Získajte odpustky na slávnosť Krista Kráľa

Získajte odpustky na slávnosť Krista Kráľa

Veriaci, ktorý sa na slávnosť Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľu ľudského pokolenia (modlitba zasvätenia ľudstva Ježišovi Kristovi Kráľovi), môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. V ostatných prípadoch možno získať...
Hodová slávnosť sv. Alžbety – farnosť Zvolen-mesto

Hodová slávnosť sv. Alžbety – farnosť Zvolen-mesto

Farnosť Zvolen-mesto vás pozýva na 7-dňovú obnovu „Sv. Alžbeta“ – bratia dominikáni budú celý týždeň pri večerných sv. omšiach a v nedeľu o 9.00 hod. preberať témy apoštolskej exhortácie pápeža Františka – Evangelii gaudium – o ohlasovaní...
Lámačské chvály vo Zvolene

Lámačské chvály vo Zvolene

Pozrite si videozáznam modlitieb chvál so svedectvami spoločenstva Dismas, ktoré sa uskutočnili vo Zvolene, 4. 11. 2022....
Lámačské chvály vo Zvolene

Lámačské chvály v našej farnosti

Pozývame vás na Lámačské chvály v piatok 4. 11. 2022 v našom kostole: 18:00 sv. omša s hudobným doprovodom LCH Live! 19:00 modlitba chvál so svedectvami spoločenstva Dismas Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať...
Získajte odpustky pre zosnulých

Získajte odpustky pre zosnulých

Ponúkame prehľad možností získať úplné alebo čiastočné odpustky pre zosnulých počas obdobia od 1. do 8. novembra. Na získanie odpustkov je okrem iného potrebná sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek...
Detská fatimská sobota 5. 11. 2022

Detská fatimská sobota 5. 11. 2022

V sobotu 5. novembra pozývame všetkých, najmä deti, na fatimskú sobotu. Začneme svätou omšou o 8.00 hod., po nej sa spoločne pomodlíme ruženec a nasledovať bude krátka adorácia. Po adorácii sa presunieme do Klubu u Jakuba, kde budú spoločné raňajky v podobe malého...