Viac informácií o sviatosti birmovania, katechézy, ako aj prihlášku pre birmovancov, nájdete tu.

V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov birmovancov, ako to vnímali a čo im takáto služba farnosti dala.

Kríž od birmovancovČo nám dala príprava birmovancov? Prítomnosť Ježiša u nás v obývačke na gauči. Hosť do domu, Boh do domu… A veľa rozhovorov, v ktorých sme pochopili, ako veľmi sa potrebujú mladí rozprávať aj o tabuizovaných témach a ,,jediné“, čo k tomu treba, je čas a otvorené srdce. To isté budú v ich veku potrebovať aj naše deti, takže to bola príprava do budúcna aj pre nás. Navyše tieto stretnutia naše deti (v tom čase 7 a 8 r.) mali veľmi radi a veríme, že pre ne boli dobrým príkladom, ako žiť svoju vieru skutkami. A ešte bonus: stále máme kríž, ktorý sme od nich dostali darom, nad dverami obývačky, v ktorej sme s nimi presedeli hodiny.Manželia Kuchárovci

Skvelá skúsenosť práce s mladými, ich vnímanie kresťanstva, viery, rozoberanie a názory na Božie prikázania, modlitbu Verím v Boha, diskusia s nimi o všetkom, ako to vplýva na ich životy, hlavne ako žiť život kresťana… Ako prevziať zodpovednosť, dôverovať a žiť v dospelosti viery… Niekedy náročné, ale veľmi obohacujúce.Ivka Masariková

V skratke:

  • mohli sme sa stretávať s mladšou generáciou ľudí a zistiť ich vlastný záujem o kresťanské formovanie, názory naň
  • ukázali sme im možnosti kresťanskej formácie a zjednotenia s Bohom v slobode a ďalšie možnosti napredovania v spojení s Bohom
  • ukázali sme im možnosť ich zapojenia do farského spoločenstva a udalostí v ňom
  • nebáť sa v prípade akýchkoľvek otázok osloviť či už nás alebo kňazov s ich vyriešením
  • nadviazanie kontaktov s úplne cudzími ľuďmi, povzbudením v ich ťažkostiach a problémoch a ich riešení.
    Manželia Ondričkovci

Bolo to pre nás podnetné z viacerých hľadísk – bola to príprava pre birmovancov, ale formovalo to aj nás. Spolu s birmovancami sme mohli počúvať svedectvá a príhovory pátrov dominikánov, vidieť silné filmy a dokumenty. Ďalej sme sa pri príprave dostali napr. aj ku podstatnej otázke: Aký je zmysel života? Naša čisto chlapčenská skupinka bola niekedy veľkou výzvou (nevzdávať sa :), inokedy veľkým prekvapením, čo všetko v tých chlapcoch je. Sme vďační, že sme s nimi mohli chvíľu kráčať životom a pozerať sa na svet aj z iného uhla pohľadu.Manželia Janigovci

Pozývame ďalšie rodiny aj jednotlivcov ochotných pomôcť s prípravou birmovancov:

Aj tento rok by sme chceli ísť podobnou cestou a pozývame ochotných manželov alebo aj jednotlivcov, ktorí by si našli čas prispieť k rozvoju viery našich birmovancov. Frekvenciu stretnutí, ako aj ich čas a dĺžku, si určíte sami podľa vašich možností.

Birmovka bude niekedy v roku 2023 (presný termín určí biskupský úrad v Banskej Bystrici na začiatku budúceho roka).

Kto by ste chceli pomôcť ako animátori birmovancov (rodiny i jednotlivci), kontaktujte, prosím, p. Šimona OP telefonicky 0903982348 alebo mailom
zvolen-zapad@fara.sk.

Viac informácií o sviatosti birmovania, katechézy, ako aj prihlášku pre birmovancov, nájdete tu.