Sviatosť manželstva

manzelstvoSviatosť manželstva – „Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Obaja snúbenci na farskom úrade nahlásia dátum a čas sobáša (najmenej 3 mesiace vopred). 

Hneď pri prvom stretnutí sa môže spísať sobášna zápisnica. K tomu je potrebné predložiť tieto doklady:

  • doklad o štátnom občianstve (platný občiansky preukaz alebo u cudzincov cestovný pas),
  • krstný list – nie starší ako 3 mesiace k dátumu sobáša (ak bol krst mimo našej farnosti).
  • v špecifickom prípade, ak jeden, prípadne obaja žiadatelia o sviatosť manželstva sú vdovec/vdova úmrtný list predošlého partnera.


Snúbenci pred uzatvorením sobáša musia absolvovať predmanželskú náuku a zároveň pristúpia k sviatosti zmierenia.