Pozývame vás

Rodinné sv. omše s agapé

Rodinné sv. omše s agapé

Aktualizácia: 29. 5. 2022 agapé po sv. omši nebude, lebo vtedy je vo farnosti prvé sv. prijímanie. Pozývame vás na rodinné sv. omše každú nedeľu o 10.30 hod. v našom kostole. Kázne sú určené pre deti, ale zároveň aj rodičia si v nich nájdu to "svoje". Sv. omšu...

Oldies majáles pre mladých 27. 5. 2022

Oldies majáles pre mladých 27. 5. 2022

Pozývame vás na Oldies majáles pre mladých - 27. 5. 2022 o 18.30 hod. v Reštaurácii u sv. Jakuba vo Zvolene (ul. Janka Jesenského). Cena 16 € (po 25. 5. cena 18 €). Tematicky sa obleč Prines malú cenu do tomboly (do 2 €) Zavolaj aj kamošov Predaj lístkov: Matej...

Kána pre manželov (aj s deťmi) 10.-16. 7.

Kána pre manželov (aj s deťmi) 10.-16. 7.

Pozývame vás na stretnutie Kána pre manželov: čas pre vaše manželstvo čas pre vás dvoch čas pre vaše deti Nitra, 10. - 16. 7. 2022 Stretnutie Kána je týždeň pre manželské páry, organizované Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Pre manželov je...

Národné stretnutie mládeže 28. – 31. 7.

Národné stretnutie mládeže 28. – 31. 7.

Pozývame birmovancov aj všetkých mladých našej farnosti na Národné stretnutie mládeže v Trenčíne, v termíne 28. 7. - 31. 7. 2022. Prečo by si mal ísť na Národné stretnutie mládeže T22? Výšiny - príprava na T22 Prihlasovanie "Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa"...

Príprava na svetové stretnutie rodín

Príprava na svetové stretnutie rodín

Program prípravy na stretnutie rodín vo farnosti Zvolen-Západ 8. 5. - 26. 6. 2022 7 katechéz pri rodinných sv. omšiach v nedeľu o 10:30 hod. a stretnutia rodín (agapé) na farskom dvore po rodinných sv. omšiach  8. 5. – 1. téma:  Povolanie a rodina 15. 5. - 2. téma: ...

Príprava birmovancov v rodinách

Príprava birmovancov v rodinách

V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov birmovancov, ako to vnímali a čo im takáto služba farnosti dala. “Čo nám dala príprava birmovancov? Prítomnosť Ježiša u nás v obývačke na gauči. Hosť...

Zbierka pre Ukrajinu

Zbierka pre Ukrajinu

Spoločenstvo sv. Zdislavy vyhlasuje zbierku pre Ukrajinu. Vaše dary môžete nosiť do vestibulu kostola na sídlisku Zvolen-Západ denne medzi 17.00 a 19.00 alebo si dohodnite iný termín: 0907 871 123 (p. Hubertová) alebo 0903 982 348 (páter Šimon). Pre všetkých:...

Príprava na 1. sv. prijímanie

Príprava na 1. sv. prijímanie

Dátum prvého sv. prijímania je v našej farnosti naplánovaný na 29. 5. 2022 o 10:30 hod. Harmonogram prípravy: Sobota 19. 3. 2022 o 10:00 hod. - stretnutie Sobota 2. 4. 2022 o 10:00 hod. - stretnutie Sobota 23. 4. 2022 o 10:00 hod. - skúška: čo je potrebné vedieť a...

Nácviky rodinného speváckeho zboru

Nácviky rodinného speváckeho zboru

Pozývame všetky spevuchtivé deti aj rodičov na nácviky rodinného speváckeho zboru každú nedeľu o 9:15 hod. v Klube u Jakuba (vchod do kláštora od Hrona). Spievame potom na nedeľnej sv. omši o 10:30 hod. Vítaní sú aj hudobníci! Momentálne režim OP, dodržiavanie...