rokov. V prípade záujmu kontaktujte p. Harazinovú, mobil 0904961313. Podrobnejšie informácie o KDP získate na stránke https://katechezydp.sk/