Koncoročná zmrzlina pre všetky deti!

Koncoročná zmrzlina pre všetky deti!

V pondelok 20. 6. o 16.30 hod. pozývame všetky deti na koncoročnú zmrzlinu, po nej krátke hry pri Hrone a potom spoločná sv. omša. Stretneme sa pred kostolom, môžu sa pridať aj rodičia. Zraz pred kostolom Zmrzlina Krátke hry pri Hrone Sv. omša o 18:00 hod.  Tešíme sa...
Stretnutie animátorov tábora

Stretnutie animátorov tábora

Pozývame birmovancov a všetkých mladých aj dospelých, ktorí by chceli pomôcť s táborom, na stretnutie animátorov v utorok 21. 6. po večernej sv. omši v pastoračnej miestnosti kláštora.
Ľudové misie vo farnosti Zvolen-mesto

Ľudové misie vo farnosti Zvolen-mesto

Pozývame vás na ľudové misie vo farnosti Zvolen-mesto, ktoré sa uskutočnia v dňoch 18. – 28. júna 2022 pod vedením pátrov redemptoristov. Pred samotným začiatkom misií bude na Námestí SNP vo Zvolene evanjelizačný program, ktorý bude viesť o. Jozef Mihok, CsSR...
Diecézne stretnutie rodín Staré Hory 2.7.

Diecézne stretnutie rodín Staré Hory 2.7.

Pozývame vás na diecézne stretnutie rodín na Starých Horách v sobotu 2. 7. 2022. Z našej farnosti bude objednaný autobus, ak sa chcete pridať, nahláste sa, prosím, v sakristii alebo na tel. č.: 0949577938. Program: 9:00 – Akadémia s modlitbami za manželstvá a...
Príprava na svetové stretnutie rodín

Príprava na svetové stretnutie rodín

Program prípravy na stretnutie rodín vo farnosti Zvolen-Západ 8. 5. – 26. 6. 2022 7 katechéz pri rodinných sv. omšiach v nedeľu o 10:30 hod. a stretnutia rodín (agapé) na farskom dvore po rodinných sv. omšiach  8. 5. – 1. téma:  Povolanie a rodina 15. 5. –...
Detská fatimská sobota 4.6.2022

Detská fatimská sobota 4.6.2022

V sobotu 4. júna pozývame všetkých, najmä deti, na fatimskú sobotu. Začneme svätou omšou o 8.00 hod., po nej sa spoločne pomodlíme ruženec a nasledovať bude krátka adorácia. Po adorácii sa presunieme do klubu u Jakuba, kde budú spoločné raňajky v podobe malého...