Pozývame vás

Slávnosť Ružencovej Panny Márie

Slávnosť Ružencovej Panny Márie

Tento rok je pápežom Františkom zvlášť venovaný rodinám. Pri príležitosti piateho výročia pápežského dokumentu Amoris Laetitia (Radosť lásky), ktorého obsah sa venuje širokej témy rodiny v kresťanskom duchu, absolvuje naše farské spoločenstvo týždeň prípravy na...

Detská fatimská sobota 1. 10. 2022

Detská fatimská sobota 1. 10. 2022

V sobotu 1. októbra pozývame všetkých, najmä deti, na fatimskú sobotu. Začneme svätou omšou o 8.00 hod., po nej sa spoločne pomodlíme ruženec a nasledovať bude krátka adorácia. Po adorácii sa presunieme do Klubu u Jakuba, kde budú spoločné raňajky v podobe malého...

Hľadanie pokladu pre všetky deti!

Hľadanie pokladu pre všetky deti!

Pozývame všetky deti na hľadanie pokladu do lesa v nedeľu 2. októbra. Dospelí sa môžu pridať a hľadať hríby. Birmovanci a ďalší mladí, ktorí by radi pomohli s programom, nahláste sa, prosím, v sakristii. Stretneme sa o 14.00 pred kostolom a pôjdeme pešo smerom na...

Modlíme sa ruženec pred sv. omšou

Modlíme sa ruženec pred sv. omšou

Ružencové bratstvo je spoločenstvo modliacej sa Cirkvi. Ruženec je modlitba, v ktorej sa spája Boh v modlitbe Verím v Boha s modlitbou Otčenáš – modlitba, ktorú nás naučil Ježiš Kristus a Panna Mária – oslava a zvolanie Zdravas Mária. Svätá Mária – pros za nás...

Rodinné sv. omše s agapé

Rodinné sv. omše s agapé

Pozývame vás na rodinné sv. omše každú nedeľu o 10.30 hod. v našom kostole. Kázne sú určené pre deti, ale zároveň aj rodičia si v nich nájdu to "svoje". Sv. omšu sprevádza rodinný spevácky zbor. Pre rodiny s najmenšími deťmi je možnosť s nimi vyjsť na dvor kláštora,...

Nácviky rodinného speváckeho zboru

Nácviky rodinného speváckeho zboru

Pozývame všetky spevuchtivé deti aj rodičov na nácviky rodinného speváckeho zboru každú nedeľu o 9:15 hod. v Klube u Jakuba (vchod do kláštora od Hrona). Spievame potom na nedeľnej sv. omši o 10:30 hod. Vítaní sú aj hudobníci!  

Zbierka školských potrieb

Zbierka školských potrieb

Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva k zbierke školských potrieb pre rodiny našej farnosti. Aj 1 zošit darovaný z lásky sa počíta! Môžete priniesť: zošity, perá, ceruzky, farbičky, gumy, strúhadlá, nožnice, tyčinkové lepidlá, pravítka, peračníky... Školské potreby...

Príprava birmovancov v rodinách

Príprava birmovancov v rodinách

Viac informácií o sviatosti birmovania, katechézy, ako aj prihlášku pre birmovancov, nájdete tu. V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov birmovancov, ako to vnímali a čo im takáto služba...

Zbierka pre Ukrajinu

Zbierka pre Ukrajinu

Spoločenstvo sv. Zdislavy vyhlasuje zbierku pre Ukrajinu. Vaše dary môžete nosiť do vestibulu kostola na sídlisku Zvolen-Západ denne medzi 17.00 a 19.00 alebo si dohodnite iný termín: 0907 871 123 (p. Hubertová) alebo 0903 982 348 (páter Šimon). Pre všetkých:...