Formy pobytu – EDEN, dom pre pútnikov

Pobyt dominikánskom kláštore vo Zvolene je možný rôznymi formami:

a.) Individuálny pobyt v ústraní bez pevného programu a témy, s možnosťou zúčastňovať sa na modlitbách komunity. V prípade potreby sú bratia k dispozícií na osobný rozhovor. Takýto pobyt je možný takmer počas celého roka okrem vianoc (15. decembra – 15. januára) a letných prázdnin (15. júna – 15. septembra).

b.) Duchovný pobyt s vopred ponúknutými témami a dĺžkou pobytu, s účasťou na dohodnutom programe a prednáškach.

c.) Pobyt pre skupiny, ktoré si môžu vybrať tému a termín. Dohodnúť sa musia s konkrétnym bratom, ktorý tému ponúka.