Farnosť Zvolen-Západ

Bratia dominikáni vo Zvolene

Zvolenský konvent je najmladším konventom slovenskej dominikánskej provincie. Dňa 10. 2. 1995 tu bol založený rehoľný dom. Neskôr sa začalo s výstavbou nového kláštora s kostolom na sídlisku Zvolen-Západ. Po dokončení boli oba posvätené 31. 10. 1998 (diecézny biskup Msgr. Rudolf Baláž). Patrónom farnosti a kostola je sv. Dominik Guzmán, kňaz a zakladateľ Rehole bratov Kazateľov – dominikánov. Kláštor bol 1. 11. 1998 vyhlásený za konvent. Od novembra 1998 je sídlom noviciátu.

Bratia spravujú farnosť Zvolen-Západ a Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene. Taktiež sa venujú apoštolátu medzi mládežou a mariánskemu apoštolátu. Kostol sv. Dominika sa stal mariánskym pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy.

Dominikánsky kláštor Zvolen

Pozrite si video z posviacky nášho kostola sv. Dominika dňa 31. 10. 1998:

Televízia LUX nahrala v roku 2018 reportáž o našej farnosti:

Kostol Sv. Dominika Zvolen-Západ
Dominikánsky kláštor Zvolen