Dominikánsky kláštor ZvolenPozývame veriacich k poukázaniu 2% (resp. 3%) zo svojich daní pre náš konvent alebo CUP, a tak prispieť k lepšiemu fungovaniu našej rehole a pastorácie.

Tlačivá na poukázanie 2% si môžete stiahnuť tu (alebo sú k dispozícii aj v sakristii):

Viac informácií o 2% z dane.

Údaje pre farnosť Zvolen-Západ: 

  • Obchodné meno (názov): Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolen – Západ Tepličky
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Novozámocká 4220/73, 96001 Zvolen
  • Právna forma: Účelové zariadenia cirkví a náboženskej spoločnosti
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35983817

Údaje pre Centrum univerzitnej pastorácie: 

  • Obchodné meno (názov): Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: ŠD Ľ. Š. – Študentská 27, 96001 Zvolen
  • Právna forma: Účelové zariadenia cirkví a náboženskej spoločnosti
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35984031


Ďakujeme všetkým darcom!