Pozývame vás

Mesačné stretnutie seniorov 1. 3. 2024

Mesačné stretnutie seniorov 1. 3. 2024

Pozývame seniorov našej farnosti na mesačné stretnutie - v piatok 1. marca o 15:30 hod. s P. Albertom, ktorý bude viesť toto spoločenstvo. Tešíme sa na stretnutie!

Denný farský tábor 12. – 16. 8. 2024

Denný farský tábor 12. – 16. 8. 2024

Pozývame deti od 6 do 11 rokov na detský denný tábor v čase od 12. - 16. augusta 2024. Cena je 50 eur na osobu (súrodenci 40 eur za jedného). Prihlášky nájdete v sakristii a bližšie informácie vám poskytne Paulína Beňová (0908 469 645). Tešíme sa na spoločne strávený...

Detská fatimská sobota 2. 3. 2024

Detská fatimská sobota 2. 3. 2024

V sobotu 2. marca pozývame všetkých, najmä deti, na fatimskú sobotu. Začneme svätou omšou o 8.00 hod., po nej sa spoločne pomodlíme ruženec a nasledovať bude krátka adorácia. Po adorácii sa presunieme do Klubu u Jakuba, kde budú spoločné raňajky v podobe malého...

2% pre našu farnosť

2% pre našu farnosť

Pozývame veriacich k poukázaniu 2% (resp. 3%) zo svojich daní pre náš konvent alebo CUP, a tak prispieť k lepšiemu fungovaniu našej rehole a pastorácie. Tlačivá na poukázanie 2% si môžete stiahnuť tu (alebo sú k dispozícii aj v sakristii): predvyplnené vyhlásenie pre...

Jarná tomistická škola 2024: Samota a spoločenstvo

Jarná tomistická škola 2024: Samota a spoločenstvo

Pozývame mladých na Jarnú tomistickú školu: Samota a spoločenstvo do nášho Kontemplatívneho centra Pustý Dvor - Ábelová. V dvoch turnusoch 19. – 21. a 26. – 28. apríla sa budeme zaoberať teológiou sviatostí manželstva a kňazstva podľa princípov sv. Tomáša Akvinského....

Získavajte odpustky počas Pôstneho obdobia

Získavajte odpustky počas Pôstneho obdobia

ODPUSTKY  PRI MODLITBE KRÍŽOVEJ CESTY Udeľujú sa úplné odpustky veriacim, ktorí si vykonajú pobožnosť krížovej cesty alebo prostredníctvom televízie, rozhlasu či internetu zbožne sledujú krížovú cestu vedenú Svätým Otcom. K tomu je potrebné zachovať: 1.) Pobožnosť...

Vykročte do Pôstneho obdobia naplno!

Vykročte do Pôstneho obdobia naplno!

Pôst s dominikánmi Aké príležitosti na intenzívnejšie prežitie Pôstneho obdobia pripravujú dominikáni v kostole na sídlisku Zvolen-Západ? Modlitba krížovej cesty: Rôzne skupiny sa ju budú modliť vždy v piatok a nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.15. Verše o umučení...

Extrémna Krížová cesta Zvolen – Banská Bystrica

Extrémna Krížová cesta Zvolen – Banská Bystrica

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty Zvolen - Banská Bystrica, vás pozýva dňa 22. 3. 2024 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14-tich zastaveniach. Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou...

Relikvie svätých a ich životopisy

Relikvie svätých a ich životopisy

Pozývame vás na uctenie relikvií niektorých našich svätých. Možnosti uctenia: Každý pondelok po večernej sv. omši o 18.00 a po následných vešperách sa v krátkosti predstaví život a charizma svätca a po nich sa prítomným udelí požehnanie relikviou. Veriaci si môžu...

Domáca úloha: 10 Božích prikázaní

Domáca úloha: 10 Božích prikázaní

Úloha z nedele 18. 2. 2024: Deti, do malíčka na ľavej ruke nakreslite, ako "špeciálne" ste sa tento týždeň starali o svoje zdravie. Svoje ruky môžete priniesť na nasledujúcu rodinnú sv. omšu. Úloha z nedele 11. 2. 2024: Deti, urobte svojim rodičom radosť a povedzte...

Malé chvály

Malé chvály

Pozývame mladých, starých i celé rodiny na Malé chvály pred Eucharistiou vždy druhý štvrtok v mesiaci o 19.00 hod. v našom kostole.

Po Západe budú putovať tri kaplnky s Pannou Máriou

Po Západe budú putovať tri kaplnky s Pannou Máriou

Bratia vincentíni, ktorí strávili vo Zvolene deväť dní, priniesli medzi nás Putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Doma ju chce mať viac ako 60 rodín. Naša farnosť tento rok oslávi 25. výročie od založenia a posviacky chrámu sv. Dominika. Je to však prvýkrát,...

Sv. omše pre mamičky s deťmi

Sv. omše pre mamičky s deťmi

Každú stredu o 10.00 slávime sv. omšu pre mamičky s deťmi. Mamičkám, ktoré sa venujú svojim deťom, a preto sa nemôžu zúčastniť ranných alebo večerných sv. omší v priebehu týždňa, ponúkame takto možnosť využiť čas prechádzky a aj so svojimi deťmi prísť na sv. omšu....

Stretnutia s Katechizmom

Stretnutia s Katechizmom

Pozývame vás každú stredu po vešperách (približne o 19.00 hod.) do pastoračnej miestnosti v kláštore na stretnutie nad Katechizmom katolíckej Cirkvi. S p. Rafaelom  OP sa budeme zamýšľať nad tým, v čo veríme.  

Putovanie relikvie sv. Dominika po rodinách

Putovanie relikvie sv. Dominika po rodinách

V našej farnosti prebieha putovanie relikvie sv. otca Dominika, patróna farského kostola i celej farnosti, po rodinách. Tí, ktorí máte záujem privítať sv. Dominika vo svojom príbytku a osobitne si ho doma uctiť, zapíšte sa, prosím, v sakristii. Viac o sv. Dominikovi...

Modlitby matiek – nová skupinka

Modlitby matiek – nová skupinka

V našej farnosti zakladáme novú skupinku Modlitieb matiek, ktorá sa bude stretávať raz do týždňa. Matky, ktoré by ste mali záujem, nahláste sa, prosím, v sakristii alebo p. Beňovej na tel. č. 0905 491 894. Viac informácií:...

Vinič v našej farnosti

Vinič v našej farnosti

"Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová...

Zakladáme detskú ružu

Zakladáme detskú ružu

V našej farnosti zakladáme detskú ružu - 20 detí sa bude každý deň modliť jeden desiatok a spolu sa tak denne pomodlia celý ruženec. Panna Mária dala 15 prisľúbení tým, ktorí sa modlia ruženec. Kto má záujem, zapíšte sa, prosím, v sakristii.

Modlíme sa ruženec pred sv. omšou

Modlíme sa ruženec pred sv. omšou

Ružencové bratstvo je spoločenstvo modliacej sa Cirkvi. Ruženec je modlitba, v ktorej sa spája Boh v modlitbe Verím v Boha s modlitbou Otčenáš – modlitba, ktorú nás naučil Ježiš Kristus a Panna Mária – oslava a zvolanie Zdravas Mária. Svätá Mária – pros za nás...

Rodinné sv. omše s agapé

Rodinné sv. omše s agapé

Pozývame vás na rodinné sv. omše každú nedeľu o 10.30 hod. v našom kostole. Kázne sú určené pre deti, ale zároveň aj rodičia si v nich nájdu to "svoje". Sv. omšu sprevádza rodinný spevácky zbor. Pre rodiny s najmenšími deťmi je možnosť s nimi vyjsť na dvor kláštora,...

Nácviky rodinného speváckeho zboru

Nácviky rodinného speváckeho zboru

Pozývame všetky spevuchtivé deti aj rodičov na nácviky rodinného speváckeho zboru každú nedeľu o 9:15 hod. v Klube u Jakuba (vchod do kláštora od Hrona). Spievame potom na nedeľnej sv. omši o 10:30 hod. Vítaní sú aj hudobníci!  

Príprava birmovancov v rodinách

Príprava birmovancov v rodinách

Viac informácií o sviatosti birmovania, katechézy, ako aj prihlášku pre birmovancov, nájdete tu. V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov birmovancov, ako to vnímali a čo im takáto služba...