Modlitby matiek

Spiritualita hnutia Modlitby matiek je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

Základné zásady:

  • neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.
  • neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.
  • nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Viac informácií na: https://modlitbymatiek.sk/

Kontaktná osoba vo farnosti Zvolen-Západ: Anna Beňová, 0905 491 894.

Vo farnosti sa momentálne stretáva niekoľko skupiniek.

Skupinky Modlitieb matiek sú dnes súčasťou azda každého farského spoločenstva na Slovensku. Je to živé spoločenstvo mamičiek, ktoré sa spolu stretávajú, aby sa modlili predovšetkým za svoje deti aj za deti celého sveta. Ako konkrétne prebiehajú tieto modlitbové stretnutia? Prečítajte si, čo o tom hovorí národná koordinátorka hnutia Modlitby matiek na Slovensku – Janka Pajanová: https://www.slovoplus.sk/jana-pajanova-ziadna-modlitba-nema-taku-silu-ako-ked-sa-mama-modli-za-svoje-dieta