modlitbaŠtvrtok Pánovej večere – sv. omša na pamiatku Pánovej večere
– pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Ctime túto sviatosť)

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)
– za nábožnú účasť poklony krížu

Veľkonočná vigília
– za obnovu krstných sľubov

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
– za zbožné prijatie požehnania Urbi et Orbi

Na získanie týchto odpustkov je potrebné dodržať obvyklé podmienky:

  • sv. spoveď (krátko predtým alebo potom);
  • sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň);
  • modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva);
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému;