Viete, čo nás čaká v Nedeľu Božieho milosrdenstva?

Viete, čo nás čaká v Nedeľu Božieho milosrdenstva?

„Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva,“ napísal v bule Misericordiae vultus, ktorou pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, slávený v rokoch 2015 – 2016. Spieva o tom aj žalmista (Ž 136): „Jeho milosrdenstvo je večné.“ A mohli by sme...
Odpustky na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Odpustky na Nedeľu Božieho milosrdenstva

„Pros môjho verného služobníka, aby v tento deň povedal celému svetu o mojom veľkom milosrdenstve. Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu...
Detská fatimská sobota 6. 4. 2024

Detská fatimská sobota 6. 4. 2024

V sobotu 6. apríla pozývame všetkých, najmä deti, na fatimskú sobotu. Začneme svätou omšou o 8.00 hod., po nej sa spoločne pomodlíme ruženec a nasledovať bude krátka adorácia. Po adorácii sa presunieme do Klubu u Jakuba, kde budú spoločné raňajky v podobe malého...
NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Cirkev si pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Radostné „Aleluja“ sa nesie celým svetom. Po večernej svätej omši všetkých srdečne pozývame na spoločnú eucharistickú procesiu na oslavu vzkrieseného Pána...
SVÄTÁ SOBOTA (BIELA SOBOTA)

SVÄTÁ SOBOTA (BIELA SOBOTA)

Je to prísne neliturgický deň. Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení, smrti, zostúpení k zosnulým a očakáva jeho vzkriesenie v modlitbe a pôste. Oltár je odhalený a Cirkev neslávi obetu omše až do slávnostnej vigílie, ktorá sa začína po západe...
PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK)

PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK)

Je to jediný deň, keď sa na celom svete neslúži svätá omša. Dnes si osobitne pripomíname Ježišovo utrpenie a smrť na kríži. Namiesto svätej omše sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá má niekoľko častí: bohoslužbu slova (počas ktorej sa spievajú pašie), slávnostné...